Νέαι Χειροτονίαι Κληρικών

.

Τετάρτη01Φεβρουάριος2012

Νέαι Χειροτονίαι Κληρικών

Πέντε νέοι κληρικοί ἀφιέρωσαν τήν ζωήν των εἰς τόν Χριστόν καί  εἰς τήν διακονία τῆς μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας τῶν παραδόσεων. Τήν 9/22ην Σεπτεμβρίου 2011, εἰς τήν Ἱ. Μ. Ὁσίου Ὀνουφρίου, Ντάρδεζα – Κερατέας, τελέσθηκε παρά τοῦ Σεβ. Εὐρίπου & Εὐβοίας κ. Ἰουστίνου ἡ χειροτονία τοῦ Ὁσιοτάτου Μοναχοῦ Ὀνουφρίου Μπελίτσου.
Τήν περίοδον τῆς τεσσαρακοστῆς τῶν Ἁγίων Χριστουγέννων, ἔλαβον χώραν δύο ακόμα εὐφρόσυνα καί ἐλπιδοφόρα γεγονότα.
Τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς πανσόφου Μάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Ἁγ. Αἰκατερίνης (25-11 / 8-12-2011) εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἄνω Πατησίων, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος, προήγαγεν εἰς τόν πρῶτο βαθμό τῆς Ἱερωσύνης, τόν Ὀσιολογιώτατον μοναχόν π. Καλλίνικον Ἡλιόπουλον. Ὁ νεοχειροτονηθείς, πνευματικόν τέκνον τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Βαρλαᾶμ Βατίκαλου, τυγχάνει ἀπόφοιτος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν ἐνῷ συνεχίζει τάς σπουδάς του εἰς μεταπτυχιακόν ἐπίπεδον.

Δραστηριότητες Κατηχητικών Ἱ.Μ. Ἀττικής

.

Δευτέρα16Ιανουάριος2012

Δραστηριότητες Κατηχητικών Ἱ.Μ. Ἀττικής

Τό Σάββατον 8/21-1-2012 τό Κατηχητικόν σχολεῖον τοῦ Καθεδρικού Ι. Ν. Ἁγ. Νικολάου Ἀχαρνῶν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομον, τοῦ Σεβ. Πόρτλαντ κ. Μωυσέως, τοῦ ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Νικόλαου π. Μιχαήλ Κωνσταντινίδη, τοῦ Διακόνου π. Χρήστου, καί τούς κατηχητάς, ἐπραγματοποίησεν ἐπίσκεψιν εἰς τό ὀρφανοτροφεῖον  «Ἁγία Τριάς», παρά τό Ἴλιον Ἀττικῆς.

Εορτή Αγ. Νικολάου 2011

.

Τρίτη20Δεκέμβριος2011

Εορτή Αγ. Νικολάου 2011

Τήν 6/19-12-2011 ἡμέρα μνήμης τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Νικολάου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος Καθεδρικος Ἱερός Ναός τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀττικῆς. Τήν λαμπρὰν ἑορτήν τοῦ λαοφιλοῦς Ἁγίου, ἐτίμησε πλῆθος πιστῶν παρά τὰς δυσμεννεῖς καιρικάς συνθήκας. Τῶν ὅλων λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολιτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ Χρυσόστομος μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγορίου, καί  ἱερέων.

Εορτή Αγ. Ιωάνου Χρυσοστόμου 2011

.

Σάββατο26Νοέμβριος2011

Εορτή Αγ. Ιωάνου Χρυσοστόμου 2011

Τήν 13/26-11-2011 ἡμέρα καθ’ ἣν τελεῖται ἡ μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, ἦγε τά σεπτά αὐτοῦ ὀνομαστήρια, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος.