ΙΓ’ Λουκᾶ στὸν Ι.Ν. Ἁγίων Ἀποστόλων Δάφνης

.

Κυριακή11Δεκέμβριος2016

ΙΓ’ Λουκᾶ στὸν Ι.Ν. Ἁγίων Ἀποστόλων Δάφνης

       Στὴν ἱστορικὴ ἐνορία τῶν Ἁγίων πανευφήμων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου Δήμου Δάφνης μετέβη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, ἀφενὸς γιὰ τὴν τέλεση – τῇ ἀδείᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου- τῆς Κυριακάτικης Θείας Λειτουργίας, ἀφετέρου γιὰ νὰ ἐκφράσει  ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὶς εὐχές του στὸν δραστήριο καὶ πολύτεκνο ἐφημέριο τοῦ ναοῦ, π. Στυλιανὸ Τομαὴ γιὰ τὴν παρελθοῦσα ὀνομαστική του ἑορτή.
      Ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ὁ Ποιμενάρχης μας ἐκφώνησε σύντομη ὁμιλία μὲ ἀναφορὰ στὴν Εὐαγγελικὴ περικοπὴ καὶ στὴν ἀγωνία ἐκείνου τοῦ πλουσίου νέου, ὁ ὁποῖος ἐπιζητοῦσε τὴν αἰώνια ζωή. Ἰδιαιτέρως δὲ τόνισε ὅτι ἐὰν δὲν προσπαθήσουμε -μέσα ἀπὸ τὸν προσωπικό μας ἀγώνα- νὰ ἐλευθερωθοῦμε ἀπὸ τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ τὶς ψυχικὲς ἀδυναμίες, τότε θὰ εἶναι ἀδύνατο νὰ συναντήσουμε τὸ Χριστὸ στὴ χαρὰ τοῦ Παραδείσου. 

1IOUFXHIOH

2IJXFBXI

3GIJNHI

4CJINGHIJN

5NIJDTHIN

6INSRGNIJ

7IJRSHINUGHI

8IBHIEJG