Μνήμη Ἀγ. Μεγαλομάρτυρος Εὐσταθίου Κερατέα Ἀττικῆς

.

Πέμπτη03Οκτώβριος2013

Μνήμη Ἀγ. Μεγαλομάρτυρος Εὐσταθίου Κερατέα Ἀττικῆς

   Σὲ κατανυκτικὴ ἀτμόσφαιρα πανηγύρισε τὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Εὐσταθίου,τοῦ Κυνηγετικοῦ Συλλόγου Κερατέας Ἀττικῆς, μὲ λειτουργοὺς τοὺς π. Γρηγόριο καὶ π. Καλλίνικο.

Ἡμερίδα γιὰ τὴ δωρεὰ ὀργάνων στὴ Λάρισα

.

Τετάρτη02Οκτώβριος2013

Ἡμερίδα γιὰ τὴ δωρεὰ ὀργάνων στὴ Λάρισα

   Συνοδευόμενοι ἀπὸ τὸν Πρεσβύτερο π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδη ὁ Ἐπίσκοπός μας καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμίνος κ. Γερόντιος βρέθηκαν στὴν πόλη τῆς Λάρισας γιὰ νὰ συμμετάσχουν στὴν ἡμερίδα ποὺ πραγματοποίησε μὲ ἐπιτυχία ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις  Γ.Ο.Χ. Λαρίσης στὴ Δημοτικὴ αἴθουσα Λαρίσης ''Χατζηγιάννειο Πνευματικὸ Κέντρο'', μὲ θέμα τὸ φλέγον ζήτημα τῆς δωρεᾶς τῶν ὀργάνων.

   Εἰσηγητὴς ἦταν ὁ ἰατρὸς κ. Κυπριανὸς Χριστοδουλίδης, ὁ ὁποῖος ἀνέλυσε τὸ θέμα θεολογικὰ καὶ ἐπιστημονικά.
   Στὸ τέλος τῆς ἡμερίδας ὁ οίκεῖος Μητροπολίτης Λαρίσης, Σεβασμιώτατος κ. Ἀθανάσιος εὐχαρίστησε τὸ Μακαριώτατο κ. Καλλίνικο καὶ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο γιὰ τὴν ἀπόφασή τους νὰ πραγματοποιηθεῖ στὴν πόλη τῆς Λάρισας αὐτὴ ἡ ἐνδιαφέρουσα καὶ ἐνημερωτικὴ ὁμιλία. 
Εὐχαρίστησε, ἐπίσης, τοὺς παρεπίδημους ἀρχιερεῖς ποὺ συμμετεῖχαν σ’ αὐτὴ τὴ σύναξη.

   Τὴν ὅλη εὐθύνη, καθὼς καὶ τὴν παρουσίαση τῆς ἡμερίδας, τὴν εἶχε ἀναλάβει Πρεσβύτερος π. Γεώργιος Κοντοθανάσης.

Ξεκίνησαν οἱ ἑσπερινὲς ὁμιλίες στὸν Ἀσπρόπυργο

.

Τρίτη01Οκτώβριος2013

Ξεκίνησαν οἱ ἑσπερινὲς ὁμιλίες στὸν Ἀσπρόπυργο

    Ὁμιλία μὲ θέμα «Τὰ ὀφέλη τῆς ὑπομονῆς στὶς δοκιμασίες» πραγματοποίησε ἀπόψε τὸ ἀπόγευμα ὁ Ἐπίσκοπός μας στὶς ἐνορίες Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, Ἁγίου Ἐλευθερίου, Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, Ἁγίας Τριάδος Ἀσπροπύργου μὲ τὴν πρόθυμη συμμετοχὴ τῶν πιστῶν.
Μὲ μεγάλη χαρὰ οἱ πιστοὶ δέχθηκαν ,γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, τὴν πρόταση τοῦ Ποιμενάρχου μας νὰ ἐπισκέπτεται, ὅπως καὶ τὸν περασμένο χρόνο, τὰ σπὶτια τους προσφέροντάς τους ἔτσι τὴ δυνατότητα νὰ ἐπικοινωνοῦν ἄμεσα μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ συζητοῦν γιὰ πνευματικὰ καὶ ἄλλα θέματα ποὺ τοὺς ἀπασχολοῦν.

   Ὁ Ἐπίσκοπός μας τόνισε ὅτι «ἡ τροφὸς τοῦ Ἔθνους μας», ἡ Ἐκκλησία, εἶναι ἐδῶ, στὸ πλάι σας, ἀνάμεσα σὲ ὅποιον θέλει νὰ δροσιστεῖ ἀπ’ τὸ  δικὸ τῆς νερό, γιὰ νὰ μὴν ξαναδιψάσει ποτέ.

   Ἤδη τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα, ὁ Σεβασμιώτατος ξεκινάει τὶς ἐπισκέψεις, ἀρχικὰ σὲ τέσσερα σπίτια , ἕνα ἀπὸ τὴν κάθε ἐνορία.
Εὐχόμαστε τὸ ἔργο αὐτὸ νὰ ἀποφέρει πνευματικοὺς καρπούς , πράγμα γιὰ τὸ ὁποῖο ἀγωνιᾶ καὶ μεριμνᾶ ὁ Ἐπίσκοπός μας.

 

Κυριακὴ μετὰ τῆς Ὑψώσεως

.

Κυριακή29Σεπτέμβριος2013

Κυριακὴ μετὰ τῆς Ὑψώσεως

   Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος στὴν Γκορυτσὰ Ἀσπροπύργου λειτούργησε ὁ Ἐπίσκοπός μας σήμερα, Κυριακὴ μετὰ τῆς Ὑψώσεως, ὅπου καὶ ἐτέλεσε τὸν Ἁγιασμὸ γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν μαθημάτων τοῦ Κατηχητικοῦ σχολείου τῆς ἐνορίας.

   Στὸν κατάμεστο ἀπὸ πιστοὺς Ἱερὸ Ναὸ ὁμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος τονίζοντας πόσο σπουδαῖο καὶ σημαντικὸ εἶναι νὰ  κατηχοῦμε μὲ ζῆλο τὰ παιδιά μας , τὰ ὁποῖα εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ βοηθήσουμε νὰ γνωρίσουν τὸ Χριστό.

   Βέβαια,ὅποιος θέλει ἀκολουθεῖ τὸ Χριστό.
   Ἐκεῖνος,ὅμως, ποὺ θὰ ἀκολουθήσει τὸν Κύριο σίγουρα πρέπει νὰ ἔχει θάρρος , δύναμη καὶ τόλμη.
   Χαρίσματα  ἀναγκαία  γιὰ τὴ σημερινὴ  σημερινὴ ἐποχὴ  ὅσο ποτὲ ἄλλοτε!