Τρισάγιο για τον Κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια

.

Κυριακή10Οκτώβριος2021

Τρισάγιο για τον Κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια

kapodistriashead

Ἀρ. πρωτ.: 706
Ἐν Ἀχαρναῖς: 24/9-7/10/2021

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ πατέρες,

   Χαίρετε!

   Τὴν ἐρχομένη Κυριακὴ 27 Σεπτεμβρίου κλείνουν 190 χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ πρώτου Κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδας καὶ Ἁγίου τῆς Πολιτικῆς Ἰωάννου Καποδίστρια, τοῦ ἀνδρὸς ποὺ κατέστησε ἐπιτυχημένο τὸν δίκαιο ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας τοῦ Γένους ἐπαναστατικὸ ἀγώνα.

   Μὲ βαθειὰ αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καὶ καθήκοντος, ἰδιαίτερα τὴν φετινὴ χρονιὰ, ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη στὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἡ  Ἱερὰ Μητρόπολη μας θὰ τιμήσει κατὰ τὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ τὸν Μεγάλο Ἕλληνα. 

   Καλεῖσθε ὅλοι οἱ Ἱερεῖς μέ τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς 27 Σεπτεμβρίου (ἐκ.ἡμ)  νὰ τελέσετε Τρισάγιο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς μακαρίας ψυχῆς του, καθῶς ἐπίσης νὰ ἀναγνώσετε στὸ ἐκκλησίασμα τὴν συγγραφείσα ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου σας σχετικὴ ὁμιλία.

Μὲ εὐχὲς, 

ὁ Ἐπίσκοπος σας,

 ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας Χρυσόστομος