Στὴν Κερατέα Ἀττικῆς λειτούργησε ὁ Ποιμενάρχης μας

.

Παρασκευή06Σεπτέμβριος2013

Στὴν Κερατέα Ἀττικῆς λειτούργησε ὁ Ποιμενάρχης μας

   Στὴν Κερατέα Ἀττικῆς βρέθηκε σήμερα ὁ Ἐπίσκοπός μας καὶ ἰδιαίτερα στὴν ἐνορία τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὅπου συλλειτούργησε μὲ τοὺς ἱερεῖς π.Βαρλαάμ, π.Γρηγόριο, π.Στέφανο, π. Ἀθανάσιο, π.Στυλιανό , π.Καλλίνικο, καθὼς καὶ τὸ διάκονο Νικόλαο προκειμένου νὰ τιμήσουν τὴν ἑορτὴ τῆς Ἀποδόσεως τῆς Κοιμήσεως συνάμα μὲ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Καλλινίκου, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως.

  Σ’αὐτὸν τὸν Ἱερὸ Ναὸ συνεφημέριος τοῦ ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν ἐφημέριου, π.Βαρλαάμ, εἶναι ὁ νεοχειροτονηθεὶς πατὴρ Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος σήμερα ἄγει τὰ ὀνομαστήριά του.

   Μεγάλη χαρὰ προσέδωσε σὲ ὅλους ἡ παρουσία τοῦ Μακαριώτατου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Καλλινίκου, ὁ ὁποῖος παρέστη συμπροσευχόμενος μὲ τὸ Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Μαραθῶνος κ. Φώτιο ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Βήματος.

   Κλῆρος καὶ λαὸς εὐχήθηκαν στὸν ἑορτάζοντα π. Καλλίνικο νὰ ἔχει ψυχικὴ δύναμη, γιὰ νὰ ὑπηρετήσει τὸ Θεὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους μὲ αὐταπάρνηση , ὑπομονὴ καὶ ἄνοδο τέλεια.

Ι’ Κυριακὴ Ματθαίου

.

Κυριακή01Σεπτέμβριος2013

Ι’ Κυριακὴ Ματθαίου

   Στὸν καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν λειτούργησε σήμερα, Κυριακὴ Ι’ Ματθαίου,ὁ Ἐπίσκοπός μας.
   Στὴν ὁμιλία του τόνισε:
 «Εἶναι καθῆκον κάθε Χριστιανοῦ να διακρίνεται γιὰ τὰ χαρίσματα τῆς προσευχῆς καὶ τῆς νηστείας, δύο σημαντικοὶ παράγοντες χωρὶς τοὺς ὁποίους εἶναι ἀδύνατον τὸ  "κακὸ" νὰ ἐξαφανίζεται ἀπὸ τὴ ζωή μας, ὅπως εἶπε ὁ Κύριός μας ἀπευθυνόμενος στοὺς Ἀποστόλους.

    Ἐμεῖς εἴμαστε ἐκεῖνοι, ποὺ χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνουμε, ἐπιτρέπουμε νὰ ὑπάρχει στὴ ζωὴ τὸ "κακὸ".

   Αὐτὸ ὀφείλεται κυρίως στὸ ὅτι ἔχουμε ξεχάσει τὰ πνευματικά μας καθήκοντα ὡς Χριστιανοὶ  καὶ τὶς χριστιανικές μας ὑποχρεώσεις.

    Κάποτε, οἱ Χριστιανοὶ διακρίνονταν γιὰ τὴ διαρκ προσευχή, καθὼς καὶ τὴν ἀληθινὴ ἐγκράτεια ἔναντι τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν καὶ ὅλων τῶν αἰσθήσεων.

   Εἶναι ἀναγκαῖο αὐτὰ τὰ χαρίσματα νὰ ἐνταχθοῦν στὴν καθημερινότητά μας καὶ νὰ μας γίνουν τρόπος ζωῆς.
   Τὶς διατεταγμένες προσευχὲς τῆς Ἐκκλησίας μας ,τὸν Ἑξάψαλμο,τὸν ἑσπερινὸ,τὸ ἀπόδειπνο, καθὼς ,ἐπίσης,καὶ τὴν εὐχὴ "Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με"  δὲν ἐπιτρέπεται ὁ Χριστιανὸς νὰ λησμονεῖ.

   Χρειάζεται νὰ καταβληθεῖ προσπάθεια ἀπὸ ὅλους μας!

   Τὶς  λύσεις τὶς δίνει ὁ Κύριος προτάσσοντας τὴν προσευχὴ καὶ τὴ νηστεία, ἰσχυρὰ πνευματικὰ ὅπλα,γιὰ νὰ Τὸν προσεγγίσουμε.

Θυρανοίξια Παναγίας Πορταϊτίσσης στὰ Βίλλια Ἀττικῆς

.

Σάββατο31Αύγουστος2013

Θυρανοίξια Παναγίας Πορταϊτίσσης στὰ Βίλλια Ἀττικῆς

  Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἱεροῦ παρεκκλησίου τῆς Παναγίας τῆς Πορταϊτίσσης μὲ τὸ περίλαμπρο καμπαναριὸ στὸν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Βιλλίων Ἀττικῆς, ὄνειρο καὶ διακαὴς πόθος γιὰ ἀρκετὰ χρόνια, ἔγινε σήμερα πραγματικότητα  μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Ἐπισκόπου μας, ὁ ὁποῖος τέλεσε τὸν καθιερωμένο ἁγιασμὸ γιὰ τὰ "θυρανοίξια" τοῦ νέου Ναοῦ.

