Ἐπίσκεψη Σεβασμιωτάτου στὸ Νηπιαγωγεῖο Ἀσπροπύργου

.

Κυριακή28Απρίλιος2013

Ἐπίσκεψη Σεβασμιωτάτου στὸ Νηπιαγωγεῖο Ἀσπροπύργου

Τὴ  Δευτέρα 2/15-4-2013 ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ.κ. Χρυσόστομος κατόπιν προσκλήσεως τῶν δασκάλων τοῦ 9ου  Νηπιαγωγείου Ἀσπροπύργου πραγματοποίησε ἐπίσκεψη γιὰ νὰ μιλήσει ἀπὸ κοντὰ στὰ 60 παιδιὰ  γιὰ τὸ Πάθος καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, δωρίζοντὰς  τοὺς ὡς ἀναμνηστικὸ ἀπὸ μία ξυλόγλυπτη εἰκόνα.

Ἡ ἐπικοινωνία μεταξὺ Σεβασμιωτάτου καὶ νηπίων ἦταν ἄμεση, ὅπου οἱ δασκάλες ἔκπληκτες εὐχαρίστησαν τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ τὴν παρουσία του παρακαλώντας τον νὰ ἐπαναληφθεὶ  εἰς τὸ ἀπώτερο μέλλον ἡ  ἴδια ἐπίσκεψη. 

                                                                          

 

Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Πάντων Θηβῶν .

.

Παρασκευή26Απρίλιος2013

Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Πάντων Θηβῶν .

Τὸ ἑσπέρας τῆς  Ε’  Κυριακῆς τῶν νηστειῶν 8-21/4/2013 ὁ Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ.κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε  στὸν τελευταῖο Κατανυκτικὸ Ἑσπερινὸ στὸν ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Πάντων στὸ  Πυρὶ  Θηβῶν.

Συγκινημένος  μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος στὸ ποίμνιο,  καθὼς καὶ ὁ ἴδιος γιὰ ὀκτὼ χρόνια χρημάτισε  ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Τὸ ἀναλόγιο κόσμησε ἡ βυζαντινὴ χορωδία ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ Ἰωάννη Κιαχόπουλου. 

                                              

                                                               

Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ὑπαπαντῆς Μαρκοπούλου.

.

Παρασκευή26Απρίλιος2013

Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ὑπαπαντῆς Μαρκοπούλου.

               Τὴ Τέταρτη Κυριακὴ τῶν νηστειῶν 1/14-4-2013, ἡμέρα μνήμης ὁσίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ.κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε  στὸν κατανυκτικὸ ἑσπερινὸ ποὺ ἔλαβε χώρα στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ὑπαπαντῆς τοῦ Μαρκοπούλου.

               Στὸ κήρυγμα  του  ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε, ὅτι μόνο μὲ τὴν προσευχὴ ὁποία  θὰ πρέπει νὰ συνοδεύεται μὲ τὰ Χριστιανικὰ μας ἔργα, τότε θὰ καταφέρει ὁ κάθε ἕνας νὰ ἀπαλλαχθῆ  ἀπὸ τὰ προβλήματα του , καὶ ὅταν ἐπιστρέψουμε στὶς διαχρονικὲς ἀξίες τῆς Πίστεως καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ , θὰ μποροῦμε νὰ ἐλπίζουμε στὴ λύτρωση τῆς Πατρίδας μας ἡ ὁποία προδόθηκε.

             Ἰδιαίτερη  ἀτμόσφαιρα προσέδωσε ἡ πολυμελὴς Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστικὴ Βυζαντινὴ Χορωδία ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ κ. Μιχαὴλ Μακρὴ,φέρνοντας σὲ ἀκόμη μεγαλύτερη κατάνυξη τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν πιστὸ λαὸ .

  

Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 2013.

.

Πέμπτη25Απρίλιος2013

Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 2013.

Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 2013.

Ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας   κ.κ. Χρυσοστόμου.

‘’Ἡ σταυροαναστάσιμηπορεία τῆς Ὀρθοδοξίας διὰ μέσου τῶν αἰώνων. ‘’

                                                                                                         

Ὁ ἱερός Μελωδός Μακαριώτατε πάτερ καί δέσποτα Ἀρχιεπίσκοπε τῶν Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικε ἀναφωνεῖ: «Σκιρτῶντες μετ’ εὐφροσύνης σήμερον, πιστοί βοήσωμεν˙ Ὡς θαυμαστά τά ἒργα σου Χριστέ καί μεγάλη ἡ δύναμις, ὁ τήν ἡμῶν ὁμόνοιαν, καί συμφωνίαν ἐργασάμενος.»1. Καί μαζί μέ τόν ὑμνογράφο μποροῦμε κι ἐμεῖς Σεβασμιώτατε καί Θεοφιλέστατοι ἃγιοι ἀρχιερεῖς, τίμιο πρεσβυτέριο καί ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί νά ἀναφωνήσουμε: «Ἡμέραν χαρμονικήν θεόφρονες, δεῦτε τελέσωμεν˙ νῦν Οὐρανός εὐφραίνεται καί γῆ, καί Ἀγγέλων τά τάγματα, καί τῶν βροτῶν τά συστήματα διαφερόντως ἑορτάζοντα.»2.

          Σήμερα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία λαμπροφορεμένη καί ἀπαστράπτουσα ἑορτάζει τήν ἀναστήλωση τῶν Ἁγίων Εἰκόνων. Μνήμην ποιεῖ καί τῶν Ἁγίων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι μέ τόν θεόπνευστο λόγο τους καί τήν δράση τους ἀντιτάχθηκαν στά διατάγματα πού ἂλλαζαν «ἰῶτα ἓν, ἢ μιάν κεραίαν» ἀπό τήν ὀρθόδοξη πίστη, λατρεία καί παράδοση.