Ζ' Κυριακὴ Ματθαίου Ἁγίας Ἄννης στὸ Μαρκόπουλο

.

Κυριακή07Αύγουστος2016

Ζ' Κυριακὴ Ματθαίου Ἁγίας Ἄννης στὸ Μαρκόπουλο

    Τὴ μνήμη τῆς Κοιμήσεως τῆς Ἁγίας Θεοπρομήτορος Ἄννης πανηγύρισε κι ἐφέτος ἡ ὁμώνυμη Ἱερὰ Μονὴ στὸ Μαρκόπουλο Ἀττικῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἁγιορείτου Γέροντος Παχωμίου σήμερα Ζ' Κυριακή Ματθαίου.
   Τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος περιστοιχούμενος ἀπὸ τὸν π. Δημήτριο καὶ τοὺς διακόνους Λεωνίδα καὶ Κωνσταντῖνο.
    Στὴν ὁμιλία του ἔκανε ἀναφορὰ στὴ θεοσεβῆ ἀνατροφὴ ποὺ προσέφεραν οἱ Ἅγιοι Θεοπάτορες Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα στὴν Παναγία μας, ἡ ὁποία καὶ ὑπῆρξε καρπὸς πολυετοῦς καὶ ἐντόνου προσευχῆς. Ἡ πίστη καὶ ἡ προσευχὴ τῶν Θεοπατόρων ἀποτελεῖ γεγονὸς παραδειγματισμοῦ πρὸς ὅλους τοὺς σύγχρονους γονεῖς, οἱ ὁποῖοι δὲν φτάνει νὰ ἀνατρέφουν τὰ παιδιὰ τους «ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου», ἀλλὰ πρέπει νὰ τὰ συνοδεύουν πάντα οἱ προσευχές τους.

1HOIOJSHJIP

2PJIFHDJPJP

3IOJDIDOJ

4JSRGJIRS

5OISRGIOSR

6MIOVISON

7OIDOI

8KJSRGNSJN