Ἁγιασμὸς στὴ νέα βιβλιοθήκη τοῦ Συλλόγου «Ἀκρίτες τοῦ Πόντου»

.

Τρίτη02Δεκέμβριος2014

Ἁγιασμὸς στὴ νέα βιβλιοθήκη τοῦ Συλλόγου «Ἀκρίτες τοῦ Πόντου»

   Στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Συλλόγου «Ἀκρίτες τοῦ Πόντου» στὸν Ἀσπρόπυργο βρέθηκε ἀπόψε ὁ Ποιμενάρχης μας συνοδευόμενος ἀπὸ τοὺς Πρεσβύτερους π. Μιχαὴλ καὶ π. Χρῆστο, ὅποῦ τέλεσε τὴν Ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ ἐγκαινιάζοντας τὴ νέα βιβλιοθήκη τοῦ συλλόγου. Παρὼν καὶ ὁ Δήμαρχος Ἀπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου, συνοδευόμενος άπὸ Δημοτικοὺς Συμβούλους .
   Ὁ Ἐπίσκοπός μας εὐχήθηκε στὴν Πρόεδρο Ἀθηνᾶ Σωτηριάδου καὶ τὰ μέλη τοῦ συλλόγου νὰ ἔχουν συνοχὴ μεταξύ τους καὶ νὰ φέρουν εἰς πέρας τὸ ἔργο ποὺ ἔχουν ἀναλάβει . Προέτρεψε δὲ ὅλους νὰ εἶναι συμμέτοχοι στὴ μελέτη ἀπὸ τὴ βιβλιοθήκη ποὺ τοὺς παρέχει πλέον ὁ σύλλογος. Γεγονὸς ποὺ θὰ στηρίξει καὶ θὰ βοηθήσει κατὰ πολὺ τὴν τοπικὴ κοινωνία.

1dokgn

2kjeth

3sfjg

4oieth

5jeh

6oisrg

7odthiu