Το μνημόσυνο του Μακαριστού πρώην Αττικής και Διαυλείας κυρού Ακακίου στην Παιανία

.

Σάββατο12Σεπτέμβριος2020

Το μνημόσυνο του Μακαριστού πρώην Αττικής και Διαυλείας κυρού Ακακίου στην Παιανία

 akak

   Ένας χρόνος συμπληρώθηκε, από την προς Κύριον εκδημία του Μακαριστού πολιού Μητροπολίτου πρώην Αττικής και Διαυλείας κυρού Ακακίου.

    Μακαριστὸς Μητροπολίτης πρ. Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας κυρός Ἀκάκιος (κατὰ κόσμον Ἀθανάσιος Παππᾶς τοῦ Εὐσταθίου καὶ τῆς Λεμονιᾶς) ἐγεννήθη τὴν 12ην Ὀκτωβρίου 1926 εἰς τὴν κωμόπολιν Δεσφῖναν τῆς Φωκίδος. Ἦτο ἀνηψιὸς τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῶν Γ.Ο.Χ. Ταλαντίου κυροῦ Ἀκακίου (+1963). Χάρις εἰς τὴν πνευματικὴν καθοδήγησιν αὐτοῦ τοῦ Μακαριστοῦ Γέροντος, ἡ οἰκογένεια τοῦ Εὐσταθίου Παππᾶ ἐπέστρεψεν εἰς τὰς πατρῶας παραδόσεις ἀπὸ τοῦ ἔτος 1929. Ὁ μικρὸς τότε Ἀθανάσιος Παππᾶς παρηκολούθησε τά ἐγκύκλια μαθήματα εἰς τὴν ἰδιαιτέραν πατρίδα του ὁπόταν ἐπηκολούθησεν ἡ Γερμανική κατοχή.
   Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν, τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 1946, ὁ εἰκοσαετὴς Ἀθανάσιος Παππᾶς ἐντάσσεται ὡς Δόκιμος Μοναχὸς πλησίον τοῦ θείου του, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Νικολάου Παιανίας Ἀττικῆς. Εἰς τὰς 7-5-1947 ὁ Δόκιμος Ἀθανάσιος ἐνδύεται τό τίμιον ράσον καί μετωνομάζεται εἰς Ἀκάκιον Μοναχόν. Μεγαλόσχημος ἐκάρη τὴν 23-2-1950 ὑπό τοῦ τότε Ἐπισκόπου Διαυλείας Πολυκάρπου, ὑπὸ Γέροντα τὸν ὁμώνυμον θεῖον του. Εἰς τὰς 9 & 10-12-1954 ἐχειροτονήθη διαδοχικῶς Διάκονος καὶ Πρεσβύτερος ἀπὸ τὸν Ἅγιον Χρυσόστομον Μητροπολίτην πρώην Φλωρίνης.
   Τὰ ἔτη 1957 καὶ 1959, κατ' ἐντολήν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς ἡ ὁποία εἶχε ἀναλάβει τὴν ἡγεσίαν τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος μετὰ τὴν Κοίμησιν τοῦ Ἁγίου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου, μετέβη δύο φορὰς εἰς τὴν Δυτικὴν Εὐρώπην (τὴν δευτέραν ὁμοῦ μετὰ τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῶν Γ.Ο.Χ. κυροῦ Χρυσοστόμου Β΄) διὰ τὴν ἀναζήτησιν κανονικῶν Ἀρχιερέων πρὸς χειροτονίαν Ἐπισκόπων διὰτὴν Ἐκκλησίαν ἡμῶν. Περὶ τὰ τέλη τοῦ 1960 συνώδευσε τόν συνώνυμον θεῖον του εἰς τὴν Ἀμερικήν, ὅπου εἰς τὸ Ντιτρόϊτ ἔλαβε χώραν ἡ χειροτονία τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Ἀκακίου Παππᾶ εἰς Ἐπίσκοπον Ταλαντίου ἀπό δύο Ἀρχιερεῖς τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς. Εἰς τὴν Ἀμερικὴν ἔμειναν ἐπί 72 ἡμέρας φιλοξενούμενοι ὑπό τοῦ μακαριστοῦ τότε Ἀρχιμανδρίτου Πέτρου Ἀστυφίδου (μετέπειτα Ἐπισκόπου Ἀστορίας).
   Τὴν 23-5-1962, οἱ νεωστὶ τότε χειροτονηθέντες, Ἀρχιερεῖς Κυκλάδων Παρθένιος καὶ Γαρδικίου Αὐξέντιος, ἐχειροτόνησαν τοῦτον Ἐπίσκοπον τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Διαυλείας. Ἀπὸτοῦ ἔτους 1971 προσέλαβε καὶ τὸν τίτλον τοῦ Ἀττικῆς ἀναλαμβάνων καθήκοντα διαποιμαίνοντος Ἐπισκόπου καὶ τὸ ἑπόμενον ἔτος προεβιβάσθη εἰς Μητροπολίτην.
   Κατὰ τὴν ποιμαντορίαν αὐτοῦ ἠγωνίσθη ὑπὸ ἀντιξόους συνθῆκας διὰ τὴν χρηστὴν διοίκησιν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν κάθαρσιν τοῦ ἱεροῦ Κλήρου ἀπὸ ἀλλότρια πρὸς τὸν ἱερὸν Ἀγῶνα τῶν Γ.Ο.Χ. στοιχεῖα. Ηὐτύχησε νὰ ἰδῇ τὸν Ἀγῶνα του δεδικαιωμένον εἰς μεγάλον βαθμόν. Ἀπὸ τὸν Μάϊον τοῦ 2003 ἕως τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 2010 ἦτο Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ἀπὸ τὸν Μάρτιον τοῦ 2004 ἕως τὸν Ἀπρίλιον τοῦ 2010 ἦτο Πρόεδρος τοῦ Γενικοῦ Ταμείου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος.
 Κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη παρέμενε κλινήρης ἐξ ἀσθενείας εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Νικολάου Παιανίας. Ἀπὸ τὸ ἔτος 2017 ἐχαρακτηρίσθη Σχολάζων Μητροπολίτης μὲ τὸν τίτλον τοῦ Μητροπολίτου πρώην Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας.
 
