Ἑσπερινὸς Ἁγίας Μαρκέλλης στὴ Χίο

.

Κυριακή03Αύγουστος2014

Ἑσπερινὸς Ἁγίας Μαρκέλλης στὴ Χίο

   Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας στὸν Ἑσπερινὸ τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Παρθενομάρτυρος Μαρκέλλης, στὸν τόπο τοῦ μαρτυρίου της. 

1mark

2mark

3mark

4mark

5mark

6mark

7mark

8mark