Ἡ Χειροτονία τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Πελαγονίας κ. Μαξίμου

.

Σάββατο04Μάιος2019

Ἡ Χειροτονία τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Πελαγονίας κ. Μαξίμου

   Τὸ Σάββατο τῆς Διακαινησίμου, 21-4/4-5-2019, τελέσθηκε σὺν Θεῷ ἡ χειροτονία τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Πελαγονίας κ. Μαξίμου στὸ Καθολικὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ταξιαρχῶν στὰ Ἀθίκια Κορινθίας, ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικο, μὲ συλλειτουργοὺς τοὺς Σεβ. Μητροπολῖτες Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο, τον Ποιμενάρχη μας Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριο, Δημητριάδος κ. Φώτιο, Τορόντο κ. Μωυσῆ, Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο, καὶ τοὺς Θεοφ. Ἐπισκόπους Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμη.

 DSC0216

xeirotonia pelagonias 1

   Ἐπίσης ἔλαβαν μέρος πολλοὶ Ἱερεῖς, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ ἐξ Ἀμερικῆς κατὰ σάρκα πατέρας τοῦ νέου Ἐπισκόπου Αἰδ. π. Θωμᾶς Μαρέτα, καὶ Διάκονοι.

   Ἔψαλε ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλληνικὴ Βυζαντινὴ Χορωδία ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Μουσικοδιδασκάλου κ. Μιχαὴλ Μακρῆ. Μαζὶ δὲ μὲ τὰ ἀναστάσιμα γράμματα συνδυάσθηκαν καὶ αὐτὰ τῆς Ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς.

   Πρὸ τῆς ἐνάρξως τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος π. Μάξιμος ἀνέγνωσε ἑλληνιστὶ τὴν καθιερωμένη Ὁμολογία Πίστεως σὲ τρία μέρη.

xeirotonia pelagonias 2

xeirotonia pelagonias 3

 DSC0292

xeirotonia pelagonias 4

   Πρὸ τοῦ Ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος, καὶ τῆς ἐνάρξεως τῆς τελετῆς τῆς Χειροτονίας, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος προσεφώνησε τὸν ἐψηφισμένο ὑπενθυμίσας τὴν μαρτυρικὴ ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τὸ βάρος τῆς εὐθύνης, τὸ ὁποῖο ἐπωμίζεται ὁ κάθε Ἐπίσκοπος Αὐτῆς.

xeirotonia pelagonias 5

   Ὁ δὲ ἐψηφισμένος, ἀνέγνωσε ἑλληνιστὶ τὸν χειροτονητήριο λόγο του, ὁ ὁποῖος δημοσιεύεται.

   Κατόπιν, ἀκολούθησε ἡ τάξις τῆς Χειροτονίας εἰς Ἐπίσκοπον καὶ ἡ ἔνδυσις τοῦ ἁγίου Πελαγονίας κ. Μαξίμου διὰ τῶν ἀρχιερατικῶν ἀμφίων, μὲ τὴν ἀναφώνηση τοῦ «ἄξιος» γιὰ τὴν ἄξια καὶ ἀδιάβλητη διαγωγή, ἐκλογὴ καὶ χειροτονία του.

xeirotonia pelagonias 6

xeirotonia pelagonias 7

 DSC0307

xeirotonia pelagonias 8

xeirotonia pelagonias 9

xeirotonia pelagonias 10

   Στὸ ὑπόλοιπο τῆς Θ. Λειουργίας, ὁ νεοχειροτονηθεὶς κατῆχε τιμητικῶς τὴν δευτέρα θέση μετὰ τὸν προεξάρχοντα Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας.

   Κατὰ τὸ Κοινωνικόν, Ὁμιλία ἐκφώνησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας  Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ἀναφερθεὶς σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ στὴν θέση τοῦ Ἐπισκόπου στὴν Ἐκκλησία, εὐχηθεὶς τὰ δέοντα στὸν νεοχειροτονηθέντα.

