Τακτικὲς ὁμιλίες στὸν Ἀσπρόπυργο

.

Πέμπτη12Δεκέμβριος2013

Τακτικὲς ὁμιλίες στὸν Ἀσπρόπυργο

   Στὸν Ἀσπρόπυργο βρέθηκε ἀπόψε τὸ ἀπόγευμα ὁ Ποιμενάρχης πραγματοποιώντας τὶς τακτικὲς ἐπισκέψεις του σὲ πέντε οἰκογένειες .

   Ὁ Ἐπίσκοπός μας εἶχε τὴ δυνατότητα,ξεχωριστὰ ἀπὸ τὶς ὁμιλίες ποὺ ἔκανε μὲ θέμα «ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ στὶς ἡμέρες μας», νὰ ἀπαντήσει σὲ διάφορα ἐνδιαφέροντα ἐρωτήματα ποὺ ἔκαναν οἱ πιστοί .
Αὔριο τὸ ἀπόγευμα θὰ συνεχίσει τὶς ὁμιλίες στὶς ἐνορίες τοῦ ὁμώνυμου δήμου .