2b.jpg

Διεύθυνση

Ἱερά Μητρόπολις Ἀττικῆς καί Βοιωτίας
Δημοκρίτου 18, Ἀχαρναί, 136 71 
Τηλ. 210 2466385
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Αναζήτηση άρθρων

Κείμενο
Από
Έως

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟN ΜΗΝΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 2024

Σάββατο04Μαϊος2024

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟN ΜΗΝΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 2024

Ἀριθμός Πρωτ. 3323
Ἐν Ἀθήναις,   02 / 15 – 04 – 2024
«Προφθάσαι τὴν ἔνδοξον καὶ ἁγίαν Ἀνάστασιν,
τὸ Πάσχα τὸ μυστικόν, δι΄ οὗ Ἀδὰμ
ἐπανῆλθεν εἰς τὸν Παράδεισον»
(Στιχ. Ἑσπ. Πέμ. γ’ ἑβδ. Νηστειῶν)
Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοὶ ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι· 
ΦΘΑΣΑΜΕ καὶ πάλι στὸ ἅγιον Πάσχα, στὴν ἀπερίγραπτη καὶ ἀνέκφραστη χαρὰ γιὰ τὴν νίκη τῆς Ζωῆς ἐπὶ τοῦ θανάτου. Γευθήκαμε καὶ πάλι Μυστηριακὰ τὴν Οὐράνια Βασιλεία τοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ ἡμῶν· ἀπολαύσαμε τὴν θεία δόξα καὶ ὡραιότητα τοῦ ἐνδόξου Σώματος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶναι ὁ νέος Παράδεισος. Χαιρόμαστε τὴν πνευματικὴ Ἐλευθερία, τὴν ὁποία μᾶς χαρίζει πλουσιοπάροχα ὁ Λυτρωτὴς καὶ Σωτήρας μας στὴν ἀπέραντη Ἀγαθότητά Του!
Τὸ Πάσχα ἀποτελεῖ ἱστορικὰ τὴν διάβαση τοῦ ἰουδαϊκοῦ λαοῦ ἀπὸ τὴν δουλεία τῆς Αἰγύπτου στὴν ἐλευθερία τῆς γῆς Χαναάν. Ὅμως πνευματικά, σύμφωνα μὲ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο, τὸ ἅγιον Πάσχα ἀποτελεῖ γιὰ τὸν Χριστιανικὸ λαὸ τὴν μετάβαση ἀπὸ τὰ κάτω στὰ ἄνω, ἀπὸ τὰ γήϊνα στὰ οὐράνια, ἀπὸ τὸν θάνατο στὴν Ζωὴ (βλ. Λόγον «Εἰς τὸ Πάσχα»).
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος βεβαιώνει ὅτι «τὸ πάσχα ἡμῶν ὑπὲρ ἡμῶν ἐτύθη Χριστὸς» (Α’ Κορ. 5, 7). Τὸ δικό μας Χριστιανικό, μυστικό, Πάσχα εἶναι ἡ ἐναλλαγὴ ἀπὸ τὴν ἐσωτερικὴ δουλεία στὴν ἐσωτερικὴ ἐλευθερία, ἀπὸ τὴν ἁμαρτία στὴν ἀρετή, ἀπὸ τὸν φόβο στὴν ἀφοβία, ἀπὸ τὴν γῆ στὸν οὐρανό, ἀπὸ τὸν πνευματικὸ θάνατο στὴν αἰώνια ζωή, ἀπὸ τὴν αἰχμαλωσία τοῦ διαβόλου στὴν ἐλευθερία τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ!   
