Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς στὴν Ἁγία Τριάδα Ἀσπροπύργου

.

Κυριακή08Ιούνιος2014

Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς στὴν Ἁγία Τριάδα Ἀσπροπύργου

   Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Ἀσπροπύργου λειτούργησε σήμερα, Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς, ὁ Ἐπίσκοπός μας μὲ τοὺς ἱερεῖς τῶν ὅμορων ἐνοριῶν .
   Ἡ ὁμιλία του εἶχε ἀναφορὰ στὸ γεγονὸς τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐπὶ τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους, οἱ ὁποῖοι, ἂν καὶ ἀγράμματοι ἁλιεῖς, ἀναδείχθηκαν Πάνσοφοι.

    '' Ὅ,τι ὑπάρχει μέσα στὸ σῶμα τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας καθοδηγεῖται ἀπὸ τὸ Πανάγιο Πνεῦμα, δίχως αὐτὸ τὰ πάντα εἶναι νεκρά '', τόνισε μεταξὺ ἄλλων ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας.