Ἑσπερινὴ ὁμιλία στὸν Ἅγιο Νεκτάριο Ἀχαρνῶν

.

Τετάρτη23Δεκέμβριος2015

Ἑσπερινὴ ὁμιλία στὸν Ἅγιο Νεκτάριο Ἀχαρνῶν

   Στὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο  Ἁγίου Νεκταρίου  Ἀχαρνῶν πραγματοποιήθηκε ἑσπερινὴ ὁμιλία ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπό μας, κ. Χρυσόστομο,ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα «Ἡ ὀρθὴ διαπαιδαγώγηση καθῆκον τῶν γονιῶν». Ὑπῆρξε διάλογος, ὅπου δόθηκαν ἀπαντήσεις σὲ ἀρκετὰ ἐρωτήματα ποὺ τέθηκαν στὸν Σεβασμιώτατο .

1IUSDRGU

2THHHHU

8DRHHH