2b.jpg

Αἱμοδοσία τῆς Μητροπόλεως στὸν Ἀσπρόπυργο

Κυριακή10Νοέμβριος2013

Αἱμοδοσία τῆς Μητροπόλεως στὸν Ἀσπρόπυργο

   Μὲ ἀπόλυτη ἐπιτυχία ὁλοκληρώθηκε ἡ ἐθελοντικὴ αἱμοδοσία τῆς Μητροπόλεώς μας  στὴν αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὴν Ἄνω Φούσα Ἀσπροπύργου. Ἡ αἱμοδοσία ξεκίνησε στὶς 9 τὸ πρωὶ καὶ ὁλοκληρώθηκε στὶς 2 τὸ ἀπόγευμα. Συγκινητικὴ γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ ἡ προσέλευση τῶν ἐθελοντῶν .
   Ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου εὐχαριστοῦμε ὅλους ὅσους ἐργάσθηκαν 
ἐθελοντικὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ σὲ αὐτὴν τὴν πολύτιμη προσφορά.

     Εὐχὴ καὶ στόχος εἶναι νὰ δραστηριοποιηθοῦν κι ἄλλες ἐνορίες πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση τῆς ἐθελοντικῆς αἱμοδοσίας.

    Τὸ γεγονὸς τῆς αἱμοδοσίας εἶναι ἕνα ἐλάχιστο δεῖγμα προσφορᾶς ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἔχουν τὴν ὑγεία τους  σὲ ἐκείνους ποὺ ὄντως τὸ χρειάζονται. Εἶναι τὸ ἐλάχιστο ποὺ δωρίζουμε γιὰ τὴ ζωὴ ἑνός ἄλλου.
   Δίνουμε
Ζωὴ ἀπὸ τὴ Ζωή μας!


 Σᾶς παραθέτουμε τὴν πρώτη ἐγκύκλιο ποὺ μᾶς ἀπηύθυνε τὸν περασμένο χρόνο ὁ Ἐπίσκοπός μας.

Ἀρ. πρωτ.: 306 .                                            Ἐν Ἀχαρναῖς, 03/12/2012.         

 

 

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῶ ἀδελφοὶ.

Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ είη μετὰ πάντων ἡμῶν.

      

      Εἶναι γνωστὸ καὶ  φυσικὸ πὼς ἡ ζωὴ κινεῖται, ὑπάρχει, ἐπιβιώνει, μὲ τὸ συνεχὴ χτύπο τῆς καρδιᾶς,  καὶ αὐτὸ ὁλοκληρώνεται ἐφ' ὅσον ἡ καρδιὰ δέχεται στὶς ἀρτηρίες της τὸ  αἷμα, τὸ ὁποῖο εἶναι τὸ βασικότερο   στοιχεῖο γιὰ τὴ λειτουργιὰ αὐτῆς.

      Δίχως αἷμα εἶναι ἀφύσικο καὶ ἀδύνατο νὰ λειτουργήσει τὸ καρδιακὸ σύστημα, τὸ κέντρο δηλαδὴ ἑνὸς  σώματος.

      Καθημερινὰ   ἀρκετοὶ ἀπὸ ἐμᾶς εἴμαστε  ἀντιμέτωποι μὲ γεγονότα καὶ καταστάσεις ἔκτακτες, ποὺ χρήζουν τῆς δικῆς μας βοηθείας, συμπαραστάσεως καὶ ἀντιμετωπίσεως.

      Πρόσωπα συγγενικά, φιλικὰ  καὶ ὄχι μόνον, ζητοῦν παρακλητικὰ τὴ δικὴ μας συμμετοχὴ στὸ νὰ δώσουμε καὶ ἐμεῖς μὲ τὴ σειρὰ μας συνέχεια  στὴ ζωὴ τους, προσφέροντας τὴ δικὴ μας ἀγάπη, δίδοντας τους αἷμα γιὰ νὰ ζήσουν.

      Ἡ πρᾶξις αὐτὴ ἀπὸ πλευρὰς μας, ἀποτελεῖ ἔκφραση ἀγάπης, ἀλληλεγγύης, συμπαράστασης.

      Ἀρκετὲς  φόρες κάποιοι ἀπὸ ἐμᾶς τρέξαμε ἀπεγνωσμένα νὰ βροῦμε ἔστω καὶ μία φιάλη αἷμα,γιὰ νὰ σωθεῖ ὁ δικὸς μας ἄνθρωπος, καὶ γιατὶ ὄχι καὶ ὁ ἴδιος μας ὁ ἑαυτός!

      Ἀναλογιζόμενοι λοιπὸν αὐτὲς τὶς ἀνάγκες, μὲ αἴσθημα ἀγωνίας καὶ εὐθύνης, δημιουργήσαμε γιὰ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη μας, Τράπεζα αἵματος ἐπ' ὀνόματι αὐτῆς  ΄΄Ἱερὰ Μητρόπολις Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας  ΄΄  γιὰ νὰ συμμετέχουμε καὶ ἐμεῖς κατὰ τὸ ἐλάχιστο, ὡς ἀδελφοὶ ἐν Χριστῶ, εἰς τοὺς ἔχοντας τὴν ἀνάγκη αἱμοληψίας.

      Καλοῦμε τοὺς ἔχοντας τὴ θέληση  μὲ κατάσταση ὑγείας, νὰ συμμετέχουν εἰς τὴν  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ εἰς τὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης εἰς Ἄνω Φούσα Ἀσπροπύργου Ἀττικῆς, ἡμέρα Κυριακὴ στὶς 20 Ἰανουαρίου 2013, καὶ ὥρα ἀπὸ  10:30 ἕως 2  μ.μ.

Εὔχομαι καὶ περιμένω τὴ θετικὴ ἀνταπόκριση σας.

Ἡ χάρις  τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ  στὴ ζωὴ καὶ στὶς  οἰκογένειες σας.

  Ὁ Μητροπολίτης

      +  Ὁ Ἀττικῆς καί Βοιωτίας Χρυσόστομος

Copyright 2013-2022 Ἱερά Μητρόπολις Ἀττικῆς καί Βοιωτίας - Powered & designed by MXcom
Free Joomla! templates by AgeThemes