Θ΄Λουκᾶ

.

Κυριακή01Δεκέμβριος2013

Θ΄Λουκᾶ

  Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου στὸ Μαρκόπουλο Ἀττικῆς χοροστάτησε ὁ Ποιμενάρχης μας σήμερα, Θ΄Κυριακὴ τοῦ Λουκᾶ.
  Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιὰ τὸ μυστήριο τοῦ θανάτου,γεγονὸς ἀναπόφευκτο γιὰ κάθε ἄνθρωπο. Ἐπεσήμανε ὅτι ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ πιστεύουμε ὅτι δὲ θὰ πεθάνουμε πνευματικά,παρὰ μόνο σωματικά. Εἶναι σημαντικὸ γιὰ ὅλους μας νὰ βρισκόμαστε σὲ πνευματικὴ ἐτοιμότητα, οὕτως ὥστε, ὅταν ἔλθει ἡ στιγμὴ τοῦ χωρισμοῦ τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸ σῶμα, ἡ ψυχή μας νὰ παραδοθεῖ εἰς χείρας Θεοῦ Ζῶντος.
   Εἶναι πολὺ λυπηρὸ νὰ νομίζουμε ὅτι ὅσα περισσότερα ἀποκτήσουμε , τόσο καλύτερη θὰ εἶναι ἡ ζωή μας.
« Ἄφρον,αὐτὴ τὴ νύχτα τελειώνεις, φεύγεις ἀπὸ τὸ μάταιο κόσμο, τί θὰ πάρεις μαζὶ σου;»
 Αὐτὸ νὰ προβληματίσει ὅλους μας ...
  Τελειώνοντας, ὁ Επίσκοπός μας  ἔδωσε εὐχὲς στὸν ὑπὸ ἀνάρρωση πατέρα Δημήτριο, νὰ προσπαθήσει νὰ συντηρήσει τὸ «ἀσθενὲς σαρκίον» του, γιὰ νὰ ἔχει τὴ δύναμη νὰ ἐξυπηρετεῖ ἐκείνους ποὺ πνευματικὰ τὸν ἐμπιστεύονται.