2b.jpg

Διεύθυνση

Ἱερά Μητρόπολις Ἀττικῆς καί Βοιωτίας
Δημοκρίτου 18, Ἀχαρναί, 136 71 
Τηλ. 210 2466385
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Αναζήτηση άρθρων

Κείμενο
Από
Έως

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Σάββατο23Ιούνιος2018

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Μεγάλη Ἐθνικὴ Ἧττα

Ἀπαράδεκτος ἡ Συμφωνία Ἑλλάδος – Σκοπίων
Ἡ Μακεδονία μας δὲν ἐκποιεῖται
 
            Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ὑπὸ τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον κ. Καλλίνικον, θεωρεῖ τὴν Κυριακήν, 17ην Ἰουνίου 2018 πολ.ἡμ., ὡς Ἡμέραν Ἐθνικοῦ Πένθους.
 
            Διὰ τὰς ἁμαρτίας Κλήρου καὶ Λαοῦ, παρεχωρήθη ὑπὸ τοῦ Θεοῦ νὰ εὑρεθῇ ἑλληνικὴ κυβέρνησις, ἡ ὁποία παρέδωσε καὶ ἐπρόδωσε τὸ ἱερὸν ὄνομα τῆς Μακεδονίας καὶ ὑπέγραψεν εἰς τὸ χωρίον Ψαράδες τῶν Πρεσπῶν τὴν ἀπαράδεκτον Συμφωνίαν μὲ τὸ κράτος τῶν Σκοπίων.
 
            Καὶ τοῦτο, ἐνῶ ἐκρούοντο πενθίμως οἱ κώδωνες τῶν Ἐκκλησιῶν, ἐνῶ ἠμποδίζοντο βιαίως οἱ ὄντως Μακεδόνες νὰ πλησιάσουν διαμαρτυρόμενοι τὸν χῶρον τῆς ἀντεθνικῆς Συμφωνίας, ὁ δὲ Ἑλληνικὸς Λαὸς μὲ συντριπτικὴν πλειοψηφίαν (73,2 %) ἦτο καὶ εἶναι πλήρως ἀντίθετος πρὸς τὴν ἐκποίησιν αὐτὴν τῆς Μακεδονίας μας.
 
            Ἡ πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως κατάκριτος αὐτὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἀποτελεῖ Μεγάλην Ἐθνικὴν Ἧτταν, ἐφ’ ὅσον παρεσιωπήθησαν καὶ ἠγνοήθησαν τιτάνιοι καὶ ἱστορικοὶ ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους μας καὶ παρεγνωρίσθησαν θυσίαι καὶ ποταμοὶ αἱμάτων διὰ μέσου τῶν αἰώνων, εἰς τὴν πανεθνικὴν προσπάθειαν διεκδικήσεως τῆς ἑλληνικῆς ταυτότητος τῆς Μακεδονίας ἔναντι Ὀθωμανῶν, Βουλγάρων-Κομιτατζήδων καὶ Νεοτούρκων.
 
            Εἶναι πασιφανὲς καὶ εἰς τὸν τελευταῖον νοήμονα Ἕλληνα Πατριώτην καὶ μάλιστα Ὀρθόδοξον Χριστιανόν, ὅτι ὄπισθεν τῆς ἀντεθνικῆς αὐτῆς Συμφωνίας Ἑλλάδος-Σκοπίων, διασταυρώνονται τὰ συμφέροντα μιᾶς ἀγνοούσης τὴν βούλησιν τοῦ Λαοῦ ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, ἐπιδιώξεις τῆς Δύσεως εἰς τὴν περιοχὴν τῶν Σκοπίων καὶ οἰκονομικαὶ ἐπιδιώξεις τῆς τοπικῆς διαπλοκῆς.
 
            λλ’ ὅμως, ἡ συνείδησις τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ οὐδέποτε θὰ συναινέσῃ εἰς τὴν ἐκποίησιν 5.000 ἐτῶν Ἱστορίας καὶ οὐδέποτε θὰ προδώσῃ τοὺς τίτλους τῆς Πολιτισμικῆς Κληρονομιᾶς Αὐτοῦ, ἐφ’ ὅσον αὐτοὶ ἀποτελοῦν τὴν πνευματικὴν Ἐθνικὴν Περιουσίαν Αὐτοῦ.
 
            Οὐδεμία ἑλληνικὴ κυβέρνησις ἔχει τὴν ἄδειαν νὰ διαχειρίζεται τὴν Ἐθνικὴν Ἰδιοκτησίαν μας, Ἱστορικὴν καὶ Πολιτισμικήν, καὶ νὰ ἐκποιῇ Αὐτὴν ἔναντι μάλιστα πινακίου φακῆς καὶ δυτικῶν ἀνταλλαγμάτων, πρὸς καλυτέραν δῆθεν ρύθμισιν τοῦ ὑπερόγκου δημοσιονομικοῦ χρέους ἑνὸς χρεωκοπημένου κράτους.
 
            ποτελεῖ μεγάλην ἐντροπὴν διὰ μίαν ἑλληνικὴν κυβέρνησιν νὰ ἐνδίδῃ εἰς τὰς ἀλυτρωτικὰς διεκδικήσεις τῶν Σλαβο-Ἀλβανῶν τῶν Σκοπίων, οἱ ὁποῖοι καπηλεύονται ποικιλοτρόπως τὴν Μακεδονίαν μας, ἐνῶ ὡς γνωστὸν οὐδέποτε ὑπῆρξε «μακεδονικὸν ἔθνος», «μακεδονικὸς πολιτισμὸς» καὶ «μακεδονικὴ γλῶσσα».
 
            Οὐδεὶς πολιτισμένος Λαὸς δύναται νὰ ἀνεχθῇ τὴν πλαστογράφησιν τῆς Ἱστορίας αὐτοῦ καὶ μάλιστα ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς εἶναι ἀδύνατον καὶ ἀδιανόητον νὰ δεχθῇ, ὅτι τὸ μωσαϊκὸν ἐθνοτήτων τῆς γείτονος ἔχει ἀποκτήσει, μάλιστα μὲ τὴν ὑπογραφὴν ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, ἐντὸς μόλις ἑξήκοντα ἐτῶν ἐθνολογικὴν ταυτότητα, στηριζόμενο εἰς χαλκευμένα ἱστορικὰ στοιχεῖα.
 
            Λαός μας, σεβόμενος τὸ ἱερὸν αἷμα τοῦ Παύλου Μελᾶ καὶ τῶν λοιπῶν Μακεδονομάχων, καλεῖται νὰ ἀντιδράσῃ μὲ κάθε νόμιμον μέσον, ἀτομικὰ καὶ συλλογικά, προκειμένου νὰ ἀνατραπῇ ἡ ἀνθελληνικὴ καὶ ἀνιστόρητος Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν.
 
 
 
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
6/19η Ἰουνίου 2018
+Νηστεία Ἁγίων Ἀποστόλων
Copyright 2013-2022 Ἱερά Μητρόπολις Ἀττικῆς καί Βοιωτίας - Powered & designed by MXcom
Free Joomla! templates by AgeThemes