Ὁμιλίες στὸν Ἀσπρόπυργο

.

Τρίτη20Οκτώβριος2015

Ὁμιλίες στὸν Ἀσπρόπυργο

    Στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς Ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ Ἁγίας Τριάδος Ἀσπροπύργου βρέθηκε ἀπόψε ὁ Ποιμενάρχης μας, ὁ ὁποῖος πραγματοποίησε ὁμιλίες  μὲ θέμα « Εἶμαι ἀληθινὸς χριστιανός;»  μὲ ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὴν ἀγάπη καὶ τὴ δικαιοσύνη. Ἔπειτα ἀκολούθησε ἐνδιαφέρουσα διαλογικὴ συζήτηση.

                   Στιγμιότυπα ἀπὸ τὸν Ι.Ν. Ἁγίου Κωνσταντίνου 

2IYSDGIU

3UISRGTIUG

Στιγμιότυπα ἀπὸ τὸν Ι.Ν. Ἁγίας Τριάδος 

4IUYDRYIU

5IUSRTIUG

6SAEGYFGY