2b.jpg

Κυριακὴ τῶν Βαΐων στὸν Καθεδρικὸ

Κυριακή09Απρίλιος2017

Κυριακὴ τῶν Βαΐων στὸν Καθεδρικὸ

     Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας παραδοσιακὰ τιμᾶ τὸ λαμπρὸ γεγονὸς τῆς ἐνδόξου ἀλλὰ καὶ ἀνατρεπτικῆς γιὰ τὰ Βασιλικὰ δεδομένα Εἰσόδου τοῦ Κυρίου Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν Ἁγία πόλη τῆς Ἱερουσαλήμ. Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ φέτος, ἡ Κυριακὴ τῶν Βαΐων ἑορτάσθη μεγαλοπρεπῶς στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν. Τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας, κ. Χρυσόστομος, μὲ συλλειτουργούς του τὸν ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδη καὶ τὸν Διάκονο π. Λεωνίδα Πίττο.
      Στὸ κήρυγμά του ὁ Ἐπίσκοπός μας μίλησε γιὰ τὸ ὀξύμωρο τῆς στάσης καὶ συμπεριφορᾶς τοῦ ἀνθρώπου τὸν καιρὸ ἐκεῖνο πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μας. Αὐτοὶ ποὺ τὴ μία μέρα ἔβλεπαν στὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου τὸν Βασιλέα τοῦ κόσμου καὶ ἔψαλλαν «Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου», λίγο ἀργότερα ἔκραζαν γιὰ τὸ ἴδιο πρόσωπο «Ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν!». 
     Ὁ Ποιμενάρχης μας παραλλήλισε τὴν ἄδικη αὐτὴ στάση τοῦ τότε ἀνθρώπου μὲ τὸ σημερινὸ  ἀσταθῆ, ρηχὸ καὶ ἄκρως ἐπιρρεπῆ χαρακτήρα τοῦ σημερινοῦ, συχνὰ Χριστιανοῦ, ποὺ δίχως ἐπίγνωση θεωρεῖ, ἀποφασίζει καὶ πράττει. Οἱ συνέπειες τῆς ἐπιρρεποῦς καὶ ἀφελοῦς συμπεριφορᾶς στὶς μέρες μας εἶναι τραγικές. Πλάθουμε τὴν πίστη μας κατὰ τὸ δοκοῦν καὶ σύμφωνα μὲ τὰ μέτρα, τὸ χαρακτήρα καὶ τὶς συνήθειές μας. Βεβαίως καὶ θὰ λειτουργήσουμε στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ, ὅσο καὶ ὅπως ὁ καθένας δύναται, χωρὶς ὅμως νὰ ἀλλοιώνουμε, χωρὶς νὰ πειράζουμε, νὰ ἐνοχλοῦμε, νὰ κρίνουμε καὶ νὰ κατακρίνουμε καὶ τελικὰ νὰ βλάπτουμε. «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος» εἶναι Ἕνας κι ὄχι ἕνας γιὰ τὸν καθένα. Αὐτὰ ποὺ εἶπε, ὅσα δίδαξε καὶ ὅσα ἔκανε καὶ ἄφησε πίσω Του, εἶναι συγκεκριμένα καὶ σαφῆ. Ἂς τὰ κρατήσουμε ἀναλλοίωτα. Σημαντικὸ σημεῖο στὴν ὁμιλία του Ποιμενάρχου μας ἦταν ἡ ἀναφορά του στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὡς τὸ μοναδικὸ φορέα ἱκανὸ νὰ κρατήσει ἀναλλοίωτη, ἀλώβητη καὶ ζωντανὴ τὴν πίστη μας στὸν Τριαδικὸ Θεό.
      Ὁ Σεβασμιώτατος ὁλοκλήρωσε τὸ λόγο του ἐπισημαίνοντας τὴν ἀξία τῆς λιτανείας καὶ τῆς συμμετοχῆς τῶν πιστῶν σὲ αὐτὴ ὡς μέσου σύνδεσης μὲ τὴν ἱστορία μας, ἀλλὰ καὶ διατήρησης τοῦ Ὀρθοδόξου χαρακτήρα τοῦ λαοῦ μας, ἀφοῦ ἀντίστοιχα γεγονότα πραγματοποιοῦνταν μὲ ἐξαιρετικὴ μεγαλοπρέπεια καὶ στοὺς χρόνους τοῦ Βυζαντίου. Πολὺ περισσότερο σήμερα  ὀφείλουμε νὰ θυμίζουμε αὐτὴ τὴ σχέση τόσο στοὺς συμπολίτες καὶ συμπατριῶτες μας ποὺ τὴν ἔχουν λησμονήσει, ὅσο καὶ στοὺς ἀλλόθρησκους διαμένοντες στὴν πατρίδα μας.   
      Τὴν κατανυκτικὴ Θεία Λειτουργία ἀκολούθησε ἡ μεγάλη λιτανευτικὴ πομπὴ μετὰ Βαΐων καὶ κλάδων στοὺς δρόμους τῆς Ἀχαρναϊκῆς πόλης. Τὴν μεγαλοπρεπῆ πομπὴ συνόδευαν Ἱερεῖς ἀπ’ ὅλη τὴ Μητρόπολη, τὸ σύνολο τῶν Ἱεροψαλτῶν ἀπὸ τὶς ἐνορίες τῆς περιοχῆς καὶ τῶν ὅμορων Δήμων καὶ τὰ παιδιὰ τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Μητροπόλεως ἐνδεδυμένα μὲ παραδοσιακὲς φορεσιὲς καὶ ἐκκλησιαστικὲς στολὲς φέροντα στὰ χέρια φοίνικες. Τὴν εὐλογία τῆς περιφορᾶς καὶ μεταφορᾶς τῆς εἰκόνας τοῦ Κυρίου εἶχαν νέοι ἄνδρες ἐνδεδυμένοι μὲ παραδοσιακὲς στολὲς τοῦ Πόντου. Στὴ μεγαλοπρέπεια τοῦ γεγονότος συνέβαλε ἡ συμμετοχὴ ἐκπροσώπων τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης, μελῶν τοῦ ΔΣ τῶν Συλλόγων καὶ Φορέων τῆς πόλης καὶ βέβαια ἡ ἀθρόα συμμετοχὴ τοῦ πλήθους τῶν πιστῶν ποὺ ἀκολουθοῦσε τὴ λιτανευτικὴ πομπή. Ἡ λιτανεία ὁλοκληρώθηκε στὸν προαύλιο χῶρο τοῦ Καθεδρικοῦ μὲ τὸ συγκεντρωμένο πλῆθος νὰ κατακλύζει τὸ δρόμο, καθηλωμένο στὸ ἄκουσμα τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου ἀπὸ τὴ Φιλαρμονικὴ μπάντα τοῦ Δήμου Ἀχαρνῶν ποὺ συμμετεῖχε στὴν πομπή. 
 

