Ἡ ἑορτὴ τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Στεφάνου στὴν Αὐλίδα καὶ στὸ Ἡράκλειο

.

Δευτέρα15Αύγουστος2016

Ἡ ἑορτὴ τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Στεφάνου στὴν Αὐλίδα καὶ στὸ Ἡράκλειο

   Στὶς Ἱερὲς Μονὲς Ἁγίου Στεφάνου Αὐλίδος ἐχθὲς τὸ ἀπόγευμα καὶ Νέου Ἡρακλείου Ἀττικῆς σὲ Ἀκολουθία ἀγρυπνίας χοροστάτησε στὸν Ἑσπερινὸ τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν Ἁγίων λειψάνων τοῦ Πρωτομάρτυρος Ἁγίου Στεφάνου ὁ Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος.
   Ἡ συγχώρηση εἶναι ἡ μεγάλη ἀρετὴ  ποὺ μεταδίδεται ἀπὸ τὴν καρδιακὴ ἐν Χριστῷ ἀγάπη, ἡ ὁποία μᾶς ὁδηγεῖ στὴ θέωση, ὅπως ἀκριβῶς ὁδηγήθηκε ὁ Ἅγιος Στέφανος βλέποντας «τοὺς οὐρανοὺς ἀνεῳγμένους καὶ τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ Πατρός», τόνισε μεταξὺ ἄλλων ὁ Σεβασμιώτατος.
 

Από Αυλίδα 

1OSGJSIJO

2OSGRSH

3OASRGSROH

4OHSRGOSA

5JISOGRSORJ

Από Νέο Ηράκλειο 

6SGJIOOJ

7OSGROJO

8OGWGHOUH

9GKSUGGNK

10BNDNBUU