Ε’ Λουκᾶ στὸν Καθεδρικὸ

.

Κυριακή13Νοέμβριος2016

Ε’ Λουκᾶ στὸν Καθεδρικὸ

     Στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν λειτούργησε σήμερα,Ε’ Κυριακὴ Λουκᾶ, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, κ. Χρυσόστομος.
     Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν ὁμιλία του, ἀφοῦ ἐξήγησε τὴν Εὐαγγελικὴ παραβολὴ τοῦ πτωχοῦ Λαζάρου, προέτρεψε τοὺς πιστοὺς νὰ γνωρίσουν ὅτι ἡ ζωὴ εἶναι σύντομη καὶ νὰ προσεγγίσουν μὲ συνείδηση τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ, δίχως νὰ ὁδηγηθεῖ  κανένας στὴν ταραγμένη κατάσταση τῆς κολάσεως ποὺ βρέθηκε ὁ πλούσιος της παραβολῆς. Ὁ καθένας ἐπιλέγει σ’ αὐτὴ τὴ ζωὴ σὲ ποιὰ ψυχικὴ κατάσταση θὰ βρεθεῖ μετὰ τὸ σωματικό  του θάνατο. Ὁ παράδεισος εἶναι ἀνοικτὸς γιὰ ὅλους, ἀρκεῖ νὰ ὑπάρχει ἡ προσωπικὴ θέληση νὰ ἀκολουθήσουμε τὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου μας.

1UOIDHTUIO

2ISISVVSIH

3ISDVISRIIIN

4DIJNBDINB

5DIJBIEAOO

6SBINUIUNB

7EIBNAENIB

8HBIEBIINFDI

9VINTINTBNV

10ETINATNIHH

11IBIEBINUBN