dth

2SBHIRGI

3NIUSBRNUI

4NIUSFBINUB

5NIUHINUDS

6INUDSHINU

7DNHIUN

8SRBINBIN

9WUIRGINUWG

10SRVVININ

11SIUISB

12INJASDVINUV

13SIUNSNIU

14INSFBSINU

16HIBINBBNIU

17WIVUWUNI

18SNIUFVNSIU

19SNVISVNI

20WFGNINI

21NISJVNIS

22IUSNVINS

23INWINNI

24INUSGGNI

25NISGING

26DINJHDIN

27INDJIN

28IJNHHIJN

29WRVIBK

30VNIFFNIW

31NIWRINUW

32NISGNIU

33IUSIUNW

34JNISFBINSU

35IUSFNGINUS

36IUNDHTIUN

37SNVSNI

38RGGIUWNG

39SRGININ

40SRGNINI

41IJNWRNI

42IJNSBFIN

43NISGNIU

44IJNSIN

45IJNGRIN

46IJNDTHIN

47SVYBSUB

48SRGIBIN

49SNISNI

51INJSNI

52SINSIN

53INUSFBINU

54JNISGNIS

55INUDBIU

56NIETHINU

57NDBNUDI

58SIBSIN

59RGNINI

60SDNIIBIN

61SHIFSININ

62INSFBSNI

63INFBIJSN

Image-1

64INDFBIN

65INDBNID

DSC 0770

66NIDUBDINB

Copyright 2013-2022 Ἱερά Μητρόπολις Ἀττικῆς καί Βοιωτίας - Powered & designed by MXcom
Free Joomla! templates by AgeThemes