   Πλῆθος πιστῶν κατέκλυσε τὸν περίβολο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ,γιὰ νὰ  παρακολουθήσει τὴν τελετὴ τῶν θυρανοιξίων καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ προσευχηθεῖ στὴν πρώτη Θεία Λειτουργία  χοροστατοῦντος τοῦ Ποιμενάρχου μας, μὲ λειτουργοὺς τοὺς ἱερεῖς π. Εὐθύμιο, π.Ματθαῖο.

   Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ ὁλοκλήρωση αὐτοῦ τοῦ ἔργου ὀφείλεται στὸν ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ ,π. Εὐθύμιο, ὁ ὁποῖος, μαζὶ μὲ τοὺς ἐνορίτες, ἀγωνίσθηκε καὶ ἐργάσθηκε σκληρὰ  προκειμένου νὰ τὸ φέρει εἰς πέρας παριστάνοντας πολλές φορές ἀκόμη καὶ τὸ «ζητιάνο».

   Παρόντες ἦσαν ὁ νῦν Δήμαρχος Εἰδυλλίας, κ. Δρίκος Γεώργιος  καὶ ὁ τέως κ. Μακρυνόρης Κωνσταντίνος.

 Ὁ  Σεβασμιώτατος στὴν ὁμιλία τοῦ τόνισε:
 «Ἐκεῖ ποὺ "ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ."
 Εἶναι παρήγορο νὰ βλέπει κανεὶς ὅτι παρὰ τὴν οἰκονομικὴ κρίση χτίζονται καινούριοι Ναοί , καὶ μάλιστα  ἡ μεγαλύτερη συμβολὴ γιὰ τὴν ἀποπεράτωσή τους προέρχεται ἀπὸ τοὺς οἰκονομικὰ άσθενέστερους καὶ πτωχοὺς.»

  Ὁ ἐφημέριος, π. Εὐθύμιος, συγκινημένος εὐχαρίστησε ὅλους ὅσους συνέβαλαν στὴν ἀποπεράτωση αὐτοῦ τοῦ ἔργου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν ἐξόδιο τῆς Ἀνθίας Στασινοπούλου

.

Παρασκευή30Αύγουστος2013

Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν ἐξόδιο τῆς Ἀνθίας Στασινοπούλου

   Στὴν ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Ταξιαρχῶν Κάντζας -Παιανίας Ἀττικῆς  βρέθηκε σήμερα ὁ Ἐπίσκοπός μας,γιὰ νὰ τελέσει τὴν ἐξόδιο ἀκολουθία  ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τῆς μακαριστῆς Ἀνθίας  Στασινοπούλου.

  Μὲ ἰδιαίτερη συγκίνηση κληρικοὶ καὶ  λαϊκοὶ συμμετεῖχαν , γιὰ νὰ παρακαλέσουν τὸν Κύριο τῆς Ζωῆς νὰ τὴν ἀναπαύσει στὴν «χώρα τῶν ζώντων»,ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπάρχει πόνος, λύπη καὶ στεναγμός, ἀλλὰ ζωὴ ἀτελεύτητος.

   Στὸν ἐπικήδειο,ποὺ ἐκφώνησε, ὁ Σεβασμιώτατος  ἀναφέρθηκε  στὸ  γεγονὸς τῆς «κοιμήσεώς» μας καὶ στὸν προορισμό μας μετὰ τὴν κοίμηση, την ἀληθινὴ Ζωὴ ,ἐνῶ ἔκανε ἰδιαίτερη μνεία στὴν κατάταξη τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὴν ἐπίγεια κατάσταση στὴν κατάσταση τῆς Θεώσεως .

   Στὴ συνέχεια, μίλησε ὁ Χοράρχης τῆς Ο.Ε.ΒΥ.Χ.,  μουσικολογιώτατος κ. Μιχαὴλ Μακρής, ἐκθειάζοντας τὴν προσωπικότητα τῆς μακαριστῆς Ἀνθίας καὶ τὰ μουσικὰ τάλαντα ποὺ τῆς δώρισε ὁ Κύριος.Ἐπιπλέον,ἀναφέρθηκε στὴν ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν συνεργασία τῆς ἐκλιπούσης μὲ τὴν Ο.Ε.ΒΥ.Χ.

   Ἀκολούθησε ἡ ὁμιλία τοῦ πνευματικοῦ της , ἀρχιμανδρίτη π. Εὐθυμίου Μπαρδάκα, ὁ ὁποῖος τόνισε, ὅτι ἦταν δασκάλα Βυζαντινῆς μουσικῆς στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς  Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Τσακοῦ,Ἁγίων Ἀποστόλων Δάφνης,Ἁγίου Φανουρίου Γλυφάδας ,Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Φαλήρου,καθὼς καὶ στοὺς ναοὺς καὶ τὶς  Μονὲς τῶν Μεσογείων .

   Συγκλονιστικὴ ἦταν ἡ στιγμὴ, ὅταν ,κατὰ τὴν ἐκφορὰ τῆς κεκοιμημένης ἀπὸ τὸ Ναὸ, στὰ μεγάφωνα ἀκουγόταν ἡ «ἀγγελικὴ» φωνὴ της νὰ ψέλνει τὸ δοξαστικὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς ,τὸ ὁποῖο εἶχε ἠχογραφηθεῖ  ἀκριβῶς πρὶν δύο χρόνια στὸν ἴδιο Ναό, ὅπου σήμερα τῆς ἐψάλη ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία.

  Γιὰ τὴν ἡρωίδα μάνα,
 τὴν ὑπομονετικὴ στὴν ἀσθένειά της ,
τὴ δυναμικὴ προσωπικότητα μὲ τὴ μεγάλη πίστη στὸν ἀληθινὸ Θεό,
 τὴ χαρισματική μὲ τὴν ἀπὸ Θεοῦ «ἀγγελικὴ » φωνή,
Ἀνθία.
 Αἰωνία αὐτῆς ἡ μνήμη!