Β’ Κυριακὴ Ματθαίου στὶς ἐνορίες τοῦ Ἀσπροπύργου

.

Κυριακή22Ιούνιος2014

Β’ Κυριακὴ Ματθαίου στὶς ἐνορίες τοῦ Ἀσπροπύργου

   Τὶς ἐνορίες Ἁγίου Ἐλευθερίου, Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ,Ἁγίας Τριάδος καὶ Ἁγίου Κωνσταντίνου Ἀσπροπύργου ἐπισκέφθηκε σήμερα, Β’ Κυριακὴ Ματθαίου, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, κ. Χρυσόστομος,ὁ ὁποῖος κήρυξε τὸ Θεῖο Λόγο μὲ ἀναφορὰ  στὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ τονίζοντας ὅτι,
  οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ἄφησαν τὰ πάντα καὶ μὲ ἀπόλυτη αὐταπάρνηση ὑπηρέτησαν ὡς διάκονοι  Χριστοῦ τὸ Θεὸ καὶ  τοὺς ἀνθρώπους . Εἶναι ἀδιανόητο καὶ ἐκ διαμέτρου ἀντίθετο πρὸς τὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ νὰ ὑπάρχουν κληρικοί  ,μοναχοί ,μοναχές , ἀναγνώστες καὶ λαϊκοὶ ποὺ δέχονται νὰ προσέλθουν στὸ Χριστὸ ἔπειτα ἀπὸ κάποια συμφωνία ἤ συναλλαγή.
   Ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι ξένος πρὸς τὴν ἰδιοτέλεια καὶ τὸ καιροσκοπισμό ·ἀντιθέτως, εἶναι αὐταπάρνηση,θυσία,διακονία,ὑπηρεσία· εἶναι μιὰ διαχρονικὴ προσφορά. Αὐτὰ ὅλα ἦταν ἕνα συνεχὲς βίωμα γιὰ τοὺς ἀπλοϊκοὺς ψαράδες τῆς Γαλιλαίας ,οἱ ὁποῖοι ἀπὸ ἀγράμματοι ἔγιναν Πάνσοφοι καὶ ἀξιώθηκαν δίχως διπλώματα καὶ περγαμηνὲς νὰ σαγηνεύσουν τὴν Οἰκουμένη. 
   Αὐτὲς τὶς ἀρετὲς τοῦ Χριστιανισμοῦ ἔχουμε καθῆκον νὰ βιώσουμε ὅλοι,ἰδιαιτέρως ἐμεῖς οἱ κληρικοί. Νὰ ἀφήσουμε τὸ «ἐγώ» μας ἔξω ἀπὸ τὴν ποιμαντικὴ διακονία  καὶ νὰ βάλουμε στὴν πορεία μας τὰ «θέλω» τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τὸ ἔχουμε μεγάλη ἀνάγκη. Ἀρκετὰ ἔχει ταλαιπωρηθεῖ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ κάθε εἴδους ἰδιοτέλεια, σκοπιμότητα , πλάνη καὶ αἵρεση.