 DSC0410

   Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως, ὁ Θεοφ. Πελαγονίας κ. Μάξιμος ἔλαβε τὴν ἀρχιερατικὴ Μίτρα, ὅπως καὶ τὴν Ράβδο ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο, καὶ ἔκανε τὴν Ἀπόλυση, διανείμας τὸ Ἀντίδωρον καὶ δεχθεὶς τὶς εὐχὲς τῶν πιστῶν.

xeirotonia pelagonias 11

xeirotonia pelagonias 12

xeirotonia pelagonias 13

   Ἀκολούθησε ἑόρτια τράπεζα, ἡ ὁποία παρετέθη ἀπὸ τὴν Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὁλοκληρωθείσης οὕτω τῆς ἐλπιδοφόρου καὶ συγκινητικῆς Ἀρχιερατικῆς χειροτονίας ἑνὸς νέου ἀξίου Μέλους τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας.

xeirotonia pelagonias 14

   Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Πελαγονίας κ. Μάξιμος, κατὰ κόσμον Ἐμμανουὴλ Μαρέτα (Marretta), γεννήθηκε στὸ Tom’s River τῆς Νέας Ὑερσέης τῶν Η.Π.Α. στὶς 17-1-1979 σὲ ἱερατικὴ οἰκογένεια. Τὸν κατὰ σάρκα πατέρα του π. Θωμᾶ χειροτόνησε Διάκονο καὶ Πρεσβύτερο ὁ Ἅγιος Μητροπολίτης Φιλάρετος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς. Ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν 11 ἐτῶν ζοῦσε στὴν Νέα Ὑόρκη. Τὸ 1997 μετέβη γιὰ Θεολογικὲς Σπουδὲς στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος στὸ Τζόρντανβιλ τῆς Νέας Ὑόρκης τῶν Η.Π.Α. τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς. Τὸ 1999 θεωρήθηκε ὡς Δόκιμος Μοναχός. Τὸ 2001 ἀποπεράτωσε τὶς σπουδές του καὶ μετέβη στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος τῆς ἡμετέρας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς, ὅπου καὶ τὸ ἑπόμενο ἔτος 2002 ἔγινε Ρασοφόρος Μοναχὸς μὲ τὸ ὄνομα Μάξιμος, πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἀπὸ τὸν Γέροντά του Σεβ. Μητροπολίτη Ἀμερικῆς κ. Παῦλο. Ἀπὸ αὐτὸν ἐχειροτονήθη Ἱεροδιάκονος τὴν 21-1-2008 καὶ Ἱερομόναχος τὴν 22-1-2009, στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπου ἐφημερεύει ὁ π. Θωμᾶς Μαρέτα. Ἐστάλη γιὰ Ἱεραποστολικὴ ἐπίκεψη στὴν Γουατεμάλα τὸ ἔτος 2012, ἀπὸ τὸν προσχωρήσαντα στὴν Ἐκκλησία μας Θεοφ. Ἐπίσκοπο Βοστώνης κ. Δημήτριο, τὸν καὶ Γέροντά του μετὰ τὴν ἐπιδείνωση τῆς ἀσθενείας τοῦ Σεβ. πρώην Ἀμερικῆς κ. Παύλου. Τὸ 2015 ἔγινε στὴν Γουατεμἀλα ἡ ἵδρυση Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου, ὅπου καὶ ὁ π. Μάξιμος ἐγκαταστάθηκε πλέον μονίμως κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη, διότι ἤδη ἀπὸ τοῦ 2017 εἶχε ὁρισθεῖ ἀπὸ τὸν νῦν Σεβ. Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο ὡς ὑπεύθυνος τῶν Ἱεραποστολικῶν Κοινοτήτων τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Λατινικὴ Ἀμερική. Ὁ νέος Ἐπίσκοπος ὁμιλεῖ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἀγγλική, τὴν Ρωσική, Ἱσπανικὴ καὶ Ἑλληνικὴ γλῶσσα, διακρινόμενος γιὰ τὸ μοναχικὸ πνεῦμα καὶ φρόνημά του, γιὰ τὸν ἱεραποστολικό του ζῆλο, καὶ γενικὰ τὴν ἀγάπη του γιὰ τὴν Ἐκκλησία.

xeirotonia pelagonias 15

 

Μαξίμου τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Πελαγονίας, πολλὰ τὰ ἔτη!

