Η σύναξη του εν Χώναις θαύματος

.

Πέμπτη19Σεπτέμβριος2019

Η σύναξη του εν Χώναις θαύματος

   Με κατάνυξη εορτάσθηκε η ανάμνηση του εν Χώναις θαύματος του Αρχιστρατήγου Μιχαήλ στον Ιερό Ναό Ταξιάρχη Ασπροπύργου.

   Το εσπέρας τελέσθηκε Αρχιερατική Χοροστασία υπό του Ποιμενάρχου μας και ακολούθως η λιτάνευση της εικόνας υπό τους ήχους της φιλαρμονικής του Δήμου με τη συμμετοχή Κληρικών και ευσεβών πιστών.

Ἐγκύκλιος: «Κατηχητικὰ Σχολεῖα, Ἱερὰ Μητρόπολις Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας - ἐκκλησιαστικὸ ἔτος 2019-20»

.

Τρίτη17Σεπτέμβριος2019

Ἐγκύκλιος: «Κατηχητικὰ Σχολεῖα, Ἱερὰ Μητρόπολις Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας - ἐκκλησιαστικὸ ἔτος 2019-20»

Ἀρ. πρωτ.:582

Ἐν Ἀχαρναῖς: 24/8/2019

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ ἀγαπητά μας παιδιά,

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε!

   Καὶ πάλι φῶς ἀνατέλλει στὴν Ἐκκλησιαστικὴ περίοδο ξεκινώντας τὴ νέα Ἐκκλησιαστικὴ χρονιὰ ἀπὸ τὸν μήνα Σεπτέμβριο.

   Καὶ ὅπως ὁ Θεὸς μερίμνησε νὰ προσφέρει συνεχῶς καὶ ἀδιάκοπα στὸν ἄνθρωπο νέες εὐκαιρίες, καινούρια ξεκινήματα, καλὴ ἀρχὴ ξανὰ καὶ ξανά, ἔτσι καὶ τὸ Κατηχητικὸ Σχολεῖο ἔρχεται σὰν μιὰ νέα εὐκαιρία, μιὰ καλὴ ἀρχὴ γιὰ ὅλους μας, στὴ νέα σχολικὴ καὶ Ἐκκλησιαστικὴ χρονιά.

   Τὸ ἔργο τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, εἶναι ἱερὸ καὶ εὐλογημένο, ὄχι μόνον γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ συμμετέχουν σὲ αὐτό, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς οἰκογένειες, γιὰ τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας στὸ σύνολό του, γιὰ τὴν κοινωνία τῶν ἀνθρώπων. Δὲν εἶναι -ὅπως κάπως ἀπαξιωτικὰ τὸ ἔχουμε στὸ νοῦ καὶ τὴ συνείδησή μας- ἡ ὡριαία «δημιουργικὴ ἀπασχόληση» τῶν παιδιῶν μετὰ τὸν ἐκκλησιασμὸ κατὰ τὴν ὁποία οἱ γονεῖς ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ συναθροίζονται καὶ νὰ συζητοῦν πίνοντας τὸν πρωινὸ Κυριακάτικο καφέ τους· δὲν εἶναι ἡ ὑποχρεωτικὴ παρακολούθηση μαθήματος θρησκευτικῶν ἢ κατήχησης, στὴν ὁποία ὁ γονιὸς συχνὰ ἐξαναγκάζει τὸ παιδὶ ἀνταποκρινόμενος -ὅπως ὁ ἴδιος θεωρεῖ- στὸ «καθῆκον» του ἀναφορικὰ μὲ τὴν Ὀρθόδοξη ἀνατροφὴ τοῦ παιδιοῦ του· δὲν εἶναι ὁ τρόπος διάθεσης τοῦ ἐλεύθερου χρόνου τοῦ Κατηχητοῦ, γιὰ νὰ καλύψει κάποιο συναισθηματικὸ ἢ συνειδησιακὸ κενὸ ἢ ἕνα χόμπι ποὺ θὰ τὸν καταξιώσει στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας· δὲν εἶναι τὸ μέσον προβολῆς τοῦ ἔργου τοῦ ἐφημέριου οὔτε βέβαια δείκτης ἐπιτυχίας τῶν πεπραγμένων μιᾶς ἐνορίας. 

   Τὸ Κατηχητικὸ Σχολεῖο, ὁ ἀπαραίτητος αὐτὸς, ὅσο ποτὲ ἄλλοτε, θεσμὸς καὶ φορέας τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι τὸ ἐργαστήριο καλλιέργειας καὶ καλλωπισμοῦ τοῦ πνεύματος καὶ τῆς ψυχῆς τοῦ νέου ἀνθρώπου. Εἶναι «σπουδὴ καὶ μόρφωση» μὲ γνωστικὸ ἀντικείμενο τὴν καλοσύνη, τὴν ἀγάπη, τὴν ὑπευθυνότητα, τὴ συνέπεια καὶ τὴν εὐγένεια. Εἶναι μέσον πολιτισμοῦ, κοινωνίας καὶ ἐπικοινωνίας τῶν πλασμάτων τοῦ Θεοῦ· εἶναι ἐργαλεῖο ἁγιότητας καὶ κυρίως εἶναι κατευθυντήριο ὄχημα γιὰ τὴν πολυτιμότατη καὶ δυστυχῶς ἀπολεσθεῖσα στὶς μέρες μας Ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου. 

«Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρὸς μὲ καὶ μὴ κωλύετε αὐτά» (Λουκ. ιη’16-17), εἶπε ὁ Χριστός.

              «Ὅς δ’ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, καλὸν ἐστιν αὐτῷ μᾶλλον εἰ περίκειται λίθος μυλικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ βέβληται εἰς τὴν θάλασσαν» (Μάρκ. θ’42), εἶπε ἐπίσης. 

   Ἀλίμονο, ἀδελφοί, ἂν μὲ τὶς μοντέρνες ἰδέες μας καὶ τὸν μάταιο τρόπο τῆς σύγχρονης ζωῆς μας, καλλιεργοῦμε νοοτροπίες καὶ ὑποπολιτισμὸ ποὺ ἀπομακρύνει τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς νέους ἀπὸ τὸν Χριστό. 

   Ἔχουμε χρέος, ἀγαπητοί, νὰ στηρίξουμε οὐσιαστικά το ἔργο τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου, νὰ τοῦ δώσουμε τὴν ἀξία ποὺ τοῦ ἁρμόζει, νὰ τὸ ἀναβαθμίσουμε στὴ ζωὴ καὶ στὴ συνείδησή μας. Ὅλοι, ὄχι μόνον ὁ Ἱερέας, ὄχι μόνον ὁ Κατηχητής, ἀλλὰ καὶ οἱ γονεῖς, τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας σύσσωμο, δείχνοντας τὸν ἀπαιτούμενο σεβασμὸ στὸ ἔργο τοῦ φορέα ποὺ ἔχει τὴ δυνατότητα -σὺν Θεῷ- νὰ βγάλει ἀπὸ τὸ σκοτάδι ἐμᾶς καὶ τὰ παιδιά μας.

   Ξεκινοῦν λοιπόν, μὲ τὸ καλό, τὰ μαθήματα τοῦ Κατηχητικοῦ στὶς ἐνορίες τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφέρειας. Τὰ παιδιὰ ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ διδαχθοῦν καὶ νὰ γνωρίσουν, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία καὶ παιδεία ἀντίστοιχα, καὶ τὴν ἱστορία τῆς Πατρίδος μας. Σὲ συνέχεια τῆς ἀπὸ διετίας ἐφαρμοσθείσης πρωτοβουλίας νὰ συμπεριλάβουμε στὴν ὕλη τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καὶ τῶν Παιδικῶν Κατασκηνώσεων ἐθνικὰ θέματα -ὅπως τὴν ἱστορία τῆς Μακεδονίας καὶ τὴν ἱστορία τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ- τὰ παιδιὰ μας θὰ ἔχουν τὴν εὐλογία νὰ γνωρίσουν φέτος, 100 χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμησή του, τὴν ἐμβληματικὴ ἐκκλησιαστικὴ προσωπικότητα τοῦ περασμένου αἰώνα, τὸν Ἅγιο Νεκτάριο, Ἐπίσκοπο Πενταπόλεως, καθὼς καὶ τὴν διακριτικὴ συμβολή του στὴν Ἐθνική μας καὶ Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία.

   Ἀγαπητοὶ ἐν  Χριστῷ ἀδελφοί, ἀπευθύνομαι στοὺς γονεῖς, προτρέψτε τὰ παιδιά μας, τὸ αὔριο τῆς πατρίδας μας, νὰ προσεγγίσουν μὲ ἀγάπη καὶ χαρὰ τὸ Κατηχητικὸ τῆς ἐνορίας. Στηρίξτε τα, μὲ τὸ πνεῦμα τῆς διακρίσεως, ὥστε νὰ διαφυλάξουν μέσα τους ἀρχὲς τῆς Πίστεώς μας.

   Ἀγαπητά μας παιδιά, ἐλᾶτε δίπλα στὸν Ζωοδότη Χριστό, ἐλᾶτε νὰ λάβετε Πνεῦμα Ἅγιο, χαρὰ καὶ ψυχικὴ δύναμη. Ἐλᾶτε νὰ λάβετε αὐτὰ ποὺ σᾶς ἀνήκουν.

   ὉἉγιασμὸς τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων θὰ πραγματοποιηθεῖ σὲ κάθε ἐνορία τὴν Κυριακή, πρὸ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, στὶς 9/22 Σεπτεμβρίου, μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας.

