«Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Εἰκονογραφία»

.

Κυριακή22Ιούνιος2014

«Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Εἰκονογραφία»

   Μὲ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε ἡ τελετὴ λήξης μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς περιόδου 2013-2014 τῆς ἁγιογραφικῆς σχολῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς δημοτικῆς ἑνότητος Ζεφυρίου ἀπόψε στὶς 7:00 τὸ ἀπόγευμα.
  Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ,κ. Χρυσόστομος, ἀνταποκρινόμενος στὴν πρόσκληση τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, κ. Κυπριανοῦ , παρακολούθησε τὴν ἐκδήλωση μαζὶ μὲ τοὺς Θεοφιλέστατους Ἐπισκόπους Χριστιανουπόλεως, κ. Γρηγόριο, Μαραθῶνος, κ. Φώτιο, Γαρδικίου, κ. Κλήμη , ἱερεῖς, μοναχὲς καὶ πλῆθος φιλότεχνων πιστῶν.
  Παρουσιαστὴς τῆς ἐκδηλώσεως ὁ δάσκαλος τῆς ἁγιογραφικῆς σχολῆς, Ἱεροδιάκονος π. Γαβριὴλ Ἁγιοκυπριανίτης.
  Παρουσιάστηκαν οἱ ἀπολογισμοὶ τῶν ἁγιογραφικῶν μαθημάτων κατὰ τμήματα, ἀκούστηκαν ποιήματα ἀπὸ τὰ παιδιὰ τῆς σχολῆς καὶ τέλος ὁ Σεβασμιώτατος κ. Κυπριανὸς
ἀνέγνωσε Εἰσήγηση γιὰ τὴν Ἁγιογραφία μὲ θεολογικὸ περιεχόμενο.
  Μακάρι τέτοιες πρωτοβουλίες καὶ δραστηριότητες νὰ διευρυνθοῦν καὶ στὶς ὑπόλοιπες Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας μας. Δίνουν παρηγοριὰ καὶ ἠθικὴ στήριξη σὲ ὅσους πιστεύουν στὶς διαχρονικὲς ἀξίες τῆς Πίστεως καὶ τοῦ πολιτισμοῦ.