Η εορτή της Ζωοδόχου Πηγής στην Ι.Μ. Κοσμοσώτηρος στο Κρυονέρι

.

Παρασκευή03Μάιος2019

Η εορτή της Ζωοδόχου Πηγής στην Ι.Μ. Κοσμοσώτηρος στο Κρυονέρι

   Με Πολυρχιερατικό Εσπερινό κατά την παραμονή, και Αναστάσιμη Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία σήμερα, Παρασκευή της Διακαινησίμου Εβδομάδος, τελέσθηκε ο πανηγυρικός εορτασμός της Ζωοδόχου Πηγής στην Ιερά Μονή Κοσμοσώτηρος στο Κρυονέρι Αττικής. Στη περίλαμπρη εορτή των ιερών ακολουθιών προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Αττικής και Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος με συλλειτουργούς τους Σεβασμιωτάτους, Πειραιώς και Σαλαμίνος κ. Γερόντιο, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριο, Τορόντο κ. Μωϋσή, Αμερικής κ. Δημήτριο, το νεοεκλεγέντα για την Επισκοπή Πελαγονίας κ. Μάξιμο ο οποίος απόψε, το απόγευμα, θα δώσει το μικρό και το μεγάλο μήνυμα ενώπιον του Αρχιεπισκόπου και των Αρχιερέων της Εκκλησίας μας, καθώς και πλειάδος Πρεσβύτερων και Διακόνων.

   Τον 5ο αιω. ήταν, όταν ένας στρατιώτης του Βυζαντινού στρατού, ανταποκρινόμενος στην έκκληση ενός φτωχού και τυφλού ανδρός για λίγο νερό, ανακάλυψε την θαυματουργική πηγή με τις ιαματικές ιδιότητες της Υπεραγίας Θεοτόκου στη Βασιλεύουσα. Ο στρατιώτης ονομάζονταν Λέων και ήταν αυτός που έμελλε αργότερα να διατελέσει Βασιλιάς της Πόλης. Ο Λέων, στην προσπάθειά του να βρει λίγο νερό για τον τυφλό, άκουσε φωνή που του υπέδειξε τι ακριβώς να κάνει. Η φωνή ήταν της Παναγίας μας, που με τον τρόπο αυτό, αποκάλυψε στους ανθρώπους την Ζωοφόρο Πηγή της. Ο Λέων, ύστερα από παρότρυνση της Παναγίας, άλειψε τα μάτια του τυφλού με το ιαματικό ύδωρ και ως εκ θαύματος, ο τυφλός βρήκε το φως του. Το φως, όμως αποκαλύφθηκε και στον Λέοντα, όχι το φυσικό, αυτό των οφθαλμών, αλλά το πνευματικό, αυτό της ψυχής. Ο Λέων, με τον ρόλο του Αυτοκράτορος αργότερα, ανήγειρε Ναό στο σημείο ακριβώς όπου ευρίσκετο η πηγή, προς τιμήν της Θεοτόκου, δίνοντάς του το προσωνύμιο της Ζωοδόχου Πηγής. Η πηγή της Παναγίας μας, θεράπευσε πολλούς ανθρώπους κατά τη διάρκεια των αιώνων, μεταξύ των οποίων και σπουδαίες φυσιογνωμίες του Βυζαντίου και της ιστορίας. Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού της Ζωοδόχου Πηγής εορτάζει έκτοτε, παραδοσιακά, την Παρασκευή της Λαμπροβδομάδος, η Ορθοδοξία μας, είπε ο Σεβασμιώτατος κατά την σύντομη ιστορική του αναδρομή, σχετικά με τον Ναό, τον οποίο, πρόσθεσε, ο λαός το ονομάζει και αγίασμα του «Μπαλουκλί» που σημαίνει στα τούρκικα ψάρι, εξιστορώντας σχετικό γεγονός, σύμφωνα με την παράδοση, του 15ου αιώνος. Ο Επίσκοπός μας, ολοκληρώνοντας έκανε μικρή μνεία στην ιστορία της Μονής του Κρυονερίου, ενώ παράλληλα έδωσε τις ευχές του, ώστε η Παναγία μας να αποτελέσει τη «γέφυρα» για το «προσωπικό μας πέρασμα», το «προσωπικό μας Πάσχα», από την σκλαβιά προς την ευλογημένη ελευθερία.  

