«100 χρόνια AΛΗΘΕΙΑ»

.

Δευτέρα13Μαϊος2019

«100 χρόνια AΛΗΘΕΙΑ»

 

BUNNER

«100 χρόνια AΛΗΘΕΙΑ»

ἀπὸ τὴν

Ἱερὰ Μητρόπολη Ἀττικῆς & Βοιωτίας

Τὴ συμπλήρωση τῶν 100 ἐτῶν ἀπὸ τὸ τραγικὸ ἱστορικὸ γεγονὸς γιὰ τὸν Ἑλληνισμό, τὴ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου, θὰ θυμηθεῖ καὶ θὰ προβάλει φέτος ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας, μὲ σειρὰ ἀπὸ δράσεις καὶ ἐκδηλώσεις, ἀποδίδοντας φόρο τιμῆς στοὺς 353.000 ἀδίκως δολοφονηθέντες ἀδελφούς μας. 

17 Μαΐου 2019

Σύλλογος Ποντίων «Οἱ Ἀκρίτες τοῦ Πόντου» Γκορυτσὰ Ἀσπροπύργου, ὥρα 20:00

Ἡ Μεικτὴ Χορωδία τῆς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας «Ὑμνωδοὶ» θὰ παρουσιάσουν μουσικὸ ἀφιέρωμα στὴ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος θὰ παραθέσει ὁμιλία.

19 Μαΐου 2019, ἡμέρα μνήμης τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου 

Δῆμος Ἀσπροπύργου, Ι.Ν. Ἁγίας Τριάδος Γκορυτσᾶς & Πλατεία Γενοκτονίας, ὥρα 10:00

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος θὰ παραστεῖ τιμητικὰ στὶς ἐπετειακὲς ἐκδηλώσεις τοῦ Δήμου Ἀσπροπύργου. Θὰ τελέσει Ἐπιμνημόσυνη δέηση στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Γκορυτσᾶς καὶ Τρισάγιο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν θυμάτων στὸ Μνημεῖο Γενοκτονίας στὴν ὁμώνυμη Πλατεία. Θὰ ἀκολουθήσει κατάθεση στεφάνων. 

Τὰ Κατηχητικὰ Σχολεῖα ἀπὸ τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς Ἁγίας Τριάδος, Ἁγίου Κωνσταντίνου & Ἑλένης, Ἁγίου Ἐλευθερίου καὶ Ταξιάρχη θὰ συμμετέχουν σύσσωμα στὴν παρέλαση ποὺ θὰ ἀκολουθήσει στὴν πόλη τοῦ Ἀσπροπύργου.

Δῆμος Ἀχαρνῶν, Ἡρῶο, Λεωφ. Ἀθηνῶν 29, ὥρα 12:00

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος θὰ παραστεῖ τιμητικὰ στὶς ἐπετειακὲς ἐκδηλώσεις τοῦ Δήμου Ἀχαρνῶν. Θὰ τελέσει Ἐπιμνημόσυνη δέηση στὸ Ἡρῶο (Λεωφόρος Ἀθηνῶν 29, Ἀχαρναὶ), ὅπου καὶ θὰ ἀκολουθήσει κατάθεση στεφάνων.

Κατηχητικὰ Σχολεῖα Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς & Βοιωτίας

Οἱ ἐνορίες καὶ τὰ Κατηχητικὰ Σχολεῖα σὲ ὅλο τὸ εὖρος τῆς Μητροπόλεως θὰ πραγματοποιήσουν τὴν ἡμέρα αὐτὴ (μὲ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας), ἐκδηλώσεις μνήμης, ὁμιλίες καὶ προβολὲς μὲ θέμα «Ἕνας αἰώνας ἀπὸ τὴ Γενοκτονία τῶν Ποντίων».  

20 Μαΐου 2019

Εὔξεινος Λέσχη Ἀχαρνῶν & Ἀττικῆς «Καπετὰν Εὐκλείδης», Κομνηνῶν 1 Ἀχαρναί, ὥρα 20:00

Ἡ Μεικτὴ Χορωδία τῆς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας «Ὑμνωδοὶ» θὰ παρουσιάσουν μουσικὸ ἀφιέρωμα στὴ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος θὰ παραθέσει ὁμιλία.

Ἰούλιος - Αὔγουστος 2019

«Περιβόλι τῆς Σουμελὰ 2019», Παιδικὲς Κατασκηνώσεις Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς & Βοιωτίας

Εἰδικὸ ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα ἀφιερωμένο στὰ 100 χρόνια ἀπὸ τὴ Γενοκτονία θὰ ὑλοποιηθεῖ στὸ πλαίσιο τῶν Παιδικῶν Κατασκηνώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς & Βοιωτίας «Περιβόλι τῆς Σουμελὰ 2019». Μέσα ἀπὸ εἰδικὰ σχεδιασμένες δράσεις γιὰ παιδιά, οἱ μικροὶ κατασκηνωτὲς θὰ γνωρίσουν τὴν ἀλήθεια, τὰ γεγονότα, τὶς αἰτίες καὶ τὶς συνέπειες τῆς ἀπάνθρωπης αὐτῆς ἐνέργειας εἰς βάρος ἑνὸς ὁλόκληρου Γένους.

Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2019

«100 χρόνια AΛΗΘΕΙΑ», Ὑμνωδοὶ & Λυδία Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς & Βοιωτίας

«100 χρόνια AΛΗΘΕΙΑ» εἶναι ὁ τίτλος τοῦ μουσικοῦ-ἀφηγηματικοῦ ἔργου μὲ θέμα τὰ 100 χρόνια ἀπὸ τὴ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου, ποὺ θὰ παρουσιαστεῖ σὲ δημοτικὲς θεατρικὲς αἴθουσες σὲ Ἀττικὴ καὶ Βοιωτία. Βασικοὶ συντελεστὲς τῆς παράστασης θὰ εἶναι ἡ χορωδία τῆς Μητροπόλεως Ἀττικῆς & Βοιωτίας «Ὑμνωδοὶ» καὶ ἡ «Λυδία», ἐνῶ τὴν ἔναρξη τῆς ἐκδήλωσης θὰ κάνει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος.

Νοέμβριος 2019

Ἀναμνηστικὸ ἀφιέρωμα «Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ἀττικῆς & Βοιωτίας θυμᾶται καὶ τιμᾶ, 100 χρόνια ἀπὸ τὴ Γενοκτονία». Θὰ δημοσιευθεῖ ἠλεκτρονικὸ ἀφιέρωμα μὲ πλούσιο φωτογραφικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν ἐνεργειῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς & Βοιωτίας γιὰ τὰ 100 χρόνια ἀπὸ τὴ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου.