Ἑσπερινὸς Ἁγίου Φανουρίου στὸ Κορωπὶ

.

Κυριακή08Σεπτέμβριος2013

Ἑσπερινὸς Ἁγίου Φανουρίου στὸ Κορωπὶ

   Στὸν ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Φανουρίου Κορωπίου Ἀττικῆς χοροστάτησε ὁ Ἐπίσκοπός μας ἀπόψε γιὰ τὸν Ἑσπερινὸ τῆς ἑορτῆς τοῦ λαοφιλοῦς Ἁγίου.

   Στὴ λιτανεία τῆς Ἁγίας εἰκόνος, ποὺ ἀκολούθησε, συμμετεῖχαν ὁ Δήμαρχος Κρωπίας κ.Δημήτριος  Κιούσης, ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Ἀνδρέας Ντούνης καθὼς καὶ πλῆθος πιστῶν ἀπὸ τὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῶν Μεσογείων μὲ τὴ συνοδεία τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ ὁμώνυμου Δήμου.

   Στὴν ὁμιλία του ὁ Ποιμενάρχης μας ἔστειλε πληθώρα πνευματικῶν μηνυμάτων προτρέποντας ὅλους νὰ γνωρίσουν τὸ Χριστὸ  διὰ τῶν Ἁγίων Μυστηρίων.
   Ἰδιαιτέρως τόνισε ὅτι τὸ ξεχαρβάλωμα στὴ χώρα μας συνεχίζεται.
   Ἄς μάθουν,ἐπιτέλους, ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ τὰ βάζουν μὲ τὴν Ἐκκλησία ,τὸ Χριστὸ
καὶ τὴν πατρίδα μας,ὅτι ἐδῶ ἀκόμη εἶναι Ἑλλάδα  κι ἄν δὲν τοὺς ἀρέσει,ἄς πάνε νά κυβερνήσουν σὲ ἄλλα ἔθνη! Αὐτὰ ποὺ μὲ θράσος «κηρύττουν» ἐδῶ ,ἄς ἔχουν τὸ θάρρος νὰ τὰ ποῦν ἐκεῖ!

   Ἀπευθυνόμενος παρακλητικὰ πρὸς τὸν ἑορτάζομενο Ἅγιο ζήτησε νὰ μᾶς "φανερώσει" ἀληθινοὺς Ἕλληνες,γιὰ νὰ κυβερνήσουν αὐτὸν τὸν τόπο!

ΙΑ´ Κυριακὴ Ματθαίου.

.

Κυριακή08Σεπτέμβριος2013

ΙΑ´ Κυριακὴ Ματθαίου.

   Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Ἀσπροπύργου  λειτούργησε σήμερα ὁ  Ἐπίσκοπός μας, ὁ ὁποῖος ἀναφερόμενος στὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα τόνισε χαρακτηριστικά, ὅτι ὁ καθένας ἀπὸ ἐμάς, εἴτε κληρικὸς εἴτε λαϊκός, ὅσες λειτουργίες, μετάνοιες , προσευχές, νηστεῖες , ἐλεημοσύνες καὶ νὰ κάνει· ὅση προσπάθεια καὶ νὰ καταβάλλει,γιὰ νὰ ἐγκρατεύεται · ὅσο καὶ νὰ ὑμνεῖ τὸ Θεό μὲ τὸ μουσικό του ταλέντο, ὅσα  ἐπιπλέον χαρίσματα καὶ νὰ ἔχει, ἐάν δὲ συγχωρεῖ ἐκείνους ποὺ τὸν πικραίνουν, τὸν ἀδικοῦν, τὸν διώκουν,τὸν λοιδοροῦν, τὸν συκοφαντοῦν,εἶναι ὅλα μάταια. Θὰ ἀκούσουμε κι ἐμεῖς τὴ φωνὴ τοῦ Κυρίου ποὺ σήμερα μᾶς εἶπε:

   «Δολε πονηρέ, πσαν τν φειλν κείνην φκά σοι, πε παρεκάλεσάς με· οκ δει κα σὲ λεσαι τν σύνδουλόν σου, ς καγώ σε λέησα;  Καὶ ργισθες κύριος ατο παρέδωκεν
α
τν τος βασανιστας ως οὗ ποδ πν τφειλόμενον ατ. Οτω κα Πατήρ μου ὁ πουράνιος ποιήσει μν, ἐὰν μὴ φτε καστος τῷ δελφ ατοῦ π τν καρδιν μν τ
παραπτώματα α
τν. »(Ματθ. Κεφ. ΙΗ’ )
    Εἶναι εἰρωνία νὰ προσερχόμαστε,γιὰ νὰ μεταλάβουμε τὸ Ἅγιο Σῶμα καὶ τὸ Ἅγιο Αἷμα τοῦ Κυρίου μας, ἐνῶ ἐσωτερικὰ ὁ ψυχικὸς
κόσμος μας νὰ εἶναι γεμάτος ἐμπάθεια, μίσος καὶ κακότητα.

