Σάββατο μετὰ τὴν Ὕψωση στὴ Ροδόπολη Ἀττικῆς

.

Σάββατο28Σεπτέμβριος2013

Σάββατο μετὰ τὴν Ὕψωση στὴ Ροδόπολη Ἀττικῆς

   Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Ροδοπόλεως Ἀττικῆς βρέθηκε σήμερα τὸ πρωί, Σάββατο μετὰ τὴν Ὕψωση,ὁ Ἐπίσκοπός μας.

    Στὸ τέλος τῆς λειτουργίας ἀναφέρθηκε στὸ πρόσωπο τοῦ π. Ἰωάννου Φλώρου, παλαιοῦ Ἐφημέριου τοῦ προαναφερθέντος  Ναοῦ, ὁ ὁποῖος ἀξιώθηκε νὰ εἶναι λειτουργὸς τὴ βραδιὰ ἐκείνη,στὶς 13/26 Σεπτεμβρίου τὸ 1925,ποὺ ξημέρωνε ἡ ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοὺ Τιμίου Σταυροῦ καὶ ἐν ὥρᾳ ἀκολουθίας ἐνώπιον δύο χιλιάδων πιστῶν φανερώθηκε λάμποντας στὸ νυχτερινὸ οὐρανὸ ὁ Ζωηφόρος Σταυρός!

 Μεθεόρτιος Ἑσπερινὸς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴ Μαγούλα

.

Παρασκευή27Σεπτέμβριος2013

Μεθεόρτιος Ἑσπερινὸς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴ Μαγούλα

   Στὸ μεθεόρτιο Ἑσπερινὸ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴ Μαγούλα Ἀττικῆς χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, τὴ συγχοροστασία  τοῦ  Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου  Βοστώνης κ. Δημητρίου.
   Ἀκολούθησε ἡ λιτανεία ὑπὸ τῶν Ἐπισκόπων
, τῶν Ἱερέων καὶ τοῦ διακόνου,ἐκπροσόπων τῶν τοπικῶν ἀρχῶν καὶ τοῦ ποιμνίου, ὑπὸ τῶν ἤχων τῆς Φιλαρμονικῆς μπάντας τοῦ Δήμου.
   Παρὼν ἦταν καὶ ὁ Δήμαρχος Ἐλευσῖνος κ. Γεώργιος Τσουκαλᾶς μὲ Ἀντιδημάρχους καὶ  δημοτικοὺς συμβούλους .

   Τὸ ἀναλόγιο πλαισίωσε κλιμάκιο τῆς Βυζαντινῆς χορωδίας ‘’Πάτριον Ἀναλόγιον’’ὑπὸ τοῦ χοράρχου αὐτῆς κ. Ἰωάννου Κιαχοπουλου.
  Ἡ ὁμιλία τοῦ Ποιμενάρχου μας ἦταν ἀποστομωτικὴ!

  Ἀπευθύνθηκε σὲ ὅσους κατὰ καιροὺς προσπάθησαν ἤ ἀκόμη προσπαθοῦν νὰ «κρεμᾶνε» στὸ Σταυρὸ τὴν Πατρίδα μας καὶ ὅλους ἐμᾶς. Τόνισε πὼς μόνο μὲ τὴ δύναμη τοῦ ἱερότερου ὅπλου τῆς Πίστεως,τοῦ Τιμίου Σταυροῦ,θὰ καταφέρουμε νὰ  νικήσουμε  κάθε ὁρατὸ καὶ ἀόρατο ἐχθρό!

  Προχωρᾶμε μὲ σύνθημα τὸ « ἐν τούτῳ νίκα»! Κι ἄς μᾶς λοιδοροῦν.


 

Ἡ Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴν Κερατέα καὶ στὴ Μαγούλα

.

Παρασκευή27Σεπτέμβριος2013

Ἡ Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴν Κερατέα καὶ στὴ Μαγούλα

   Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Τιμίου Σταυροῦ Κερατέας Ἀττικῆς λειτούργησε ὁ παρεπίδημος  Ἀρχιερεὺς ἀπὸ τὴν Ἀμερική, Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Βοστώνης κ. Δημήτριος  μὲ συλλειτουργοὺς ἱερεῖς τὸν Ἀρχιμανδρίτη π. Βαρλαὰμ καὶ τὸν ἱερομόναχο π. Καλλίνικο.
  Πιστοὶ ἀπὸ τὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῶν Μεσογείων γέμισαν ἀσφυκτικὰ τὸν ἑορταζόμενο Ἱερὸ Ναὸ.

  Ὁ Θεοφιλέστατος, ὁ ὁποῖος ἔκανε τὴν Ὕψωση , μίλησε γιὰ τὴν παγκόσμια Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ προτρέποντας ὅλους τοὺς πιστοὺς νὰ εἶναι σὲ πνευματικὴ ἐγρήγορση.   Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Τιμίου Σταυροῦ Μαγούλας Ἀττικῆς λειτούργησε καὶ τέλεσε τὴν Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ὁ  Ποιμενάρχης μας ἀνάμεσα σὲ πλῆθος πιστῶν,οἱ ὁποῖοι ἀπὸ νωρὶς τὸ πρωὶ κατέκλυσαν
τὸ Ναό.
  Ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου ἀναφερόταν στὸ ἱστορικὸ γεγονὸς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ στὸ μέγα θαῦμα τῆς «Θεόθεν Βεβαιώσεως» ποὺ ἔγινε
στὶς 13/26 Σεπτεμβρίου τὸ 1925 στοὺς πρόποδες τοῦ ὄρους Ὑμηττοῦ.

