Ἡ ἑορτὴ τοῦ Ταξιάρχη στὰ Νένητα τῆς Χίου

.

Δευτέρα21Νοέμβριος2016

Ἡ ἑορτὴ τοῦ Ταξιάρχη στὰ Νένητα τῆς Χίου

Σὲ Ἀκολουθία ὁλονύκτιας ἀγρυπνίας ἑορτάστηκε ἡ Σύναξη πασῶν τῶν Ἐπουρανίων Δυνάμεων στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ταξιάρχη στὰ Νένητα τῆς Χίου. Προεξάρχων τῆς Ἱερᾶς πανηγύρεως ὁ Ποιμενάρχης μας, κ. Χρυσόστομος, μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ Καθηγούμενου τῆς Μονῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων, Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀθανασίου καὶ τοῦ Διακόνου π. Κωνσταντίνου.
 Πλῆθος προσκυνητῶν ἀπὸ τὰ Νένητα καὶ ἄλλα χωριὰ τῆς Χίου κατέκλυσαν τὸ Καθολικὸ καὶ τὸν προαύλιο χῶρο τῆς Μονῆς.
 Ὁ Ἐπίσκοπός μας στὴν ὁμιλία του ἀνεφέρθη στὶς ὑπηρεσίες τῶν Ἀρχιστράτηγων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ ποὺ προσέφεραν στὸ ἀνθρώπινο γένος, μὲ τὴν προτροπὴ ὅλοι νὰ δεχθοῦμε τὸ ἀρχαγγελικὸ εὐαγγελικὸ μήνυμα λαμβάνοντας τὴν ψυχικὴ δύναμη γιὰ ἀντίσταση καὶ ἀνάκαμψη. 
Ἀντίσταση ἔναντι σὲ κάθε προπαγανδιστικὴ πρόκληση κατὰ τῆς προσωπικότητός μας, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἔθνους μας. Ἀνάκαμψη γιὰ νὰ κρατήσουμε ὅλα ὅσα προσπάθησαν κάποιοι νὰ μᾶς ἀφαιρέσουν τὶς τελευταῖες δεκαετίες, τὴν ἁγνὴ καὶ ὀρθὴ πίστη, τὴν οἰκογενειακὴ συνοχὴ καὶ τὴν ἀντικειμενικὴ ἐλευθερία τοῦ λόγου.

 

1HSGIDHT

2ISUDTHOF

3BISGRDO

4NDFHJYOE

5IGSHNINU

7FSFDUYYG

8EHSYJJ

9BYUIHU

dgdffdh