Ὁμιλία στὸ Σύλλογο «Οἱ Ἀκρίτες τοῦ Πόντου»

.

Τρίτη09Δεκέμβριος2014

Ὁμιλία στὸ Σύλλογο «Οἱ Ἀκρίτες τοῦ Πόντου»

   Στὴν αἴθουσα ὁμιλιῶν τοῦ συλλόγου «Οἱ Ἀκρίτες τοῦ Πόντου» στὸν Ἀσπρόπυργο  βρέθηκε ἀπόψε στὶς 7.μ.μ. ὁ Ποιμενάρχης μας, κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα «Ἡ ἐπικοινωνία στὴν οἰκογένεια». Ἀρκετοὶ ἦταν ἐκεῖνοι ποὺ ἔθεσαν προβληματισμοὺς σχετικοὺς μὲ τὴν ἐνδοοικογενειακὴ ἐπικοινωνία ,στοὺς ὁποίους ὁ Ἐπίσκοπός μας ἔδωσε τὶς κατάλληλες κατευθύνσεις.Ἔδωσε ἰδιαίτερη ἔμφαση στὸ  ὅτι οἱ βάσεις στὴ ζωὴ τοῦ καθενὸς εἶναι ἡ μητέρα,ἡ ὁποία χαράζει καὶ προδιαγράφει ἤδη ἀπὸ τὴν κύηση τὸ μέλλον τοῦ παιδιοῦ της, τὸ ὁποῖο κι αὐτὸ μὲ τὴ σειρά του κάποια στιγμὴ θὰ ἀναλάβει οἰκογενειακὲς ὑποχρεώσεις.

1FDGKL

2SORJH