  Τότε, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ὁλονύκτιας ἀγρυπνίας γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, δύο χιλιάδες πιστῶν εἶδαν μὲ τὰ ἴδια τους τὰ μάτια τὸν πελώριο πύρινο Σταυρὸ νὰ ἐμφανίζεται ἐπάνω στὸν οὐρανὸ στὶς ἕντεκα τὸ βράδυ, τὴ στιγμὴ  ποὺ τὰ ἔνοπλα ὄργανα τῆς ἀστυνομίας πῆγαν νὰ πιάσουν καὶ νὰ βγάλουν ἔξω ἀπὸ τὸ Ναὸ τὸν Ἅγιο ἐκεῖνο ἱερέα, τὸν πατέρα Ἰωάννη.

  Πάνω ἀπὸ μισὴ ὥρα ἔλαμπε ὁ Σταυρὸς στὸν οὐρανό. Ὅσοι εἶδαν αὐτὸ τὸ θαυμαστὸ γεγονὸς παρέμειναν πιστοὶ στὶς παραδόσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

 Σὲ ἀντίθεση μὲ ὅσους ἀκολούθησαν ,δυστυχῶς, τὴν καινοτομία τοῦ παπικοῦ ἡμερολογίου καὶ οἱ ὁποῖοι δημιούργησαν ὅλη αὐτὴν τὴν κατάσταση ποὺ βιώνουμε σήμερα.
  Ἀποστάτησαν οἱ ποιμένες ἀπὸ τὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων , πρόδωσαν τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ ἰδοὺ τὰ ἀποτελέσματα!
  Ὁ Τίμιος Σταυρὸς,ἐκείνη τὴ χρονιὰ τοῦ 1925, φανερώθηκε ἐξ οὐρανοῦ στοὺς Ὀρθόδοξους, γιὰ νὰ στηρίξει τὸ δίκαιο ἀγώνα ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεως καὶ εὐσεβείας .
 Ἄς ἀνοίξουν  τοὺς «ὀφθαλμοὺς καὶ τὰ ὦτα» τους καὶ οἱ ἀδελφοὶ νεοημερολογίτες!
  Δὲν ἀκοῦν; Δὲ βλέπουν τὸ Θεὸ καὶ τὴν καταστροφὴ τῆς Πατρίδας μας;

 

Λαμπροὶ ἑορτασμοὶ γιὰ τὴν Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴν Ἀττικὴ καὶ στὴ Χίο

.

Πέμπτη26Σεπτέμβριος2013

Λαμπροὶ ἑορτασμοὶ γιὰ τὴν Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴν Ἀττικὴ καὶ στὴ Χίο

   Στὴν Κερατέα Ἀττικῆς, στὴν ἐνορία Τιμίου Σταυροῦ, βρέθηκε καὶ χοροστάτησε ἀπόψε ὁ Ἐπίσκοπός μας γιὰ τὸν Ἑσπερινὸ καὶ τὴ λιτανεία τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
  Συμμετεῖχαν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Βοστώνης κ. Δημήτριος, μιὰ πλειάδα ἱερέων,οἱ ἐφημέριοι τοῦ ναοῦ, π.Βαρλαὰμ καὶ π. Καλλίνικος 
καὶ ὁ Διάκονος π. Νεκτάριος. 

  Στὴν ὁμιλία του, ὁ Ποιμενάρχης τόνισε πὼς σήμερα, γιὰ πολλοστὴ φορά, δοκιμαζόμαστε ὅλοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, σηκώνοντας ὁ καθένας μας ξεχωριστὰ τὸ δικό του Σταυρό.   Ὅμως, μετὰ τὴ Σταύρωση ποὺ τώρα βιώνουμε, πιστεύουμε πὼς σύντομα θὰ ἔλθει ἡ Ἀνάσταση, ἀρκεῖ νὰ δείξουμε ὑπομονὴ καὶ νὰ ἀγωνιζόμαστε ἀσταμάτητα μὲ ἐπιμονὴ γιὰ τὰ καλύτερα.


   Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Τιμίου Σταυροῦ Μαγούλας χοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος  Χριστιανουπόλεως κ . Γρηγόριος , μὲ τὴ συμμετοχὴ ἱερέων τῶν ὅμορων ἐνοριῶν καὶ τοῦ ἐφημέριου π. Ματθαίου.
  Κατάμεστος ἦταν ὁ Ναὸς ἀπὸ πιστοὺς ποὺ προσῆλθαν νὰ λάβουν τὴν εὐλογία τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
  Στὴν ὁμιλία του ὁ Θεοφιλέστατος ἔδωσε ἔμφαση στὸ πόσο σημαντικὸ εἶναι νὰ ὑπομένουμε ἀγόγγυστα τὸ «Σταυρὸ» ποὺ μᾶς δίνει στὴ ζωή μας ὁ Κύριος ,ὁ ὁποῖος δίνεται ἀποκλειστικὰ γιὰ τὴν κάθαρσή μας.


  Στὴν Ἱερὰ Σκήτη τῶν Ἁγίων Πατέρων στὸ Προβάτειον Ὄρος τῆς Χίου, στὸ Καθολικὸ τῆς Μονῆς, ποὺ τιμᾶται στὴν Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, πραγματοποιεῖται ἀπόψε ἱερὰ ἀγρυπνία μὲ λειτουργὸ τὸν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς, γέροντα Ἀμβρόσιο καὶ
μὲ τὴ συμμετοχὴ πολλῶν προσκυνητῶν( ἡ Μονὴ εἶναι ἄβατος γιὰ τὶς γυναίκες).