 Ἀναστὰς Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς μᾶς χάρισε πλέον ἀνοικτὸ τὸν δρόμο τῆς σωτηρίας, ὄντας Αὐτὸς ὁ Ἴδιος ἡ «Ὁδὸς» (Ἰω. 14, 6), καὶ ἡ «Θύρα» (Ἰω. 10, 9) πρὸς τὴν αἰώνια Ζωή. Ἤδη ἐν Χριστῷ μεταβαίνουμε πνευματικὰ ἀπὸ τὸ σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας στὸ Φῶς τῆς Χάριτος μέσα στὴν ψυχή μας. Ἐφ΄ ὅσον συμβαδίζουμε μὲ τὸν Θεάνθρωπο Κύριό μας, τὸ Φῶς Του καθοδηγεῖ τὰ βήματά μας, ὥστε νὰ μὴν σκοντάφτουμε (Ἰω. 11, 9-10) σὲ κάθε ἐμπόδιο ποὺ ἐπαίρεται γιὰ νὰ μᾶς κρύψει τὴν γνώση τοῦ Χριστοῦ (Β’ Κορ. 10, 5).
 Ἅγιος Συμεὼν ὁ νέος Θεολόγος μᾶς θυμίζει, ὅτι ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν ἁμαρτία σημαίνει εἴσοδο, σὰν σὲ μνῆμα, στὴν ταπείνωση καὶ στὴν μετάνοια. Ἐκεῖ ὅμως εἶναι ποὺ μᾶς βρίσκει ὁ Χριστός. Καὶ τότε μᾶς ἐγείρει σὲ μυστικὴ ἀνάσταση ἀπὸ αὐτὴν ἀκόμη τὴν ζωή, πρᾶγμα ποὺ ἀποτελεῖ μετοχὴ στὴν θεία Δόξα Του! (βλ. Κατήχησις 13).
 Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί·
λη ἡ ἀγωνιστικὴ περίοδος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἀποτέλεσε ἀκριβῶς τὴν πνευματική μας πορεία καὶ θυσία, προκειμένου νὰ φθάσουμε ἐπάξια στὴν ἁγία Λαμπρά. Ἡ πασχάλια θεία αἴσθηση συναντήσεως καὶ ἑνώσεως μὲ τὸν Παθόντα καὶ Ἐγερθέντα Λυτρωτή μας, ἐπιτυγχάνεται κατὰ τὸ μέτρο τῆς Σαρακοστιανῆς προετοιμασίας μας. Μόνον καθαρθέντες στὶς αἰσθήσεις ἄνθρωποι δύνανται νὰ χαροῦν καὶ νὰ βιώσουν τὸ Φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Ἡ καθαρότητα, ποὺ προϋποτίθεται, ἐπέρχεται μὲ νηστεία στὸ σῶμα, ἐγκράτεια στὸ πνεῦμα καὶ δάκρυα μετανοίας στὴν ψυχή, σύμφωνα μὲ τὴν ἀπλανῆ ὀρθόδοξη θεραπευτικὴ παράδοση καὶ ἐμπειρία.   
Γιὰ νὰ γίνουμε φωτεινοὶ στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ, ἄξιοι τῆς θείας λαμπρότητος τοῦ Πάσχα, πρέπει νὰ βγάλουμε ἀπὸ πάνω μας καὶ ἀπὸ μέσα μας «τὸ χιτώνιον τῆς ἀκρασίας», δηλαδὴ τὴν αἰχμαλωσία στὰ πάθη, καὶ νὰ ἐνδυθοῦμε «τὴν φαιδρὰν τῆς ἐγκρατείας στολήν», διότι μόνο σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση εὑρισκόμενοι κοινωνοῦμε ἀληθινὰ μὲ τὸν Σωτῆρα Χριστό. 
Καὶ τώρα, ποὺ ἦλθε ἡ χαρὰ καὶ ἡ ἀνάπαυση τοῦ Πάσχα, ἡ περίοδος τοῦ Πεντηκοσταρίου μὲ τὴν παρηγορία καὶ τὴν πλησμονὴ στὴν κατάλυση τροφῶν, μὴ λησμονήσουμε καὶ μὴν ἀπεμπολήσουμε τὸν μόνο τρόπο ἐγγύτητος καὶ διαμονῆς/παραμονῆς στὸν Θεό: τὴν ἐγκράτεια, τὴν καθαρὴ καρδιά, τὸν φωτεινὸ προσευχόμενο νοῦ καὶ τὰ ἀγαθὰ ἔργα ἀληθοῦς πίστεως, μετανοίας καὶ ἀρετῆς.
 
