2b.jpg

Προσκυνηματικὴ Ἐκδρομὴ Καθεδρικοῦ στὴν Αἴγινα

Σάββατο 04 Οκτώβριος 2014

Προσκυνηματικὴ Ἐκδρομὴ Καθεδρικοῦ στὴν Αἴγινα

   Τρία γεμάτα πούλμαν ἀπὸ τὸ Κατηχητικὸ τοῦ Καθεδρικοῦ Ι. Ν. Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν καὶ τοὺς συνοδοὺς γονεῖς, μαζὶ μὲ τὸν ἐφήμεριο π. Μιχαήλ,  πραγματοποίησαν προσκύνημα στὸ εὐλογημένο νησὶ τῆς Αἴγινας τὸ Σάββατο.
  Βασικὸς προορισμὸς δὲν ἦταν ἄλλος ἀπὸ τὴν Ι. Μ. Ἁγ.Τριάδος, τὴν ὁποία ἔχτισε «ἰδίαις χερσὶ» καὶ ἔζησε τοὺς τελευταίους χρόνους τοῦ ἁγιασμένου ἐπιγείου βίου του ὁ Ἅγιος Νεκτάριος.
 Ἔκπληξη ἀποτέλεσε ἡ παρουσία τοῦ σεπτοῦ Ποιμενάρχη μας στὸ λιμάνι, ὁ ὁποῖος ἀναζητώντας μία στιγμὴ πνευματικῆς καὶ σωματικῆς ἀναψυχῆς, ἀλλὰ καὶ μία εὐκαιρία γιὰ προσωπικὴ ἐπικοινωνία μὲ τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς νέους τοῦ Καθεδρικοῦ, συνόδευσε καὶ εὐλόγησε τὴν ἐκδρομή μας.
  Ἡ προσκύνηση τῶν ἱερῶν του λειψάνων στὸ κατανυκτικὸ παρεκκλήσι του, ἡ ἐπίσκεψη στὸ ταπεινὸ καὶ ἀπέριττο κελάκι του μὲ ὅλα τὰ προσωπικά του εἴδη, ὅλα ἀπέπνεαν εὐλογία καὶ πνευματικὴ δροσιὰ μίας ἁγιασμένης μορφῆς ποὺ πέρασε ἀπὸ ἐκείνον τὸν τόπο. Ὁ π. Μιχαὴλ τρέφοντας ἰδιαιτέρα εὐλάβεια στὸν Ἅγιο ἀνέλαβε μὲ κατάλληλη ξενάγηση, πλούσια σὲ ἱστορικὲς πληροφορίες καὶ βιογραφικὰ στοιχεῖα νὰ ἐντάξει τοὺς ἐκδρομεῖς στὸ αὐτὸ κλίμα.
  Κατακλείδα τοῦ προσκυνήματος ἀποτέλεσε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνα τοῦ Ἁγίου, ἡ ὁποία ἐψάλη μέσα στὸν παμμεγέθη προσκυνηματικὸ ναὸ καὶ πέριξ τῆς ἱερῆς του λάρνακος μὲ προεξάρχοντα τοῦ χοροῦ τὸν ἴδιο τὸ Σεβασμιώτατο, τὸν π. Ἀλέξανδρο καὶ τὸ Διάκονο Λεωνίδα. Διανεμήθηκαν εὐλογίες καὶ τραβήχτηκαν ἀναμνηστικὲς φωτογραφίες.
  Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, ὁ ταπεινὸς καὶ ἀφανὴς αὐτὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, ὅσο συκοφαντήθηκε καὶ περιφρονήθηκε ἐν ζωῇ ἀπὸ τὸν κόσμο, ἀλλὰ κι ἀπὸ ὁλόκληρα Πατριαρχεῖα, τόσο ὁ μισθαποδότης Θεὸς τὸν ἀντάμειψε μετὰ θάνατον νὰ πρεσβεύει μὲ παρρησία στὸ θρόνο Του καὶ νὰ ἀναδειχθεῖ στὰ πέρατα τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανικοῦ κόσμου ὁ λαοφιλέστερος καὶ ὄντως θαυματουργὸς Ἅγιος τῶν  ἐσχάτων χρόνων.
 Λίγο πρὶν τὴν ἀναχώρηση μὲ τὸ καράβι, ὅλοι οἱ ἐκδρομεῖς, ἀκολουθώντας ἕνα στενὸ σοκάκι τῆς παλαιᾶς πόλης, κατευθύνθηκαν πρὸς τὴν παλαιὰ Μητρόπολη τῆς Αἴγινας, τὸν Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου, ὁ ὁποῖος χρησιμοποιήθηκε καὶ ὡς βουλευτήριο  τὸ 1827 καὶ τὸ 1828 γιὰ τὴν ὁρκομωσία τῆς πρώτης κυβέρνησης τῆς Ἑλλάδος. Ἐκεῖ ὑποδέχτηκαν οἱ Αἰγινῆτες τὸν «Ἅγιο τῆς  πολιτικῆς» Ἰωάννη Καποδίστρια στὶς 11 Ἰανουαρίου τοῦ 1828, ὅπου καὶ ὁρκίστηκε ὡς πρῶτος Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος. Ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Δεσποτικὸ Θρόνο διατηρεῖται μέχρι καὶ σήμερα τὸ στασίδι-θρονὶ τοῦ Κυβερνήτη.
 Ἦταν μία καθόλα ὁλοκληρωμένη καὶ πνευματικὰ πλούσια ἐκδρομή, ἡ ὁποία θὰ ἐπαναληφθεῖ σύντομα, ἀφοῦ ἡ νῆσος Αἴγινα συγκαταλέγει καὶ ἐπίσημα πλέον στὸ τοπικό της ἁγιολόγιο καὶ τὸν Ἅγιο Ἱερώνυμο, ὁ ὁποῖος ἀσκήτεψε ἐκεῖ κι ἔδωσε τὴ μαρτυρία τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως μὲ τὶς διδασκαλίες, τὴ βιοτὴ καὶ τὰ θαύματά του καὶ τοῦ ὁποίου τὴ μνήμη θὰ ἑορτάσει ἡ Ἐκκλησία Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος τὴν Πέμπτη, 3/16.10.2014. 

1slkrhl

2lsrhkmd

3wlkreghehkl

4aelkghk

5wlsrgnmkh

6weklsgmh

7wrsknmlj

8mlksglk

9afngeh

10gdltj

11lrbhkjnhnmi

Copyright 2013-2022 Ἱερά Μητρόπολις Ἀττικῆς καί Βοιωτίας - Powered & designed by MXcom