Σύναξη τῶν Κατηχητῶν γιὰ τὴ νέα χρονιά

.

Τετάρτη25Σεπτέμβριος2013

Σύναξη τῶν Κατηχητῶν γιὰ τὴ νέα χρονιά

   Στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν πραγματοποιήθηκε ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου μας ἡ καθιερωμένη Σύναξη τῶν Κατηχητῶν τῆς Μητροπόλεως μας γιὰ τὴ νέα χρονιά.
    Ὁ Μητροπολίτης μας τοὺς ἔδωσε πατρικὲς συμβουλὲς  προτρέποντας ὅλους νὰ κατεβοῦμε χαμηλὰ γιὰ νὰ ἀγγίξουμε τὶς καρδιὲς ὅλων τῶν νέων παιδιῶν, διότι ὅλη ἡ ἐλπίδα γιὰ μιὰ συγκροτημένη καὶ μὲ συνοχὴ κοινωνία  βρίσκεται στοὺς νέους ἀνθρώπους, τὰ παιδιὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πατρίδας μας.
  Τόνισε ἰδιαιτέρως πὼς ὁτιδήποτε πετυχαίνουμε ὀφείλεται στὴ Θεία Πρόνοια καὶ τὴ θέλησή μας. Κανένας δὲν πρέπει νὰ ἐπαίρεται ὅτι κάνει κάτι σπουδαῖο. Εἴμαστε ὑποχρεωμένοι ὅλοι νὰ στηρίζουμε ἀλλήλους.

   Μόνο μὲ τὴν ἀπόλυτη ἐπικοινωνία μὲ τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ  καὶ τὴν ἀναμεταξύ μας ἀλληλεγγύη θὰ καταφέρουμε νὰ δώσουμε στοὺς νέους μας  μηνύματα αἰσιοδοξίας καὶ ἐλπίδας θέτοντας στόχους δυνατούς, νὰ φτάσουμε ὅλοι στὸν ὑψηλὸ προορισμό μας ,τὴ Θέωση.
   Μέσα ἀπὸ τὶς κατηχητικὲς  «φωλιὲς» μποροῦμε νὰ χτίσουμε καὶ
νὰ φτιάξουμε τὸ αὔριο . Ἔχουμε τὴ δυνατότητα μὲ τὴ χάρη τοῦ Κυρίου μας νὰ ἐπανασυγκροτήσουμε ὅ,τι γκρέμισε καὶ ἰσοπέδωσε ἡ ἀδιαφορία τῶν περισσοτέρων μας.

   Νὰ μὴν κοιτᾶμε τί λάθος ἔκαναν οἱ ἄλλοι, ἀλλὰ πῶς ἐμεῖς θὰ καταφέρνουμε πάντα νὰ κάνουμε τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου.
   Εἶναι καιρὸς γιὰ περισυλλογή, γιὰ ἀνάληψη τῶν εὐθυνῶν καὶ ἐκπλήρωση τῶν ὑποχρεώσεών μας.
   Στὸ τέλος, ὁ Ποιμενάρχης μας ἔδωσε στοὺς παρευρισκόμενους Κατηχητὲς τοὺς ὑπογεγραμμένους
ὑπ’ αὐτοῦ διορισμοὺς μαζὶ μὲ τὴν εὐχή του γιὰ καλὴ πνευματικὴ καὶ δημιουργικὴ χρονιά.

 

Συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος

.

Τετάρτη25Σεπτέμβριος2013

Συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος

  Παρὼν ἦταν καὶ ὁ Ἐπίσκοπός μας , ἀπὸ τὶς δέκα τὸ πρωί, στὴ συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ.Καλλίνικου, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα στὸν Πειραιά, στὰ γραφεία τῆς αἰθούσης  «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» καὶ  ὁλοκληρώθηκε μὲ ἐπιτυχία στὶς πέντε τὸ ἀπόγευμα.

   Συζητήθηκαν εἴκοσι ἕνα θέματα,καθὼς καὶ ἄλλα τρεχούσης φύσεως.

  Πρὶν τὴ συνεδρίαση ἔγινε ὁ καθιερωμένος Ἁγιασμὸς τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς χρονιᾶς γιὰ τὶς ἐργασίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας ὑπὸ τοῦ Θεοφιλέστατου Ἐπισκόπου Βοστώνης κ. Δημητρίου.


 

 

Συνοδικὴ ἡμερίδα γιὰ τὴ δωρεὰ ὀργάνων

.

Τρίτη24Σεπτέμβριος2013

Συνοδικὴ ἡμερίδα γιὰ τὴ δωρεὰ ὀργάνων

   Στὴν  ἡμερίδα τῆς Ἑκκλησίας  Γ.Ο.Χ.  Ἑλλάδος μὲ θέμα «Δωρεὰ ὀργάνων», ποὺ διοργανώθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ πραγματοποιήθηκε στὸν Πειραιά, στὴν αἴθουσα «Πειραϊκὸς Σύνδεσμος» ,παραβρέθηκε ἀπόψε ὁ Ἐπίσκοπός μας.

   Παρόντες ἦταν, ἐπίσης, ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος  κ.Γερόντιος, μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ πλῆθος κληρικῶν καὶ λαϊκῶν.

   Ὁ κ. Κυπριανὸς Χριστοδουλίδης, ἰατρός καὶ κύριος ὁμιλητὴς τῆς ἡμερίδας, ἀνέπτυξε ἐμπεριστατωμένα καὶ μὲ ἐπιστημονικὰ ἐπιχειρήματα τὸ σοβαρὸ αὐτὸ θέμα.

   Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας  Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ἔχει ἀνακοινώσει τὴν ἀπόφασή της πάνω στὸ πολὺ λεπτὸ θέμα τῆς δωρεᾶς τῶν ζωτικῶν ὀργάνων  μὲ τὴν ὑπ’ ἀριθμὸν γ -  1776 ἐγκύκλιο, τὴν ὁποία καὶ παραθέτουμε:

 

Ἐν Ἀθήναις,   16 / 29 -  7 - 2013

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν

τῆς Ἐπικρατείας

 

Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ,

            Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., κατὰ τὴν Συνεδρίαν τῆς  7/20-6-2013, ἐρευνήσασα ἐνδελεχῶς τὸ ζήτημα τοῦ λεγομένου ἐγκεφαλικοῦ θανάτου, τῶν μεταμοσχεύσεων καὶ τῆς εἰκαζομένης συναινέσεως, ἀπεφάνθη:

1.     Ἡ ἔννοια τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου εἶναι τεχνητή. Νεκρός ἄνθρωπος εἶναι αὐτός τοῦ ὁποίου ἔχει παύσει ὁριστικῶς ἡ καρδιοαναπνευστική λειτουργία. Ὁ χαρακτηριζόμενος ὡς «ἐγκεφαλικῶς νεκρὸς» εἶναι κατ’ οὐσίαν εἷς βαρέως ἀσθενών. Ἡ λῆψις ζωτικῶν ὀργάνων ἐκ τοῦ βαρέως ἀσθενοῦντος ἐπισπεύδει τὸν θάνατον αὐτοῦ καὶ ἀπὸ ἠθικῆς ἀπόψεως θεωρεῖται φόνος.

2.     Ὅθεν ἡ ἀφαίρεσις ζωτικῶν ὀργάνων διὰ μεταμοσχεύσεις κρίνεται ἀνεπίτρεπτος. Ἀποδεκτὴ δύναται νὰ γίνῃ μόνον ἡ ἀφαίρεσις καὶ μεταμόσχευσις μὴ ζωτικῶν ὀργάνων, ἡ ἀφαίρεσις τῶν ὁποίων δὲν ἐπιφέρει τὸν θάνατον τοῦ ἀσθενοῦς, ὅπως λ.χ. τοῦ ἑνὸς νεφροῦ.

3.     Ἡ λεγομένη «εἰκαζομένη συναίνεσις» (δηλ. ἡ ἐκ προοιμίου θεώρησις ὅλων ὡς δωρητῶν σώματος, ἐκτὸς ἐὰν δηλώσουν τὸ ἀντίθετον) κρίνεται ἐπίσης ἠθικῶς ἀπαράδεκτος. Πλὴν, ἐφ’ ὅσον ἐψηφίσθη τοιοῦτος νόμος καλοῦνται ἅπαντες οἱ πιστοί νὰ συμπληρώσουν σχετικὰς δηλώσεις ἀρνήσεως δωρεᾶς σώματος κατὰ τὸ συνημμένον δεῖγμα, ὅπερ καλοῦνται οἱ Τιμιώτατοι Ἐπίτροποι τῶν Ἱερῶν Ναῶν νὰ ἀναπαράγουν φωτοτυπικῶς πρὸς διανομὴν ἀπό τοῦ παγκαρίου. Σημειωτέον ὅτι δὲν ἔχει τεθεῖ προθεσμία διὰ τὰς δηλώσεις αὐτάς.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀκόμη ἀπεφάσισε τὴν διοργάνωσιν δύο ἡμερίδων διὰ τὸ ζήτημα ἐν Ἀθήναις καὶ Λαρίσῃ κατὰ τὰς ἡμερομηνίας Δευτέραν 10/23-9-2013 καὶ Τρίτην 18-9/1-10-2013 ἀντιστοίχως, εἰς χώρους οἱ ὁποῖοι θὰ ἀνακοινωθοῦν προσεχῶς, πρὸς ἐνημέρωσιν τοῦ ποιμνίου.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

 † Ὁ Μα­ρα­θῶ­νος Φώτιος

 

Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως

.

Κυριακή22Σεπτέμβριος2013

Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως

   Στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου  Ἀχαρνῶν  λειτούργησε ὁ Ἐπίσκοπός μας σήμερα, Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως  τοῦ Τιμίου Σταυροῦ .

  Στὴν ὁμιλία του ὁ Ἐπίσκοπος τόνισε ὅτι μόνο ἡ ἀπόλυτη ἐπικοινωνία μὲ τὸ Θεὸ χωρίς νὰ ξεφεύγουμε ἀπὸ τὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου , δίχως νὰ κοιτᾶμε δεξιὰ ἤ ἀριστερά , ἀλλὰ νὰ ἀτενίζουμε σ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς μας  τὴν Ἐσταυρωμένη ἀγάπη του, μπορεῖ νὰ ἐξασφαλίσει τὴν πνευματική μας ἀθανασία.

  Αὐτὸ μᾶς λείπει κι αὐτὸ ἔχουμε ἀνάγκη· τὴν παρουσία τοῦ Χριστοῦ στὴ ζωή μας.

  Ἐν συνεχείᾳ, τέλεσε ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, κυροῦ Χρυσοστόμου, γιὰ τὸν ὁποῖο ἔκανε ἰδιαίτερη ἀναφορά.