Σύναξη κληρικών επί τη ενάρξει του νέου Εκκλησιαστικού έτους

.

Τρίτη14Σεπτέμβριος2021

Σύναξη κληρικών επί τη ενάρξει του νέου Εκκλησιαστικού έτους

     Με αφορμή την αρχή της Ινδίκτου πραγματοποιήθηκε κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου, η πρώτη σύναξη κληρικών του νέου ενιαυτού.

   Ο Σεβασμιώτατος και οι προσελθόντες κληρικοί αρχικά είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ευχές για το νέο έτος.

   Έπειτα, ακολούθησε η εισήγηση του Σεβασμιωτάτου με θέμα «Ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ κορωνοϊοῦ ἀπὸ τὸν Χριστιανό» ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ  , μία ομιλία μεστή πνευματικών μηνυμάτων που πρέπει να αποτελούν βίωμα κάθε Χριστιανού.

   Εν κατακλείδι, οι κληρικοί είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν στον Σεβασμιώτατο τις απορίες τους και να εκθέσουν τους προβληματισμούς τους μέσα στο πλαίσιο ενός υγιούς διαλόγου.

IMG 9159

IMG 9161

DSC 245553 copy

Η αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους στον Καθεδρικό

.

Τρίτη14Σεπτέμβριος2021

Η αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους στον Καθεδρικό

    Η πρώτη του μηνός Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί την έναρξη του εκκλησιαστικού έτους με τα ιερά γράμματα της ημέρας να περιλαμβάνουν προσευχές για την ειρήνη στις ψυχές μας και τον κόσμο, την ευφορία των καρπών της γης και την προστασία του κόσμου από φυσικές καταστροφές. Επιπλέον, η Εκκλησία μας την ημέρα αυτή τιμά μεταξύ άλλων τους οσίους Συμεών τον Στυλίτη και Μελέτιο τον εν Κιθαιρώνι ως και τις τεσσαράκοντα οσιομάρτυρες γυναίκες.

Κυριακή ΙΒ' Ματθαίου στον Άγιο Ελευθέριο Ασπροπύργου

.

Κυριακή12Σεπτέμβριος2021

Κυριακή ΙΒ' Ματθαίου στον Άγιο Ελευθέριο Ασπροπύργου

   Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Ασπροπύργου λειτούργησε σήμερα, Κυριακή, ΙΒ' Ματθαίου, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος.

   Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της ημέρας περί του πλουσίου νέου. Συγκεκριμένα, εστίασε στην ελευθερία του πνεύματος, ένα χαρακτηριστικό απαραίτητο για την ένωση μας με τον Θεό. Αυτή η ελευθερία πηγάζει μέσα από την πλήρη συναίσθηση ότι «όσα δεν υπάρχουν μετά τον θάνατο» είναι μάταια. Μία τέτοια, όμως, θεώρηση της ζωής, σπάνια συναντάται στους πλούσιους ανθρώπους, για τους οποίους ο Χριστός λέει στη σημερινή Ευαγγελική Περικοπή ότι «δυσκόλως εἰσελεύσονται εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν»∙ δυσκόλως για τα ανθρώπινα δεδομένα. Εκεί, όμως, που υπάρχει ισχυρή θέληση και επεμβαίνει η Θεία Χάρις, όλα είναι δυνατά. Ιδαιτέρως, ο Σεβασμιώτατος τόνισε την ανάγκη αποδέσμευσης από κάθε υλικό αγαθό προ του σωματικού θανάτου. Με τον τρόπο αυτό, ο κάθε άνθρωπος φεύγει ελεύθερος για τον Δημιουργό, δίχως να ταλαιπωρούν την ψυχή του τυχόν εκκρεμότητες.

Εγκύκλιος επί τη ενάρξει του Νέου Εκκλησιαστικού Έτους, Σεπτέμβριος 2021

.

Κυριακή12Σεπτέμβριος2021

Εγκύκλιος επί τη ενάρξει του Νέου Εκκλησιαστικού Έτους, Σεπτέμβριος 2021

Ἀρ. πρωτ.: 700
Ἐν Ἀχαρναῖς: 29/8/2021

Ἀναγνωσθήτω ἐπ ̓ ἐκκλησίας κατά τήν Κυριακήν ΙΒ' Ματθαίου

 

«Εὐλόγησον τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου, Κύριε»

    γαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

    Χαίρετε πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί!