   Λιτανευτική πομπή ακολούθησε στον περίβολο της Ιεράς Μονής, στο τέλος της οποίας ο Σεβασμιώτατος έδωσε τις ευχές του, αφού ευχαρίστησε τους τιμητικά παρευρισκόμενους Αγίους Αρχιερείς, το νεοεκλεγέντα για την επισκοπική θέση, τους Ιερείς και Διακόνους, τις αντιπροσωπείες των Μοναστικών αδελφοτήτων που παρευρέθησαν, τον πιστό λαό του Θεού που τίμησε την εορτή, καθώς όλους εκείνους του «διακόνους» της Εκκλησία μας που εργάστηκαν για την πραγματοποίηση της Ιεράς Πανηγύρεως.    

Τρίτη του Πάσχα στην Ι.Μ. Αγ. Ραφαήλ στη Θήβα

.

Τρίτη30Απρίλιος2019

Τρίτη του Πάσχα στην Ι.Μ. Αγ. Ραφαήλ στη Θήβα

   Στην Ιερά Μονή Αγίου Ραφαήλ Θηβών χοροστάτησε σήμερα, Τρίτη του Πάσχα, ο Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος για την εορτή των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης με συμπροσευχομένους στο Ιερό Βήμα τους Σεβασμιωτάτους Τορόντο κ. Μωϋσή και Αμερικής κ. Δημήτριο. 

   Με το πέρας της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε λιτανεία των Ιερών Εικόνων της Αναστάσεως και των τιμώμενων Αγίων, συνοδεία του Ιερού κλήρου, των Ιεροψαλτών, νέων ενδεδυμένων με εκκλησιαστικές ενδυμασίες και των εκκλησιαζομένων.

   Το κεντρικό μήνυμα του Ευαγγελίου είναι η Ανάσταση του Κυρίου μας, τόνισε μεταξύ άλλων ο Ποιμενάρχης μας, προτρέποντας τους πιστούς να πλησιάσουν καρδιακά τον Αναστάντα Χριστό με την ευχή το Φως και η Χαρά της Αναστάσεως να κυριαρχούν στη ζωή μας.

   Η φιλόξενη αδελφότητα, υπό την Οσιοτάτη Γερόντισσα Χριστονύμφη, παρέθεσε Λαμπριάτικη τράπεζα στον Ιερό κλήρο.

Δευτέρα του Πάσχα στον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης Ασπροπύργου

.

Δευτέρα29Απρίλιος2019

Δευτέρα του Πάσχα στον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης Ασπροπύργου

   Με νωπά τα αισθήματα χαράς και ελπίδας που μας προσέφερε πλουσιοπαρόχως η λαμπροφόρος ημέρα της Εγέρσεως τελέσθηκε η ειθισμένη Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ασπροπύργου.

   Στο Ιερό Συλλείτουργο προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Τορόντο κ.Μωϋσής συλλειτουργούντων του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου, του Σεβασμιωτάτου Αμερικής κ. Δημητρίου καθώς και κληρικών της Μητροπόλεως μας.

   Προ της απολύσεως, ο Επίσκοπός μας, εν συντομία ευχήθηκε στους προσελθόντας πιστούς η καρδιά όλων να πλημμυρίζει από Άγιο Φως ώστε να μεταμορφωθεί η ζωή μας και κατ’ επέκταση να αγιασθεί η κοινωνία.

   Με το πέρας της Θείας Λειτουργίας παρετέθη η καθιερωμένη τράπεζα Αγάπης στην φιλόξενη αίθουσα πλησίον του Ναού, όπου ο Επίσκοπός μας τσούγκρισε το πατροπαράδοτο αυγό και αντάλλαξε τον αναστάσιμο χαιρετισμό με τον κλήρο και τον λαό.