Ὀνομαστήρια Ἱεράρχου

.

Σάββατο27Νοέμβριος2010

Ὀνομαστήρια Ἱεράρχου

Τήν Παρασκευήν 13/26 Νοεμβρίου, ἡμέραν τιμῆς καί μνήμης  τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἠμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὁ Ἱερός Κλῆρος καί ὁ εὐσεβής λαός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας ἐτίμησαν τόν Ἐπίσκοπόν τους, Σεβασμιώτατον κ. Χρυσόστομον, ὁ ὁποῖος ἐώρτασεν τά ὀνομαστήρια του, εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν.

Τήν κυριώνυμον ἡμέραν τόν ἑορτάζοντα Μητροπολίτην ἐτίμησεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος καί προεξῆρχεν τοῦ πολυαρχιερατικοῦ συλλειτούργου συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Λαρίσης κ. Ἀθανασίου, Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ.  Γεροντίου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγορίου, συνιερουργούντων καί πολλῶν Ἱερέων. Πλῆθος εὐσεβοῦς λαοῦ συνέρρευσεν καί ἐτίμησεν τόν Ποιμενάρχην του, τόσον εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ ὅσο καί εἰς πανηγυρικήν Θείαν Λειτουργίαν.

Τόν ἑορτάζοντα Μητροπολίτη ἐτίμησαν μέ τήν παρουσία τούς ὁ Δήμαρχος Ἀχαρνῶν Παναγιώτης Φωτιάδης, Δημοτικοί καί Νομαρχιακοί Σύμβουλοι καί ὁ Βουλευτής Νικόλαος Καντερές. Διά πρώτην φορᾶν ὁ Σεβασμιώτατος κ. Χρυσόστομος δέν ἐώρτασεν τά ὀνομαστηρια τοῦ εἰς τήν Ἱεράν Μονή Παναχράντου ὅπως κάθε χρόνο ἐσυνήθιζεν μαζί μέ τόν πολυσέβαστο ἀοίδιμο Ἀρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β’. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, οἱ συλλειτουργήσαντες Ἀρχιερεῖς ἐτέλεσαν τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς μακαρίας ψυχῆς τοῦ ἐκλιπόντος Πρωθιεράρχου καί ἐν συνεχεία μετά τό ἐόρτιο γεῦμα οἱ Ἀρχιερεῖς συνοδευόμενοι ὑπό ἱερέων καί διακόνων  μετέβησαν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναχράντου καί ἐτέλεσαν τρισάγιο ἐπί τοῦ τάφου τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β’.

Ἐν συνεχεία ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος συνοδευόμενος ἀπό τόν Ἱερό Κλῆρο, ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μονή Ἁγίου Ἀθανασίου εἰς Μέγαρα ὅπου ἐτέλεσεν τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς κυροῦ Γεροντίου.