   Ἡ ἔναρξη τῶν μαθημάτων θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Κυριακὴ  16/29 Σεπτεμβρίου.

Σᾶς εὔχομαι κάθε εὐλογία στὴ ζωή σας μὲ θεῖο φωτισμὸ στὴν ψυχή σας!

Καλὴ χρονιά!

Μὲ πατρικὲς εὐχές, 

Ὁ Ἐπίσκοπός σας,

 ὁ Ἀττικῆς & Βοιωτίας Χρυσόστομος

 

 

Σύναξη των Κατηχητών και των Στελεχών της Κατασκήνωσης στον Αγ. Κωνσταντίνο Ασπροπύργου

.

Τρίτη17Σεπτέμβριος2019

Σύναξη των Κατηχητών και των Στελεχών της Κατασκήνωσης στον Αγ. Κωνσταντίνο Ασπροπύργου

   Η καθιερωμένη κάθε Σεπτέμβριο «Σύναξη Κατηχητών» της Μητροπόλεως Αττικής και Βοιωτίας πραγματοποιήθηκε σήμερα, κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου στην παρακείμενη αίθουσα του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στην Άνω Φούσα Ασπροπύργου.   

   Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τους Κατηχητές για την προσφορά και τη διακονία τους στο έργο της Εκκλησίας και τους συνεχάρη για την συνεργασία και τη συνέπεια που επιδεικνύουν στην ιερή αυτή εθελοντική τους εργασία. Στη συνέχεια ανέπτυξε την απεσταλμένη εκ των προτέρων θεματολογία στους Κατηχητές, οι οποίοι με τη σειρά τους έκαναν προτάσεις με αποτέλεσμα την ανάπτυξη εποικοδομητικής συζήτησης.

   Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν:

- Προσέλκυση παιδιών και γονέων - ανάπτυξη Τμημάτων στις ενορίες

- Συμμετοχή Κατηχητικών σε παρελάσεις και λιτανείες της Μητροπόλεως

- Συμμετοχή παιδιών στις δράσεις της Μητροπόλεως «Υμνωδοί» και «Λυδία»

- Εθνικό μάθημα με θέμα «Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως» με αφορμή τα 100 χρόνια από την κοίμηση του Αγίου

- Επικοινωνία ύλης - αποστολή μαθημάτων

- Κατασκήνωση, η συνέχεια και ολοκλήρωση του Κατηχητικού Σχολείου

- Ψυχαγωγικές δραστηριότητες - εκδρομές – επισκέψεις

   Με την ολοκλήρωση της ανταλλαγής απόψεων ο Σεβασμιώτατος ανέγνωσε την «Ευχή» και έδωσε τους διορισμούς στους Κατηχητές της Μητροπόλεως.

Αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων της Ο.Ε.ΒΥ.Χ.

.

Δευτέρα16Σεπτέμβριος2019

Αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων της Ο.Ε.ΒΥ.Χ.

   Τον καθιερωμένο Αγιασμό για την έναρξη των μαθημάτων της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος, πλαισιούμενος υπό του Πρωτοσυγκέλου π. Μιχαήλ και του Διακόνου π. Κωνσταντίνου, στην αίθουσα διδασκαλίας της Ο.Ε.ΒΥ.Χ. παρουσία του κ. Μιχαήλ Μακρή, Πρωτοψάλτη, Καθηγητή του Εθνικού Ωδείου Αθηνών και Διευθυντή της Βυζαντινής, Παραδοσιακής Χορωδίας και Ορχήστρας του Εθνικού Ωδείου Αθηνών, ιδρυτή και Διευθυντή της Ο.Ε.ΒΥ.Χ., καθώς και διδασκομένων και μελών της Ο.Ε.ΒΥ.Χ.

   Ανάμεσα στους μουσικόφιλους παρόν ήταν ο Καθηγητής Γαστρεντολογίας κ. Ιωάννης Τριανταφυλλίδης.

Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο Μητροπολίτης μας τόνισε την ευλογία που πηγάζει από την υμνολογία του Θεού, όταν γίνεται με γνώμονα την Αγάπη και προοπτική την Θεία λατρεία. Επίσης, ευχήθηκε στους μαθητές, έχοντας συνέπεια, να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά  στην σπουδή της Μουσικής, ενώ στον Διευθυντή κ. Μακρή ευχήθηκε να τον συνοδεύει η Χάρις του Θεού, ώστε με υπομονή και τον αρχικό ζήλο να συνεχίσει το έργο της διδασκαλίας.

   Με τη σειρά του, ο κ. Μιχαήλ Μακρής εξιστόρησε κάποια σημεία της προσωπικής του πορείας στην σπουδή τόσο της Βυζαντινής, όσο και της Ευρωπαϊκής μουσικής, που αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες για την εξέλιξη της Ο.Ε.ΒΥ.Χ.