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·
Εἴθε ἡ Χριστιανική μας κλήση καὶ ζωὴ νὰ παραμένει πάντοτε ἀναστάσιμη, ζωηφόρος καὶ ἀληθινή, ἕως ὅτου ὁ Ἀναστὰς Κύριός μας προσδεχθεῖ καὶ μᾶς στὴν μακαριότητα τῆς ἀναπαύσεως, ἡ ὁποία ἀναμένει δικαίως τοὺς «ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντας» (Ἀποκ. 14, 13)! 
Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!
 
Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ εὐλογιῶν

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος
καὶ τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος
 
 
 
 
 
 
 

Από τον θρήνο στην άπλετη χαρά – Ο Εσπερινός της Αναστάσεως στον Καθεδρικό

Σάββατο04Μαϊος2024

Από τον θρήνο στην άπλετη χαρά – Ο Εσπερινός της Αναστάσεως στον Καθεδρικό

    Με τον Εσπερινό του Αγίου και Μεγάλου Σαββάτου, του χαρακτηριστικά καλουμένου «ευλογημένον» στην υμνολογία της ημέρας, εισοδεύσαμε τα τέκνα του Κυρίου στην χαρά της Αυτού Αναστάσεως.
    Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος σήμερα το πρωί ιερούργησε κατά τον Εσπερινό και τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου Αχαρνών.
    Στην ομιλία του, ο Επίσκοπός μας ανέφερε ότι η Ανάσταση του Χριστού αποτελεί το κέντο της πίστης μας, το γεγονός στο οποίο οφείλεται η παρουσία μας στην Εκκλησία, αλλά και όλα τα συναφή, το ότι νηστεύουμε, προσευχόμαστε, κοινωνούμε. Όλα αποτελούν αποτελέσματα της πίστης μας ότι δεν υπάρχει θάνατος, διότι τον νίκησε ο Κύριός μας. Άλλωστε, και οι δάφνες που κατά την ώρα του «Ανάστα ο Θεός» πετάει πανηγυρικά ο προεξάρχων, αυτό ακριβώς συμβολίζουν, την νίκη της Ζωής στην πάλη εναντίον του θανάτου.
    Σημαντική ήταν η μνεία του Επισκόπου στο θαύμα του Αγίου Φωτός που κάθε χρόνο τέτοια μέρα –και όχι μόνο- λαμβάνει χώρα στο «κέντρο της γης», τον Πανάγιο και Ζωοδόχο Τάφο. Αυτές τις ημέρες, όπως άλλωστε και κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, ακούσθηκαν πολλά αναληθή περί του Αγίου Φωτός, ακόμη και από ανθρώπους εξ Ιεροσολύμων. Λένε μεταξύ άλλων ότι ανθρώπινο χέρι ανάβει την κανδήλα και την φλόγα από αυτή την κανδήλα μεταδίδουν στον κόσμο σαν «Άγιο Φως». Ενδεχομένως, σε όσους δεν πιστεύουν πράγματι να μην το στέλνει ο Θεός. Το Άγιο Φως, ωστόσο, δεν είναι μόνο στη κανδήλα.
Σε αυτό το σημείο, ο Σεβασμιώτατος δημοσίως μίλησε για την προσωπική εμπειρία του από το θαύμα, όταν το 1989, ως Διάκονος, ευρισκόμενος στον Ναό της Αναστάσεως είδε εκτός του Ιερού Κουβουκλίου γαλάζιες αστραπές και το Άγιο Φως να απλώνει σαν ομπρέλα όλο τον Ναό με τον λαό να ζητωκραυγάζει με ρίγη συγκινήσεως. Οι αστραπές δεν εθεάθησαν μόνο εντός του Ναού, αλλά και εκτός, και μάλιστα σε ανθρώπους οι οποίοι μέχρι τότε αμφισβητούσαν το θαύμα.
    Εν κατακλείδι, ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε η χαρά που βιώνουν όλοι όσοι αξιώνονται να γίνουν μάρτυρες του θαύματος, να πλημμυρίζει τις ψυχές όλων μας, όπως πλημμύρισε τις ψυχές των λυπημένων Μυροφόρων ο πρώτος λόγος του Αναστάντος Χριστού: «Χαίρετε!».