    ἀνατολὴ τοῦ νέου χρόνου κατὰ τὴν πρώτη τοῦ μηνός Σεπτεμβρίου μέλλει νὰ φωτίσει ξανὰ τὴν οἱκουμένη, μεταφέροντας μας τὴν δροσιὰ καὶ τὴν αὔρα τῶν φυσικῶν χαρισμάτων ἀπὸ Θεοῦ.

   Ἡ ἄπειρος Σοφία τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ ἀνοίγει ἐνώπιον μας τὴν θύρα τῆς νέας προοπτικῆς γιὰ μετάνοια καὶ καλλιέργεια τῶν ἀρετῶν.

   Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας πρὸ πολλῶν αἰώνων συνέθεσαν εἰδική ἀκολουθία καὶ εὐχές γιὰ τὴν ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, προτρέποντας τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα νὰ προσευχηθεῖ κλίνοντας τὸ γόνυ τῆς καρδίας, ὥστε ὁ Κύριος νὰ εὐλογήσει τὸν νέον ἐνιαυτόν.

   νταποκρινόμενοι, λοιπόν, καὶ ἑμεῖς στὴν ἀποστολικὴ ἐπιταγὴ: «στήκετε καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις», καθηκόντως προσκαλοῦμε ὅλους τοὺς Χριστιανοὺς στὴ Θεία Λειτουργία ποὺ θὰ τελεσθεῖ σὲ ὅλους τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφέρειας Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας τὴν Τρίτη 1η/14η Σεμπτεμβρίου, μετὰ τὴν ὁποία θὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Προτρέπουμε δε ἄπαντας νὰ προσευχηθοῦν καρδιακὰ γιὰ νὰ ἐυλογηθεῖ ἡ νέα χρονιὰ ἀπὸ τὸν Δημιουργὸ Θεὸ μας, νὰ ἀπαλλαχθεῖ ἡ ἀνθρωπότητα ἀπὸ κάθε ἀπειλὴ τῆς ζωῆς καὶ τοῦ φυσικοῦ μας περιβάλλοντος καὶ νὰ γνωρίσει τὸ Φῶς τὸ ἀληθινό, ἔτι δε, νὰ ἐπέλθει ἡ εἰρήνη, ἡ καταλλαγή, ἡ ἀλληλοκατανόηση.

     Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, οἱ ἔχοντες τὴν καρδιακὴ ἀγωνία καὶ τὴν ἀγάπη γιὰ τὸ παρόν καὶ τὸ μέλλον ὅλων μας,

   ς ξετυλίξουμε τὸν ψυχικό μας κόσμο προσευχητικά, γιὰ νὰ λάβουμε πλουσίως τὶς δωρεές τοῦ Θεοῦ. Τὸ μοναδικὸ καταφύγιο γιὰ τὴν μεταμόρφωση τῶν πάντων εἶναι ἡ καρδιακὴ μας προσευχή. Μπορούμε νὰ ἐλπίζουμε στὴν δύναμη της, διότι ὁ Φιλάνθρωπος Κύριος μας διαχρονικὰ ἀναφωνεῖ: «Πᾶς ὁ αἰτῶν λαμβάνει. Αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται, κρούετε καὶ ἀνοιγήσεται».

   Αναμφιβόλως, θέλουμε τὰ πάντα νὰ εἶναι φωτεινὰ καὶ καλύτερα. Μὲ τὸ ξεκίνημα, λοιπόν, τῆς νέας χρονιᾶς ἀς καταθέσουμε στὶς Ἐκκλησίες τὰ εὐσεβὴ αἰτήματα τῆς ψυχῆς μας, γιὰ νὰ καταργηθοῦν ὅσα ταλαιπωροῦν καὶ μαστίζουν τὴν ἀνθρωπότητα.

   Σήμερα, μὲ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, οἱ Ἱερεῖς θὰ διαβάσουν εὐχὴ ὑπέρ φωτίσεως καὶ ἐνισχύσεως τῶν μαθητῶν, ἐνόψει τῆς ἐπικείμενης ἐνάρξεως τοῦ σχολικοῦ ἔτους κατὰ τὴν προσεχῆ Δευτέρα.

Καλὴ κι εὐλογημένη χρονιά!

Ὁ Ἐπίσκοπος σας

ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας Χρυσόστομος