   Με αφορμή το γεγονός αυτό, τελέσθηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία από τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Χρυσόστομο, στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Παιανίας, της οποίας ο αλήστου μνήμης Ιεράρχης της Εκκλησίας μας  υπήρξε κτίτωρ.
   
  Με το πέρας της Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε σε κλίμα συγκίνησης το επετειακό μνημόσυνο του Μακαριστού Ιεράρχου, με τη συμμετοχή του Σεβασμιωτάτου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου.

Η μνήμη της Αποτομής του Προδρόμου στο Λουτουφί

.

Παρασκευή11Σεπτέμβριος2020

Η μνήμη της Αποτομής του Προδρόμου στο Λουτουφί

   Με την ευλάβεια που αρμόζει στον μέγιστο εν Προφήταις, τον Βαπτιστή και Πρόδρομο του Σωτήρος, Άγιο Ιωάννη, τελέσθηκαν οι Ιερές Ακολουθίες επί τη μνήμη της αποτομής της κεφαλής του Αγίου στον ομώνυμο ιστορικό Ιερό Ναό Λουτουφίου Θηβών.

   Το απόγευμα της παραμονής τελέσθηκε ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου. Σημειωτέον ότι το αίσθημα της συγκίνησης διαχύθηκε ανάμεσα στο εκκλησίασμα όταν, λόγω της κρατικής απαγόρευσης των λιτανειών, οι παριστάμενοι Κληρικοί σήκωσαν, έπειτα από προτροπή του Σεβασμιωτάτου, την Αγία Εικόνα του Προδρόμου, με την οποία σφράγισαν τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα εις τύπον Σταυρού, για να επέλθει η ευλογία στο ειδυλλιακό χωριό.

Εορτή του Αγ. Φανουρίου στο Κορωπί

.

Τετάρτη09Σεπτέμβριος2020

Εορτή του Αγ. Φανουρίου στο Κορωπί

   Με κατάνυξη εορτάσθηκε ο λαοφιλής Άγιος Φανούριος στον πανηγυρίζοντα ομώνυμο Ιερό Ναό στο Κορωπί Αττικής.

   Στον Μέγα Αρχιερατικό Εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος, ο οποίος στην ομιλία του ευχήθηκε ο Χριστός να μας φανερώσει τον Εαυτό Του, ώστε να πλημμυρίσουμε από τον Θείο Φωτισμό. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να μας χαρακτηρίζει η προς τον Θεό αγάπη, σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου: "ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν".

