Μεγάλο Σάββατο

.

Κυριακή05Μαϊος2013

Μεγάλο Σάββατο

   Στὴν ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Ἀσπροπύργου  τέλεσε τὸν Ἑσπερινὸ  τῆς  Ἀναστάσεως καὶ  τὴ Λειτουργία τοῦ Ἀγ. Βασιλείου  ὁ  Ἐπίσκοπος μας.

Στὸ πολυπληθὲς  ἐκκλησίασμα ἔδωσε ἐόρτιες  εὐχὲς προτρέποντας τους  ν' ἀκολουθήσουν  κ'νὰ  κρατήσουν στὴ ζωὴ τους τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, διότι δίχως τὴ παρουσία Του τὰ πάντα γύρω μας εἶναι

‘’ ἀΧριστα ‘’ κενά,  ἄδεια.