Ὁ Ἑσπερινὸς τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στὶς Ἀχαρνὲς

.

Πέμπτη07Αύγουστος2014

Ὁ Ἑσπερινὸς τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στὶς Ἀχαρνὲς

    Μὲ ἰδιαίτερη ἐκκλησιαστικὴ κατάνυξη τελέσθηκε ἀπόψε ὁ Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς τῆς Λαοφιλοῦς Ἁγίας Παρασκευῆς στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἀχαρνῶν χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος ἀνταποκρίθηκε στὴν πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, κ. Κυπριανοῦ, συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μεθώνης, κ. Ἀμβροσίου, καθὼς καὶ πλειάδος ἱερέων καὶ δύο Διακόνων.
  Ἡ φιλόξενη Γερόντισσα τῆς Μονῆς Ἰουστίνη μοναχὴ μετὰ τῆς συνοδείας αὐτῆς ὑποδέχθηκαν μὲ χαρὰ τὸν Ἐπίσκοπό μας κι ὅλους τοὺς πατέρες, οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν,γιὰ νὰ τιμήσουν τὴν Ἁγία στὶς Ἀκολουθίες τῆς πανηγύρεως.
  Ὁ Θεῖος Λόγος ἐκφωνήθηκε ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου μας, ὁ ὁποῖος μεταξὺ ἄλλων τόνισε:
   Νὰ παρακαλέσουμε, κλῆρος καὶ λαός, τὴν Ἁγία Παρασκευή, ὡς θεραπεύτρια τῶν ὀφθαλμῶν ποὺ εἶναι,νὰ πρεσβεύει στὸν Κύριό μας,ὥστε νὰ φύγει ἀπὸ τὴ ζωή μας ἡ πνευματικὴ τύφλωση καὶ ὡς
πνευματικὰ ὑγιεῖς πλέον νὰ μποροῦμε νὰ βλέπουμε καὶ νὰ διακρίνουμε τὸ καλὸ ἀπὸ τὸ κακό, τὸ μαῦρο ἀπὸ τὸ ἄσπρο.
   Περιθώρια ἄλλης ἀδιαφορίας γιὰ τὸ «τί μέλλει γενέσθαι» δὲν ὑπάρχουν! Ὁλόκληρη ἡ ὑφήλιος εἶναι ἀναστατωμένη ἀπὸ πολέμους, βανδαλισμούς, τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις, σφαγὲς καὶ πολλὰ ἄλλα, ποὺ βεβαιώνουν τὴ δραματικὴ κατάστασητῶν ἡμερῶν μας.
  Ἡ λύση, γιὰ νὰ ἀνατραπεῖ καὶ νὰ καλυτερέψει ἡ κατάσταση αὐτή, ὑπάρχει! Νὰ δοῦμε μὲ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μας τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, ὅπως τὸν εἶδε καὶ τὸν εἶχε στὴ ζωή της ἡ Ἁγία Παρασκευή. Ἀντιμετώπισε τοὺς ἀρνησίχριστους δήμιους της μὲ πίστη . Ἀντιστάθηκε στὸν Ἀντίχριστο τῶν ἡμερῶν της μὲ τὴ συνειδητὴ συμμετοχή της στὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας.
   Δὲν πτοήθηκε,δὲν κάμφθηκε! Δίχως δισταγμὸ καὶ φόβο, χαριτωμένη πλέον μὲ τὴν αὔρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, κατάφερε νὰ ἀντισταθεῖ μὲ κοσμιότητα κατὰ τῆς ἀνθρώπινης βίας. Μὲ ἐπίγνωση
προσῆλθε στὸ μαρτύριό της, ἀξιούμενη τοῦ μαρτυρικοῦ στεφάνου, ὁδηγούμενη στὴν αἰώνια χαρὰ τῆς ψυχῆς, τὸ Παράδεισο, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ποὺ τόσο ἀγάπησε.
  Στὸ τέλος, εὐχαρίστησε τὴ φιλόξενη Γερόντισσα τῆς μοναστικῆς ἀδελφότητας τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, Μοναχὴ Ἰουστίνη.

1ahhhj

1PARRR

2PARRRR

3PARRRR

3ahhhhj

4PARRRR

5PARRRRRR

8ahhhhj

6PARRRRRR

7PARRRRRRR

8PARRRRR

9PAARRRRRR

10PARRRRR

11PARRRRR

12PARRRRR