Μήνυμα Χριστουγέννων τῆς Ἱερὰς Συνόδου

.

Τετάρτη31Δεκέμβριος2014

Μήνυμα Χριστουγέννων τῆς Ἱερὰς Συνόδου

Κάνετε κλικ ἐδῶ