    Μὴ λησμονοῦμε, ἀγαπητοί, αὐτὸ ποὺ διαβάζουμε, ὅταν προετοιμαζόμαστε νὰ μεταλάβουμε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων:
«πρῶτον καταλλάγηθι τοῖς σέ λυποῦσιν. ῎Επειτα θαρρῶν, μυστικὴ βρῶσιν φάγε.»
   Δίχως
νὰ συγχωροῦμε ἐκείνους ποὺ μᾶς ἔχουν πικράνει, ὅπως λέει ὁ Κύριός μας, εἶναι ἀκατόρθωτο νὰ συναντήσουμε τὸν Νυμφίο τῆς Ἐκκλησίας μας.
  Μόνο μὲ τὴν εἰλικρινή μας μετάνοια θὰ γνωρίσουμε τὸ Χριστὸ· ἐκεῖνον ποὺ  ὁλοφάνερα ἔχουμε ἀνάγκη στὴ ζωή μας, ὅσο τίποτε ἄλλο.
«Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω!».

Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τῆς Γερόντισσας Ἐυπραξίας

.

Κυριακή08Σεπτέμβριος2013

Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τῆς Γερόντισσας Ἐυπραξίας

  Ἕνας χρόνος πέρασε ἀπὸ τότε ποὺ νεπαύθη ν Κυρίῳ ἡ Γερόντισσα Επραξία ,Ἡγουμένη τς Μονς γίου Στεφάνου ττικῆς.

   Μία πνευματικ φυσιογνωμία ,ἡ ποία προικίσθηκε π τὸν Κύριοπο τόσο γάπησεμ πολλ χαρίσματαπως ἡ γάπη πρς λους, ταπείνωση, ἡ λεημοσύνη , ἡ νεξικακία ,ἡ ρεμία σωφροσύνη κα πολλὰ λλα.

  Πάνω πὸ πτ δεκαετίες τίμησε ττιμημένο ράσο καὶ μ τ ξεχωριστὸ, ἀπλοϊκό της τρόπο μετέδιδε στοὺς γύρω της κάτι τ μοναδικό, τν ρεμία καὶ τ γαλήνη.

  Σήμερα, ὁ Ἐπίσκοπός μας λειτούργησε μὲ συλλειτουργοὺς τοὺς ἱερεῖς π.Χαράλαμπο καὶ π. Παντελεήμονα στην Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, ὅπου καὶ τελέστηκε τὸ ἐτήσιο μνημόσυνό της μὲ τὴ συμμετοχὴ τῶν ἱερέων π. Γρηγορίου, π. Ἀρσενίου καὶ π. Καλλινίκου, ἐνῶ ἀκολούθησε τρισάγιο ἐπὶ τοῦ μνήματος τῆς μακαριστῆς Γερόντισσας.

   Πλθος πιστνοἱ ποοι γνώρισαν τ μακαριστὴ ν ζωῇ, κατέκλυσαν π νωρς τν ερ Μονὴ, γι ν τν τιμήσουν .

   Ἀκολούθησε μοναστηριακ τράπεζα.

Ἐνημερωτικὴ συγκέντρωση στὴν πλατεῖα Γκορυτσὰς Ἀσπροπύργου

.

Παρασκευή06Σεπτέμβριος2013

Ἐνημερωτικὴ συγκέντρωση στὴν πλατεῖα Γκορυτσὰς Ἀσπροπύργου

   Τν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κπροσώπησε ὁ Πρεσβύτερος π.Μιχαλ Κωνσταντινίδης στὴν ποψιν συγκέντρωση ,ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα στὴν πλατεία Γκορυτσς σπροπύργουκατόπιν προσκλήσεως τῆς νεοσυσταθείσας πιτροπῆς τν νεοπροσφύγων Ποντίων « Συμβούλιο Σωτηρίας» πρὸς τὸν Ἐπίσκοπό μας.

    Ὁ π. Μιχαλ νέγνωσε τ μήνυμα τοῦ Ποιμενάρχου μας νώπιον τοῦ Δημάρχου Άσπροπύργου κ.Νικολάου Μελετίου, τν ντιδημάρχων κα λοιπν τοπικν φορέων παρούσης κα τς Προέδρου τοῦ Συλλόγου «Ἀκρίτες το Πόντου » κ.θηνς Σωτηριάδου.


   Τὸ μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου ἔλεγε τὰ ἑξῆς:

   «Εἴμαστε ποχρεωμένοι ν σεβόμαστε τς θυσίες ,τος κόπους κα τος γνες λων σων προσπάθησαν νὰ ἐξασφαλίσουν τ χαμηλότερο φειλόμενο ποσ τν αθαιρέτων γι τος παλιννοστοντες λληνες το Πόντου πο κατοικον στν σπρόπυργο.
Ο
καιρο κα ο μέρες μς πιβάλλουν σο ποτὲ λλοτε νὰ ἐνεργοῦμε μ συλλογικότητα , σύνεση , συγκροτημένες και σταθερς κινήσεις .
λοι μαζί νωμένοι! Ἕνας γιὰ λους καὶ λοι γιὰ ναν .
Δ
ν πάρχουν τ περιθώρια οὔτε πολυτέλεια συνεννοησίαςντιπαλότητας κα διενέξεων .
Σ
ς εχομαι ὅ,τι τ καλύτερο!
Ν
ὰ χετε τν ελογία το Θεοῦ. »


+
Ὁ ττικς κα Βοιωτίας Χρυσόστομος