Επιτάφιοι 2024

Σάββατο04Μαϊος2024

Επιτάφιοι 2024

Επιτάφιος Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Αχαρνών 

APOKATHILOSI AMENIDI 24 1 of 3

APOKATHILOSI AMENIDI 24 2 of 3

APOKATHILOSI AMENIDI 24 3 of 3

Επιτάφιος Ιερού Προσκυνηματικού Ναού Παναγίας Σουμελά Ασπροπύργου 

viber image 2024 05 03 15 14 53 545

viber image 2024 05 03 15 09 44 291

 Επιτάφιος Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ασπροπύργου 

IMG 4289

IMG 4290

Επιτάφιος Ιερού Ναού Αγίων Πάντων Θηβών

AGIOI PANTES

Επιτάφιος Ιερού Ναού Υπαπαντής Μαρκοπούλου 

YPAPANTH

YPAPANTI 2

YPAPANTI 4

Επιτάφιος Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Άνω Λίμνης Λιοσίων 

IMG 4294

Επιτάφιος Ιεράς Μονής Ταξιάρχου Μιχαήλ Νενήτων Χίου 

TAXIARXIS NENITA

Επιτάφιος Ιερού Ναού Παναγίας Οδηγητρίας - Αγίου Νεκταρίου Αχαρνών 

PANAGIA ODIGITRIA 2

Επιτάφιος Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Λιβαδειάς 

LIVADEIA

Επιτάφιος Ιερού Ναού 318 Θεοφόρων Πατέρων Παιανίας 

PAIANIA AGIOI PATERES

AGIOI PATERES PAIANIA2

Επιτάφιος Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου Λουτουφίου Βοιωτίας 

viber image 2024 05 03 15 34 58 987

Επιτάφιος Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ροδοπόλεως

IMG 4112

Επιτάφιος Ιεράς Μονής Αγίου Σωφρονίου Κουβαράimage0

Επιτάφιος Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού Μαγούλας

IMG 06bd3772c1924f2a48f0bb893d232563 V

IMG ac4663d2b8668db13575932c204f828a V

Επιτάφιος Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ασπροπύργου 

AGIA TRIADA AS

viber image 2024 05 04 00 02 46 747

Επιτάφιος Ιερού Ναού Αγίου Μηνά Βιλίων 

BILLIA

Επιτάφιος Ιεράς Μονής Παναχράντου Μεγάρων

viber image 2024 05 03 08 22 37 931

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου στην Παναγία Σουμελά

Παρασκευή03Μαϊος2024

Η Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου στην Παναγία Σουμελά

     Εν μέσω πλήθους λαού τελέσθηκε απόψε, το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής, ο Όρθρος του Μεγάλου Σαββάτου στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Παναγίας Σουμελά Ασπροπύργου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου, με τη συμμετοχή των εκκλησιασμάτων των Ιερών Ναών Αγίας Τριάδος, Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίου Ελευθερίου Ασπροπύργου. 

SOYMELA EPIOTAFIOS 24 2 of 207

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση

Copyright 2013-2022 Ἱερά Μητρόπολις Ἀττικῆς καί Βοιωτίας - Powered & designed by MXcom
Free Joomla! templates by AgeThemes