Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ὑπαπαντῆς Μαρκοπούλου.

.

Παρασκευή26Απρίλιος2013

Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ὑπαπαντῆς Μαρκοπούλου.

               Τὴ Τέταρτη Κυριακὴ τῶν νηστειῶν 1/14-4-2013, ἡμέρα μνήμης ὁσίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ.κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε  στὸν κατανυκτικὸ ἑσπερινὸ ποὺ ἔλαβε χώρα στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ὑπαπαντῆς τοῦ Μαρκοπούλου.

               Στὸ κήρυγμα  του  ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε, ὅτι μόνο μὲ τὴν προσευχὴ ὁποία  θὰ πρέπει νὰ συνοδεύεται μὲ τὰ Χριστιανικὰ μας ἔργα, τότε θὰ καταφέρει ὁ κάθε ἕνας νὰ ἀπαλλαχθῆ  ἀπὸ τὰ προβλήματα του , καὶ ὅταν ἐπιστρέψουμε στὶς διαχρονικὲς ἀξίες τῆς Πίστεως καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ , θὰ μποροῦμε νὰ ἐλπίζουμε στὴ λύτρωση τῆς Πατρίδας μας ἡ ὁποία προδόθηκε.

             Ἰδιαίτερη  ἀτμόσφαιρα προσέδωσε ἡ πολυμελὴς Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστικὴ Βυζαντινὴ Χορωδία ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ κ. Μιχαὴλ Μακρὴ,φέρνοντας σὲ ἀκόμη μεγαλύτερη κατάνυξη τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν πιστὸ λαὸ .

  

Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 2013.

.

Πέμπτη25Απρίλιος2013

Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 2013.

Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 2013.

Ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας   κ.κ. Χρυσοστόμου.

‘’Ἡ σταυροαναστάσιμηπορεία τῆς Ὀρθοδοξίας διὰ μέσου τῶν αἰώνων. ‘’

                                                                                                         

Ὁ ἱερός Μελωδός Μακαριώτατε πάτερ καί δέσποτα Ἀρχιεπίσκοπε τῶν Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικε ἀναφωνεῖ: «Σκιρτῶντες μετ’ εὐφροσύνης σήμερον, πιστοί βοήσωμεν˙ Ὡς θαυμαστά τά ἒργα σου Χριστέ καί μεγάλη ἡ δύναμις, ὁ τήν ἡμῶν ὁμόνοιαν, καί συμφωνίαν ἐργασάμενος.»1. Καί μαζί μέ τόν ὑμνογράφο μποροῦμε κι ἐμεῖς Σεβασμιώτατε καί Θεοφιλέστατοι ἃγιοι ἀρχιερεῖς, τίμιο πρεσβυτέριο καί ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί νά ἀναφωνήσουμε: «Ἡμέραν χαρμονικήν θεόφρονες, δεῦτε τελέσωμεν˙ νῦν Οὐρανός εὐφραίνεται καί γῆ, καί Ἀγγέλων τά τάγματα, καί τῶν βροτῶν τά συστήματα διαφερόντως ἑορτάζοντα.»2.

          Σήμερα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία λαμπροφορεμένη καί ἀπαστράπτουσα ἑορτάζει τήν ἀναστήλωση τῶν Ἁγίων Εἰκόνων. Μνήμην ποιεῖ καί τῶν Ἁγίων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι μέ τόν θεόπνευστο λόγο τους καί τήν δράση τους ἀντιτάχθηκαν στά διατάγματα πού ἂλλαζαν «ἰῶτα ἓν, ἢ μιάν κεραίαν» ἀπό τήν ὀρθόδοξη πίστη, λατρεία καί παράδοση.

Δεύτερη αἱμοδοσία τῆς Ἱερὰς Μητροπόλεως.

.

Πέμπτη25Απρίλιος2013

Δεύτερη αἱμοδοσία τῆς Ἱερὰς Μητροπόλεως.

           Τὴ Πέμπτη Κυριακὴ τῶν νηστειῶν 8-21-4-2013, Μαρίας τῆς Ἀιγυπτίας,πραγματοποιήθηκεμὲ ἄριστη ἐπιτυχία ἡ δεύτερη ἐθελοντικὴ αἱμοδοσία τῆς Ἱερὰς Μητροπόλεως στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἀγ. Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὴν Ἄνω Φούσα ἈσπροπύργουἈττικῆς.

           Ἡ προσέλευση τῶν ἐθελοντῶν ἦταν τέτοια ποὺ οἱ γιατροὶ ἀδυνατοῦσαν νὰ πραγματοποιήσουν τὴν αἱμοληψία στοὺς πάνω ἀπὸ 130 ἐθελοντὲς ποὺ προσῆλθαν.

             Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας δίνονταςτὸ παράδειγμα, προσέφερε πρῶτος τὸ αἷμα του, μετὰ τὴν χωροστασία ποὺ πραγματοποίησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Κωνσταντίνου Ἄνω Φούσας Ἀσπροπύργου, τονίζοντας στοὺς πιστοὺς πὼς τὸ νὰ δώσεις αἷμα εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες πράξεις ἀγάπης καὶ ἐλεημοσύνης πρὸς τὸν συνάνθρωπο.

 

 

Παρασκευὴ τοῦ Ἀκαθίστου

.

Τετάρτη24Απρίλιος2013

Παρασκευὴ τοῦ Ἀκαθίστου

          Στὸ τέλος τῆς ἀκολουθίας στὸ κήρυγμα του ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε πὼς ὅπως τώ καιρῷ ἐκεῖνο ἡ Πόλις λυτρώθηκε χάρη στὶς προσευχὲς τῶν πιστῶν,  ἔτσι  καὶ σήμερα ἂν ὅλοι μας ἐπιστρέψουμε στὸν Χριστὸ καὶ στὶς ρίζες  μας  θὰ μποροῦμε νὰ ἐλπίζουμε σὲ ἕνα καλύτερο αὔριο καθὼς ζεῖ Κύριος ὁ Θεὸς καὶ με τὴν προσευχὴ μποροῦν  καὶ  σήμερα νὰ γίνουν θαύματα.