   Ο Σεβασμιώτατος δεν παρέλειψε να ευχηθεί στον γέροντα εφημέριο του Ναού, π. Γεώργιο Αποστόλου, ο οποίος παρά το προκεχωρημένο της ηλικίας του συνεχίζει να αγωνίζεται στον αμπελώνα του Χριστού.

   Ανήμερα της εορτής την Θεία Λειτουργία τέλεσε ο εφημέριος π. Γεώργιος.

Κυριακή ΙΓ' Ματθαίου στον Ι. Ν. Υπαπαντής του Χριστού Μαρκοπούλου

.

Κυριακή06Σεπτέμβριος2020

Κυριακή ΙΓ' Ματθαίου στον Ι. Ν. Υπαπαντής του Χριστού Μαρκοπούλου

   Στον Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού Μαρκοπούλου λειτούργησε σήμερα, Κυριακή ΙΓ' Ματθαίου και ημέρα μνήμης του Αγίου Εθνομάρτυρος και Ισαποστόλου Κοσμά του Αιτωλού, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος, με αφορμή την έκτη επέτειο από την εις Διάκονον χειροτονία του εφημερίου του Ναού π. Λεωνίδα Πίττου.

   Στην ομιλία του, ο Σεβασμιώτατος  αναφέρθηκε στο Ευαγγελικό ανάγνωσμα της παραβολής του Αμπελώνος. Συγκεκριμένα, παραλλήλισε τους κακούς γεωργούς του αμπελώνα, οι οποίοι εξαιτίας της προσκόλλησής τους στα υλικά αγαθά φόνευσαν τόσο τους υπηρέτες, όσο και τον υιό του εργοδότη τους, με τους διαχρονικούς εκείνους πολέμιους του Χριστού και των Μαθητών Του. Είναι ασφαλώς γνώρισμα των άγευστων της ζωής να μην κατανοούν την ζωή, αλλά να προσπαθούν να την ερμηνεύσουν σύμφωνα με το απόθεμα της ψυχής τους, μένοντας, συνεπώς, στο πνευματικό σκοτάδι. Είναι οι ίδιοι που αρέσκονται να πολεμούν τον Λόγο του Θεού και εκείνους που Τον εκφράζουν, όπως άλλωστε έπραξαν και στον Άγιο Εθνεγέρτη Κοσμά τον Φιλοθεΐτη, τον εξ Αιτωλίας, ο οποίος αποτέλεσε μεγάλο εμπόδιο για τους μισητές της πίστης μας, λόγω της πολυσχιδούς δράσης του.

   Ως γνωστόν, ο Πατροκοσμάς, όπως τον αποκαλεί ο ευσεβής λαός, έζησε για αρκετά χρόνια στην αγιορείτικη Μονή Φιλοθέου, όπου βίωσε τις αρχές της Μοναχικής Πολιτείας. Έχοντας ωριμάσει στην αρετή, έλαβε ευχή από τον Γέροντά του προκειμένου να επανευαγγελίσει τον ταλαιπωρημένο από την Οθωμανική κυριαρχία Ελληνικό λαό. Χαρακτηριστική υπήρξε η δράση του για την αναβίωση της Ελληνικής γλώσσας, δεδομένου ότι η πλειονότητα των Ελλήνων συνήθιζε να ομιλεί είτε τα τουρκικά είτε τα αρβανίτικα. Εξίσου χαρακτηριστική υπήρξε και η επιμονή του για να οδηγήσει τις αποίμαντες ψυχές των Ορθοδόξων στην πνευματική μάνδρα της Εκκλησίας. Μάλιστα, ιδιαίτερα προσέφερε στην παιδεία των Ελλήνων, καθώς με την παρότρυνσή του χτίστηκαν πολλά σχολεία, διότι, όπως δίδασκε, εκείνη την εποχή τα σχολεία αποτελούσαν πρωτίστως θεματοφύλακες της Ορθόδοξης πίστης και της Ελληνικής παράδοσης. Η έντονη δραστηριοποίησή του στους κόλπους της τουρκοκρατούμενης Ελλάδας, δεν διέφυγε της προσοχής των Εβραίων, οι οποίοι συκοφαντώντας τον στον πασά, κατόρθωσαν τον δι' αγχόνης θάνατο του Αγίου.

   Κλείνοντας, ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε ώστε οι πρεσβείες του Αγίου να συνοδεύουν τον καθένα στην οδό του Κυρίου, και να ενισχύουν τον π. Λεωνίδα στο ποιμαντικό έργο που η Εκκλησία του έχει αναθέσει.