Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωση στὴν Κάντζα

.

Κυριακή04Οκτώβριος2015

Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωση στὴν Κάντζα

  Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ταξιαρχῶν Κάντζας προεξῆρχε τοῦ Ὄρθρου καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, κ. Χρυσόστομος,μὲ συλλειτουργούς του τὸν π. Ἀθανάσιο καὶ τὸν διάκονο Λεωνίδα, Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
  Στὴν ὁμιλία του στάθηκε σὲ δύο σημεῖα τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος. Εἶπεν ὁ Κύριος «στις θέλει πίσω μου λθεν, παρνησάσθω αυτόν καί ράτω τόν σταυρόν ατο καί κολουθήτω μοι» (Μάρκ. η΄ 34). Αὐτὸ τὸ «ὅστις» εἶναι δηλωτικὸ τοῦ ὅτι ὁ Θεὸς Πατέρας μας, παρὰ τὴν ἄμετρη συγκατάβαση καὶ τὴν ἄπειρη ἀγάπη Του πρὸς τὸ πλάσμα Του, ὥστε καὶ τὸν Υἱὸ καὶ Λόγο του νὰ στείλει καὶ νὰ θυσιαστεῖ, σεβάστηκε καὶ δὲν παραβίασε στὸ ἐλάχιστο τὸ αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν ἐλευθερία του, παρὰ ἀπηύθυνε προσκλητήριο γιὰ μετάνοια καὶ ἐπιστροφή.
  Καὶ δεύτερον, γιὰ νὰ ἀκολουθήσει, ὅποιος τὸ θελήσει, τὴν ὁδὸ τῆς σωτηρίας καὶ τοῦ ἐπαναπατρισμοῦ στὴν βασιλεία τοῦ Θεοῦ πρέπει νὰ ἀρνηθεῖ τὸν ἑαυτό του, τὸν κακὸ καὶ γεμάτο πάθη ἑαυτό του, τὸν εὐπρόσβλητο ἀπὸ τὶς παντοειδεῖς ἐπιθέσεις, νὰ ἀφήσει τὸ θέλημά του καὶ νὰ τὸ ἐναρμονίσει μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.
  Κάθε φορὰ ποὺ ὁ Θεὸς μᾶς ἀκουμπᾶ ἕνα σταυρὸ στὸν ὦμο γιὰ νὰ τὸν κουβαλήσουμε πρέπει νὰ τὸν ἀποδεχθοῦμε μὲ ὑπομονὴ καὶ καρτερία ἀφήνοντας τὸ προσωπικὸ θέλημα, τὰ ἀμέτρητα «γιατί» καὶ νὰ ποῦμε ἀπὸ καρδιᾶς τὸ «γεννηθήτω τὸ θέλημά Σου». Στὶς ἀσθένειες, στὶς ἀδικίες, στὶς πικρίες, στὶς συκοφαντίες, στὶς ἐπιθέσεις τοῦ πονηροῦ ὀφείλουμε νὰ ἀποδεχθοῦμε τὸν καλὰ ζυγισμένο ἀπὸ τὸν Θεὸ σταυρό μας, ὥστε νὰ ἀκούσουμε ἐν ἡμέρᾳ Κυρίου τὸ «χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς».

1YSRUGIU

2HYUSERGUYI

3SHIRG