Ὁδοιπορικὸ στὰ Μοναστήρια τῆς Ρουμανίας.

.

Παρασκευή27Ιούνιος2014

Ὁδοιπορικὸ στὰ Μοναστήρια τῆς Ρουμανίας.

   Μὲ ἰδιαίτερη συγκίνηση καὶ χαρὰ ὁ Ἐπίσκοπος Νεάμτς, κ. Δημοσθένης καὶ ἡ πολυπληθὴς ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στὸ Μπρατιτσὲλ Σουτσεάβας  ὑποδέχθηκαν τὸ Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας Ἀθηνῶν, κ. Καλλίνικο καὶ τὴ συνοδεία του, τὴ δεύτερη ἡμέρα τῆς ἐπίσημης ἐπίσκεψής τους στὴ φιλόξενη Ρουμανία.

   Στὴ συνέχεια ὁ Μακαριώτατος μὲ τοὺς συνοδεύοντας αυτόν Ἀρχιερεῖς, τοὺς κληρικοὺς καὶ τοὺς ὑπόλοιπους αδελφοὺς προσκύνησαν δύο ἀπὸ τὶς ἱστορικότερες Μονὲς τῆς Ρουμανίας, οἱ ὁποῖες χρονολογοῦνται ἀπὸ τὸ δέκατο πέμπτο αἰώνα, τὴν Ἱερὰ Μονὴ Βορονὲτς καὶ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Χουμὸρ τῆς Σουτσεάβας.