Ἐκδήλωση μὲ ὕμνους καὶ ὁμιλία στὴ Θήβα

.

Κυριακή14Δεκέμβριος2014

Ἐκδήλωση μὲ ὕμνους καὶ ὁμιλία στὴ Θήβα

   Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Πάντων στὸ Πυρὶ Θηβῶν πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση μὲ ἐπίκαιρους ὕμνους  τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ ὁμιλία. Τὴν ἐκδήλωση παρουσίασε ὁ ἐφημέριος τοῦ ναοῦ, π. Στυλιανός.
   Τὸ βυζαντινὸ χορὸ πλαισίωσε ἡ Χορωδία «Πάτριον Ἀναλόγιον», ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ κ.Ἰωάννου Κιαχόπουλου, ποὺ ἀπέδωσε μὲ συνέπεια τοὺς βυζαντινοὺς ὕμνους.
  Ἡ ὁμιλία μὲ θέμα « Ἡ ἐκκοσμίκευση τῶν Χριστουγέννων» ἐκφωνήθηκε ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, κ. Χρυσοστόμου.
  Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ὁμιλία: Ἐὰν δὲν ὑπάρχει ὁ φωτισμὸς τῆς ψυχῆς, δηλαδὴ ἡ καρδιακὴ προσευχή, εἶναι ἀκατόρθωτο νὰ συλλάβουμε καὶ νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ νόημα τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ . Ἦλθε, ἔγινε ἄνθρωπος,γιὰ νὰ ἁγιάσει , νὰ ὁδηγήσει καὶ  νὰ κάνει τὸν πεπτωκότα ἄνθρωπο Θεὸ κατὰ χάριν.
 Ὁ πολὺς κόσμος τῶν ἡμερῶν μας εἶναι μακριὰ ἀπὸ τὸ βαθὺ νόημα τῆς ἐνανθρωπίσεως τοῦ Κυρίου,καθὼς ἔχει δεχθεῖ τὶς δυτικὲς παρεμβάσεις, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀλλοιώνεται ἡ ἑορτὴ τῆς Χριστιανοσύνης.

3SPOHGPO

2SPRGHPO

4DPIOJPO

5DPKHPO

6DGPKHJ

7FYOJ