Ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ στὴ Θήβα

.

Τρίτη09Δεκέμβριος2014

Ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ στὴ Θήβα

  Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελιστρίας στὸ Πυρὶ Θηβῶν συλλειτούργησε σήμερα ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας,κ. Χρυσόστομος,μὲ ἱερεῖς καὶ τὸ Διάκονο τῆς Μητροπόλεώς μας τιμώντας ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὸν ἑορταζόμενο ἐφημέριο τοῦ ναοῦ, π. Στυλιανὸ Κομνηνό.
 Ὁ Ἐπίσκοπός μας ἔδωσε τὶς πατρικὲς εὐχές του στὸν ἑορταζόμενο κληρικό , τονίζοντάς του νὰ ἔχει διάκριση, ὑπομονή, δικαιοσύνη καὶ τέλος ἀγαθόν.

1RIJGHKJ

2SRIHUHRUI

3SOIHOI

4OEIHHIO

5SGUGU

7DGHRHDIU

6EIOFHIOH

8DRIOHIO