2b.jpg

Χειροτονία εἰς Διάκονον τοῦ Λεωνίδα Πίττου

Σάββατο 06 Σεπτέμβριος 2014

Χειροτονία εἰς Διάκονον τοῦ Λεωνίδα Πίττου

   Σὲ κλίμα συγκίνησης τελέσθηκε σήμερα τὸ πρωὶ στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Χρυσόστομο ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία, ἑνὸς ἐκλεκτοῦ μέλους τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ Λεωνίδα Πίττου, ἐγγάμου καὶ πατρὸς ἑνὸς τέκνου. 
  Παρόντες καί συμπροσευχόμενοι στὸ ἱερὸ βῆμα, ἦταν οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι: Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος καὶ  Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος, ἐνῶ ἀπὸ νωρὶς τὸ πρωὶ ὁ ναὸς γέμισε ἀπὸ πιστούς, συγγενεῖς καὶ φίλους τοῦ νεοχειροτονηθέντος. 
Λίγο πρὶν τὴ χειροτονία του ὁ ὑποψήφιος διάκονος Λεωνίδας, ανέγνωσε την προσφώνησή του προς τον Σεβασμιώτατο (πατῆστε ἐδῶ), ἐνῶ ὁ Ἐπίσκοπός μας, στήν ἀντιφώνησή του τόνισε μεταξύ άλλων:
«Εἶναι μεγάλη ἡ συγκίνηση καὶ ἡ χαρὰ ποὺ αἰσθανόμαστε αὐτὴ τὴ στιγμή, διότι σὲ λίγα λεπτὰ ἀπὸ τῶρα ἕνας νέος κληρικός, "σάρξ ἐκ τῆς σαρκὸς" τῆς Ἐκκλησίας  μας, θὰ ἐνταχθεῖ στὸ δυναμικὸ τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Μητροπόλεώς μας. Δίχως νὰ θέλω νὰ σὲ ἀπογοητεύσω, ὀφείλω νὰ σοῦ γνωστοποιήσω ὅτι ἀπὸ σήμερα ἡ ζωή σου δὲ θὰ εἶναι ἀνθόσπαρτη. Θὰ εἶναι "στενὴ καὶ τεθλιμμένη", ὅμως μὲ τὴν ἀγόγγυστη ὑπομονή σου ὅλα θὰ γίνονται Ἅγια καὶ καλά. Μὴν ξεχνᾶς ὅτι ὁ σημερινὸς Ἀποστολοεπίσκοπος Ἱερομάρτυρας, ὁ Ἅγιος Εὐτυχής, ὁδηγήθηκε ἀπὸ συκοφάντες στὸ μαρτύριο, ὅπως ἐπίσης καὶ ὁ ἑορταζόμενος καὶ προστάτης τῶν κατηχητικῶν μας, Πατροκοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ἀπὸ συκοφαντία κι αὐτὸς ὁδηγήθηκε στὸ μαρτύριο. Νὰ ξέρεις ἀκόμη ὅτι πολὺ δύσκολα θὰ βρεῖς  ἀνθρώπους ἀπ’αὐτὸ τὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας νὰ σὲ καταλάβουν καὶ νὰ σὲ στηρίξουν σ’ ὅσα θελήσεις νὰ κάνεις, πάντα μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ!»
  Εν συνεχεία, ὁ Σεβασμιώτατος προέτρεψε τὸν ὑποψήφιο διάκονο, νὰ ἔχει ταπείνωση, διάκριση καὶ ἀγάπη στὰ νέα του καθήκοντα, τὰ ὁποῖα καλεῖται νὰ ὑπηρετήσει συνειδητὰ, μὲ ἀπόλυτη αὐταπάρνηση καὶ συνεργασία. Νὰ διέπεται ἀπὸ σεβασμὸ πρὸς όλους, ὁ δὲ πηγαῖος αὐθορμητισμός του, ὅπως ἐκδηλώθηκε στὴν προσλαλιά του, νὰ τὸν συνοδεύει πάντα! Νὰ εἶναι προσεκτικὸς σὲ κάθε ἐπευφημία ποὺ θ’ ἀκούει, δίχως νὰ ξεχνάει ποτὲ ὅτι θὰ ὑπηρετεῖ τὸ Θεὸ τῆς ἀγάπης, τὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο, τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, ἐπισημαίνοντάς του πὼς ὅ,τι καὶ νὰ φτιάξει, ὅ,τι καὶ νὰ κάνει στὴ διακονική του ἀφιέρωση, δὲ θὰ εἶναι τίποτα δικό του, ὅλα γίνονται ἀπὸ τὸ γλυκύτατο Ἰησοῦ τῆς Ναζαρὲτ καὶ ἀνήκουν ὅλα σ’ Ἐκεῖνον. 
  Τελειώνοντας την ἀντιφώνησή του ὁ Ἐπίσκοπός μας, είπε: «Εἴσελθε εἰς τὴν Χάριν τοῦ Κυρίου μας», γιὰ νὰ ἀκολουθήσει ἡ χειροτονία του εἰς Διάκονο.
  Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Ποιμενάρχης μας ἔδωσε τίς εὐχὲς στὴ νέα Διακόνισσα Εὐσεβία καὶ στοὺς γονεῖς τοῦ νέου Διακόνου, Μαρίνο καὶ Παρασκευή.
  Ὁ Διάκονος Λεωνίδας εἶναι κάτοχος πτυχίων Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ, Βυζαντινῆς μουσικῆς καὶ Ἁγιογραφίας. Είναι μέλος τῆς συντονιστικὴς ἐπιτροπὴς τοῦ Νεανικού Ορθοδόξου Συνδέσμου καὶ μέχρι πρότινος Ἱεροψάλτης καὶ Κατηχητὴς τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Μητροπόλεώς μας.
Τοῦ εὐχόμαστε καλὴ σταδιοδρομία μὲ σύνεση καὶ διάκριση στὰ νέα του καθήκοντα!
 

1XEIRO

2XEIRO

3XWEIRO

4XEIROP

5XEIROTGG

6XEIROTM

7XEIROTFOF

8XEIROTTT

9XEIROT

10XEIROTM

11XEIROTTTL

12XEIROTTTL

13XEIROTTTO

14XEIROTTTOP

15XEIROTTTP

16XEIROTTTP

17XEIROTTTL

18XEIROTTT

19XEIROTTTOP

20XEIROTTPL

21XEIROTTH

22XEIROTTTP

23XEIROTTTO

24XEIROTTP

25XEIROTTOML

27XEIROTTO

28XEIROTTOP

29XEIROTTP

30XEIROTTP

31XEIROTTP

32XEIROTTTP

33XEIROTTP

34XEIRTOOO

35XEIRROOTGL

36XEIROTTOL

37XEIRTOOLK

38XEIROTTOLK

39XEIROTOLP

40XEIROTTOLP

41XEIROTTOLP

42XEROTOLKP

43XEIROTOLP

44XEIROTOMLP

45XEIROTMONP

46XEIROTOLP

47XEIROTOKLP

48XEIROTOLP

49XEIROTOTLP

50XEIROTOPLK

51XEIROTOLPL

52XEIROTOPLO

53XEIROTOLP

54XEIROTOTKLP

55XEIROTOTMLP

56XEIROTOTLP

 

 

 

 

 

Copyright 2013-2022 Ἱερά Μητρόπολις Ἀττικῆς καί Βοιωτίας - Powered & designed by MXcom