Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

.

Κυριακή01Ιούνιος2014

Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

  Στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν λειτούργησε σήμερα , Κυριακὴ τῶν Ἁγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων ὁ Ποιμενάρχης μας, κ. Χρυσόστομος.
  Στὴν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στὸ ἔργο ποὺ ἄφησαν γιὰ ὅλες τὶς γενεὲς τῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν οἱ 318 Ἅγιοι Θεοφόροι .
  Ἰδιαίτερη μνεία ἔκανε στὸ σύμβολο τῆς Πίστεως  καὶ τὸ διαχρονικὸ κανονισμὸ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πάσχα. Μάλιστα τόνισε ὅτι ἡ ἑορτὴ τοῦ Πάσχα ὡς κινητὴ κυμαίνεται  ἀπὸ 22 Μαρτίου ἕως καὶ
25 Ἀπριλίου. Μὲ τὸ Γρηγοριανὸ ἡμερολόγιο ποτὲ δὲν πέφτει Μάρτιο , ἐνῶ κυμαίνεται ἕως καὶ 8 Μαΐου .

   Ἐπίσης χαρακτήρισε λυπηρὸ τὸ φαινόμενο ποὺ βλέπουμε στὶς ἡμέρες μας, τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη νὰ συμπροσεύχεται μὲ τὸν ἀβάπτιστο Ποντίφικα τῆς Ρώμης , τὸν «Πάπα», στὰ Πανάγια προσκυνήματα τῆς Ἱερουσαλήμ, ὅταν ὁ ἴδιος ὁ «Πάπας» παραμένει ἀδιόρθωτος καὶ ἀμετανόητος στὶς πλάνες καὶ τὶς αἱρέσεις του.  Ἔχουν ξεχάσει ἢ μᾶλλον δὲ γνωρίζουν τὸ «ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτω ἀκοινώνητος ἔσται».

  Εἶναι μεγάλη ἡ λύπη μας γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ οἰκουμενίστικα ἀνοίγματα μὲ τοὺς αἱρετικούς. Ἐμεῖς πιστεύουμε στὴν ἀποκεκαλυμμένη ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο , τὴν ὀρθόδοξη πίστη δηλαδή. Ἡ εὐχὴ καὶ ἡ προσευχή μας εἶναι ὅλοι νὰ γνωρίσουν αὐτὴ τὴν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν ὀνόματι τῆς ἀλήθειας νὰ βαπτισθοῦν στὸ ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ . Ὅλα τ’ ἄλλα περὶ ἀγάπης, ἑνώσεως καὶ συνοχῆς ποὺ μᾶς προβάλλει ὁ οἰκουμενισμός, αὐτὰ εἶναι γιὰ ὅσους δὲν ἔχουν καμία ἀπολύτως ἐπικοινωνία μὲ τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό .