ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΣΤΟ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ

.

Κυριακή13Απρίλιος2014

ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΣΤΟ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ

   Στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν τελέσθηκε μὲ ἐκκλησιαστικὴ μεγαλοπρέπεια ἡ ἑορτὴ τῶν Βαΐων . Τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας μὲ συλλειτουργὸ τὸ Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Γαρδικίου, κ. Κλήμη.

  Τὸ Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Θεοφιλέστατος ,κ. Κλήμης,ὁ ὁποῖος ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀναφορὰ στὸ γεγονὸς τῆς ἡμέρας τῶν Βαΐων μίλησε γιὰ τὸ πόσο ἀναγκαία εἶναι ἡ ἀγάπη,πολὺ περισσότερο στοὺς κληρικούς, οἱ ὁποῖοι εἶναι δοχεία τῆς Χάριτος τοῦ Χριστοῦ καὶ οἱ Ἐπίσκοποι εἰκόνες αὐτοῦ.

  Ζοῦμε μία συνεχὴ χαρὰ μετὰ τὸ γεγονὸς τῆς ἑνότητός μας κι αὐτὸ μᾶς δίνει κουράγιο νὰ συνεχίσουμε ὅλοι μαζὶ ἑνωμένοι.
Στὸ τέλος, ὁ Ποιμενάρχης  μας δοξολογώντας τὸν Ἅγιο Θεὸ μὲ συγκίνηση τόνισε ὅτι ὅλοι οἱ Ἀρχιερεῖς ἐργαστήκαμε καὶ θὰ συνεχίσουμε νὰ ἐργαζόμαστε  γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
  Στὴ συνέχεια ἀκολούθησε ἡ μεγάλη λιτανευτικὴ πομπὴ μετὰ Βαΐων καὶ κλάδων στοὺς δρόμους τῆς ἀχαρναϊκῆς πόλης μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ Δημάρχου, κ. Σωτηρίου Ντούρου, Ἀντιδημάρχων καὶ δημοτικῶν συμβούλων, ἱερέων τῆς Μητροπόλεως καὶ ἑκατοντάδων ἔνστολων νέων τῶν κατηχητικῶν καὶ τῶν ποντιακῶν συλλόγων.