ΙΔ’ Λουκᾶ

.

Κυριακή14Δεκέμβριος2014

ΙΔ’ Λουκᾶ

   Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Ἁποστόλων Δάφνης λειτούργησε σήμερα ὁ Ἐπίσκοπός μας, κ. Χρυσόστομος, τῇ ἀδείᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, κ. Καλλινίκου, μὲ συλλειτουργοὺς τὸν ἐφημέριο π. Στυλιανὸ καὶ τὸ Διάκονο Λεωνίδα.
    Ὁ Ἐπίσκοπός μας εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ πεῖ τὰ χρόνια πολλὰ ἐκ τοῦ σύνεγγυς στὸν π. Στυλιανό, ὁ ὁποῖος πρὶν λίγες ἡμέρες εἶχε τὰ ὀνομαστήριά του, δίνοντάς του εὐχὲς γιὰ εὐλογημένη ποιμαντικὴ πορεία μὲ διάκριση καὶ δικαιοσύνη.
Ἀπευθυνόμενος στὸ πολυπληθὲς ἐκκλησίασμα ἐξήγησε τὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ καὶ προέτρεψε ὅλους, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, νὰ προσεγγίσουμε τὸ Θεὸ τῆς ἀγάπης μὲ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς!

1fojdgh

2erhihiihogi

3sihiihihug