2b.jpg

Διεύθυνση

Ἱερά Μητρόπολις Ἀττικῆς καί Βοιωτίας
Δημοκρίτου 18, Ἀχαρναί, 136 71 
Τηλ. 210 2466385
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Αναζήτηση άρθρων

Κείμενο
Από
Έως

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 4ης / 17ης – 5ης / 18ης Μαρτίου 2020

Τετάρτη18Μάρτιος2020

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 4ης / 17ης – 5ης / 18ης Μαρτίου 2020

Τὸ διήμερον τῆς Τρίτης, 4ης / 17ης καὶ Τετάρτης 5ης / 18ης τοῦ μηνὸς Μαρτίου τοῦ ἔτους 2020, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἑνάτην (ἔκτακτον) Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου ἐξ ἀφορμῆς τῶν ἀνακοινωθέντων μέτρων περιορισμοῦ τῶν λατρευτικῶν συναθροίσεων, ἕνεκα τῆς μεταδοτικῆς ἀσθενείας τοῦ κορωνοϊοῦ, ἀφοῦ ἐπεβεβαίωσεν τὴν προηγηθεῖσαν ἐγκύκλιον ὑπ᾽ ἀρ. πρωτ. 3022 ὡς πρὸς τὴν θεωρητικὴν τεκμηρίωσιν τῆς στάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐπὶ τοῦ θέματος, ἔλαβε τὰς ἑξῆς πρακτικὰς ἀποφάσεις: 

1. Καλούμεθα ἅπαντες εἰς μετάνοιαν καὶ νὰ ἐντείνωμεν τὰς προσευχὰς ἡμῶν πρὸς τὸν Θεόν, διότι καὶ ἡ νόσος αὕτη ἐγένετο κατὰ παραχώρησιν Θεοῦ ἐξ ἁμαρτιῶν μας. Ταυτοχρόνως εἶναι ἀπολύτως κατανοητὴ ἡ ἀγωνία τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητος καὶ τῆς ὑπευθύνου πολιτείας διὰ τὴν ὑγείαν τῶν πολιτῶν καὶ ὅτι εἰς τοιαύτας περιπτώσεις, δίχως νὰ παραμελῇται ἡ νηστεία, ἡ προσευχὴ καὶ ἅπαντα τὰ πνευματικὰ μέσα, πρέπει νὰ τηροῦνται καὶ οἱ ἐπιβεβλημένοι κανόνες προστασίας. 

2. Οἱ ἀσθενοῦντες καὶ οἱ ἀνήκοντες εἰς τὰς εὐπαθεῖς ὁμάδας νὰ παραμείνουν προσευχόμενοι κατ᾽ οἶκονμέχρι τῆς ἰάσεως αὐτῶν οἱ πρῶτοι, καὶ τῆς παρελεύσεως τοῦ κινδύνου οἱ δεύτεροι. Νὰ λαμβάνουν καθημερινῶς ἀντίδωρον, ἁγιασμόν, νὰ χρίωνται μετ᾽ εὐχελαίου καὶ νὰ καλοῦν τοὺς Ἱερεῖς κατ᾽ οἶκον διὰ τὴν μυστηριακήν των ἐξυπηρέτησιν. 

3. Συνιστᾶται εἰς τοὺς πιστοὺς (καὶ καθῆκον τῶν Ἱερέων εἶναι νὰ τὸ τονίζουν συχνῶς, δοθείσης εὐκαιρίας) νὰ τηροῦν μὲ σχολαστικότητα ὅλας τὰς ὁδηγίας ὑγιεινῆς καὶ αὐτοπροστασίας, τόσον κατ᾽ οἶκον, ὅσον καὶ ἐντὸς τῶν Ἱερῶν Ναῶν. 

4. Εἰδικῶς οἱ Ἐπίτροποι τῶν Ἱερῶν Ναῶν νὰ μεριμνοῦν ὥστε οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ νὰ παραμένουν ἀνοικτοὶ ὅσον τὸ δυνατὸν περισσότερον χρονικὸν διάστημα, διὰ τὰς ἀτομικὰς προσευχὰς τῶν πιστῶν, προσέχοντες διὰ τὴν αὐστηρὰν τήρησιν τῶν προβλεπομένων μέτρων προστασίας: Νὰ ὑπαρχῃ ἀντισηπτικὸν ὑγρὸν εἰς τὰς εἰσόδους τῶν Ναῶν, ἡ παρουσία τῶν προσευχομένων πιστῶν νὰ μὴν ὑπερβαίνῃ τὴν ἀναλογίαν ἑνὸς ἀνὰ 10τμ. ἐμβαδοῦ τοῦ Ναοῦ καὶ αἱ μεταξύ των ἀποστάσεις νὰ μὴν εἶναι ὀλιγώτεραι τῶν 2μ.. 

5. Οἱ Κληρικοὶ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν θὰ λάβουν ἀναλυτικὰς ὁδηγίας ἀπὸ τοὺς ἐπιχωρίους Ἀρχιερεῖς διὰ τὴν μυστηριακὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν πιστῶν, λάμβάνοντες ὑπ᾽ ὄψιν τὴν μακραίωνα παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν διὰ τὴν ποιμαντικὴν διακονίαν ὑπὸ τοιαῦτας ἐξαιρετικῶς δυσμενεῖς συνθῆκας, μὲ γνώμονα πάντοτε τὴν ἀγάπην πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὸν συνάνθρωπον. 

6. Ἐκφράζει τὴν εὐχὴν ὅπως ὁ ἐλεήμων καὶ εὔσπλαγχνος Θεὸς νὰ εἰσακούσῃ τὰς προσευχὰς τῶν ὀλίγων, ἔστω, δικαίων, οἱ ὁποῖοι ἀκόμη ὑπάρχουν ἀναμέσον τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας Αὐτοῦ καὶ νὰ παρέλθῃ τάχιστα ἡ δοκιμασία αὕτη. 

7. Ἀπεφασίσθη ἡ τέλεσις τοῦ μυστηρίου τοῦ εὐχελαίου ὑπὸ τῶν παρόντων ἑπτὰ Ἀρχιερέων, πρὸς διανομὴν εἰς τὰς κατὰ τόπους Ἱερὰς Μητροπόλεις καὶ τὰς Ἱερὰς Ἐνορίας, εἰς πνευματκὸν ἐπιστηριγμὸν καὶ ἴασιν ψυχῆς τε καὶ σώματος τῶν πιστῶν. Τοῦτο ἐγένετο κατὰ τὴν δευτέραν Συνεδρίαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

synod

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 

 

Copyright 2013-2022 Ἱερά Μητρόπολις Ἀττικῆς καί Βοιωτίας - Powered & designed by MXcom
Free Joomla! templates by AgeThemes