Κοιμήθηκε ο πρώην Αττικής και Διαυλείας κυρός Ακάκιος

.

Τετάρτη04Σεπτέμβριος2019

Κοιμήθηκε ο πρώην Αττικής και Διαυλείας κυρός Ακάκιος

 

akak

    Η Ιερά Μητρόπολις Αττικής και Βοιωτίας με θλίψη ανακοινώνει ότι ο πολιός Μητροπολίτης πρώην Αττικής και Διαυλείας, κυρός  Ακάκιος Παππάς, μετέστη προς Κύριον σήμερα το πρωί.
   
    Η Εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού Ιεράρχου θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο, στις 11 το πρωί, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πασης Ελλάδος κ. Καλλινίκου στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Παιανίας.
   
    Το λείψανο του μακαριστού θα τεθεί σε προσκύνηση την Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα, στην Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου.
   
    Ευχόμαστε η ψυχή του να καταταγεί στην καταστάση των Δικαίων και η μνήμη αυτού να είναι αιώνια.
 
 
Σύντομον Βιογραφικὸν Μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρ. Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας κυροῦ Ἀκακίου
 
    Μακαριστὸς Μητροπολίτης πρ. Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας κυρός Ἀκάκιος (κατὰ κόσμον Ἀθανάσιος Παππᾶς τοῦ Εὐσταθίου καὶ τῆς Λεμονιᾶς) ἐγεννήθη τὴν 12ην Ὀκτωβρίου 1926 εἰς τὴν κωμόπολιν Δεσφῖναν τῆς Φωκίδος. Ἦτο ἀνηψιὸς τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῶν Γ.Ο.Χ. Ταλαντίου κυροῦ Ἀκακίου (+1963). Χάρις εἰς τὴν πνευματικὴν καθοδήγησιν αὐτοῦ τοῦ Μακαριστοῦ Γέροντος, ἡ οἰκογένεια τοῦ Εὐσταθίου Παππᾶ ἐπέστρεψεν εἰς τὰς πατρῶας παραδόσεις ἀπὸ τοῦ ἔτος 1929. Ὁ μικρὸς τότε Ἀθανάσιος Παππᾶς παρηκολούθησε τά ἐγκύκλια μαθήματα εἰς τὴν ἰδιαιτέραν πατρίδα του ὁπόταν ἐπηκολούθησεν ἡ Γερμανική κατοχή.
 
   Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν, τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 1946, ὁ εἰκοσαετὴς Ἀθανάσιος Παππᾶς ἐντάσσεται ὡς Δόκιμος Μοναχὸς πλησίον τοῦ θείου του, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Νικολάου Παιανίας Ἀττικῆς. Εἰς τὰς 7-5-1947 ὁ Δόκιμος Ἀθανάσιος ἐνδύεται τό τίμιον ράσον καί μετωνομάζεται εἰς Ἀκάκιον Μοναχόν. Μεγαλόσχημος ἐκάρη τὴν 23-2-1950 ὑπό τοῦ τότε Ἐπισκόπου Διαυλείας Πολυκάρπου, ὑπὸ Γέροντα τὸν ὁμώνυμον θεῖον του. Εἰς τὰς 9 & 10-12-1954 ἐχειροτονήθη διαδοχικῶς Διάκονος καὶ Πρεσβύτερος ἀπὸ τὸν Ἅγιον Χρυσόστομον Μητροπολίτην πρώην Φλωρίνης.
 
   Τὰ ἔτη 1957 καὶ 1959, κατ' ἐντολήν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς ἡ ὁποία εἶχε ἀναλάβει τὴν ἡγεσίαν τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος μετὰ τὴν Κοίμησιν τοῦ Ἁγίου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου, μετέβη δύο φορὰς εἰς τὴν Δυτικὴν Εὐρώπην (τὴν δευτέραν ὁμοῦ μετὰ τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῶν Γ.Ο.Χ. κυροῦ Χρυσοστόμου Β΄) διὰ τὴν ἀναζήτησιν κανονικῶν Ἀρχιερέων πρὸς χειροτονίαν Ἐπισκόπων διὰτὴν Ἐκκλησίαν ἡμῶν. Περὶ τὰ τέλη τοῦ 1960 συνώδευσε τόν συνώνυμον θεῖον του εἰς τὴν Ἀμερικήν, ὅπου εἰς τὸ Ντιτρόϊτ ἔλαβε χώραν ἡ χειροτονία τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Ἀκακίου Παππᾶ εἰς Ἐπίσκοπον Ταλαντίου ἀπό δύο Ἀρχιερεῖς τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς. Εἰς τὴν Ἀμερικὴν ἔμειναν ἐπί 72 ἡμέρας φιλοξενούμενοι ὑπό τοῦ μακαριστοῦ τότε Ἀρχιμανδρίτου Πέτρου Ἀστυφίδου (μετέπειτα Ἐπισκόπου Ἀστορίας).
 
   Τὴν 23-5-1962, οἱ νεωστὶ τότε χειροτονηθέντες, Ἀρχιερεῖς Κυκλάδων Παρθένιος καὶ Γαρδικίου Αὐξέντιος, ἐχειροτόνησαν τοῦτον Ἐπίσκοπον τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Διαυλείας. Ἀπὸτοῦ ἔτους 1971 προσέλαβε καὶ τὸν τίτλον τοῦ Ἀττικῆς ἀναλαμβάνων καθήκοντα διαποιμαίνοντος Ἐπισκόπου καὶ τὸ ἑπόμενον ἔτος προεβιβάσθη εἰς Μητροπολίτην.
 
   Κατὰ τὴν ποιμαντορίαν αὐτοῦ ἠγωνίσθη ὑπὸ ἀντιξόους συνθῆκας διὰ τὴν χρηστὴν διοίκησιν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν κάθαρσιν τοῦ ἱεροῦ Κλήρου ἀπὸ ἀλλότρια πρὸς τὸν ἱερὸν Ἀγῶνα τῶν Γ.Ο.Χ. στοιχεῖα. Ηὐτύχησε νὰ ἰδῇ τὸν Ἀγῶνα του δεδικαιωμένον εἰς μεγάλον βαθμόν. Ἀπὸ τὸν Μάϊον τοῦ 2003 ἕως τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 2010 ἦτο Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ἀπὸ τὸν Μάρτιον τοῦ 2004 ἕως τὸν Ἀπρίλιον τοῦ 2010 ἦτο Πρόεδρος τοῦ Γενικοῦ Ταμείου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος.
 
 Κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη παρέμενε κλινήρης ἐξ ἀσθενείας εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Νικολάου Παιανίας. Ἀπὸ τὸ ἔτος 2017 ἐχαρακτηρίσθη Σχολάζων Μητροπολίτης μὲ τὸν τίτλον τοῦ Μητροπολίτου πρώην Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας.
 
κοιμήθη ἐν Κυρίῳ τὴν 22αν Αὐγούστου 2019.
 
Εἴη ἡ μνήμη αὐτοῦ αἰωνία!

 

Ποιμαντική επίσκεψη στα νησιά Χίο και Μυτιλήνη

.

Τετάρτη04Σεπτέμβριος2019

Ποιμαντική επίσκεψη στα νησιά Χίο και Μυτιλήνη

   Στα νησιά Χίο και Μυτιλήνη μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος αυτές τις ημέρες, κατά τις οποίες πραγματοποιεί ποιμαντικές επισκέψεις ως τοποτηρητής των νησιών Βορείου Αιγαίου. Ο Επίσκοπός μας επισκέφθηκε τις Ιερές Μονές της Χίου, και συγκεκριμένα των Αγίων Πατέρων, Αγίου Κωνσταντίνου, Αγίας Ματρώνης και Ταξιάρχη, καθώς και τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως στα Λουτρά Μυτιλήνης. Ο Σεβασμιώτατος, στο πλαίσιο των επισκέψεών του πραγματοποιεί, μεταξύ άλλων, κατ’ ιδίαν συζητήσεις με τις Μοναστικές αδελφότητες, καθώς και με πιστούς των ενοριών στηρίζοντας ηθικά άπαντες.

Κυριακή ΙΑ' Ματθαίου στον Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου Ασπροπύργου

.

Κυριακή01Σεπτέμβριος2019

Κυριακή ΙΑ' Ματθαίου στον Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου Ασπροπύργου

   Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Ασπροπύργου τέλεσε την Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος, σήμερα, Κυριακή ΙΑ' Ματθαίου.

   Στην ομιλία του, ο Επίσκοπός μας αναφέρθηκε στην Ευαγγελική περικοπή του αγνώμονος οφειλέτου, μέσα από την οποία ο Χριστός, μας μεταδίδει το μήνυμα της συγχώρεσης και μας παρουσιάζει τις συνέπειες της ασπλαχνίας και αγνωμοσύνης.

   Ενώ λοιπόν, ο βασιλιάς απάλλαξε τον κακό οφειλέτη από το χρέος των μυρίων ταλάντων, εκείνος, λησμονώντας την αγαθοεργία που δέχθηκε, έσπευσε με αγνωμοσύνη να απαιτήσει δια της βίας από τον συνάνθρωπό του, το ποσό των εκατό δηναρίων που του είχε δανείσει. Ακόμη και στις παρακλήσεις του συνανθρώπου του για παράταση της προθεσμίας επιστροφής της οφειλής, εκείνος δεν κάμφθηκε, αλλά επέδειξε ασπλαχνία, σε αντίθεση με την ευσπλαχνία που εισέπραξε όντας κι εκείνος οφειλέτης ενός άλλου, και μάλιστα του άρχοντος. Η αχάριστη συμπεριφορά του καταγγέλθηκε στον βασιλιά ο οποίος αναίρεσε την προηγούμενη απόφασή του και τον παρέδωσε στα βασανιστήρια.

   Ασφαλώς, ο βασιλιάς συμβολίζει τον Θεό, ο Οποίος με ευσπλαχνία, μας ανακουφίζει από το βάρος των αμαρτιών μας, δίνοντάς μας συγχώρεση. Εμείς ωστόσο συχνά, λησμονούμε το έλεος που εισπράττουμε από Εκείνον, και φερόμαστε με αδικία και μνησικακία προς τους αδελφούς μας. Προφανώς και λησμονούμε τον θάνατο και την αιώνια κατάσταση που θα ακολουθήσει, ύστερα από την «κρίση» που θα εξαρτηθεί από δικές μας και μόνον πράξεις.

Προεορτίως τιμήθηκε η Παναγία η Προυσιώτισσα στη Κινέτα

.

Σάββατο31Αύγουστος2019

Προεορτίως τιμήθηκε η Παναγία η Προυσιώτισσα στη Κινέτα

   Σε κλίμα πανηγυρικό και κατάνυξης τιμήθηκε και εορτάσθηκε προεορτίως η Παναγία η Προυσιώτισσα στον ομώνυμο Ιερό Ναό στην Κινέτα, όπου λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος. 

  Η παρουσία της Παναγίας μας είναι έντονη και δυνατή στη ζωή του Ορθόδοξου Χριστιανού όταν αυτός ξέρει και την τιμά καρδιακά, τόνισε μεταξύ άλλων ο Σεβασμιώτατος.