Νυχτερινὴ ἀκολουθία

.

Τρίτη17Δεκέμβριος2013

Νυχτερινὴ ἀκολουθία

   Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Ἀσπροπύργου χοροστάτησε ὁ Ποιμενάρχης μας γιὰ τὴ νυχτερινὴ ἀκολουθία ποὺ πραγματοποιήθηκε χθὲς τὸ βράδυ πρὸς τιμὴν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου.

   Ὁ λόγος τοῦ Ἐπισκόπου μας εἶχε ἀναφορὰ στὴν ὁσιακὴ καὶ ἀσκητικὴ ζωὴ τοῦ Ἁγίου Σάββα. Δὲν παρέλειψε νὰ τονίσει ὅτι δυστυχῶς στὶς ἡμέρες μας ὑπάρχουν κάποιοι ποὺ  θεωροῦν τοὺς ἑαυτούς τους χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ τὴ μιὰ παρακαλοῦν τὸν Κύριό μας καὶ τοὺς Ἁγίους , ὅπως καὶ τὸν Ἅγιο Σάββα, τὸ θεραπευτὴ  τῶν καρκινοπαθῶν, νὰ τοὺς θεραπεύσουν ἀπὸ κάθε ἀσθένεια, ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως, ὅταν ἕνα ἀπὸ τὰ παιδιά τους θελήσει νὰ ἀκολουθήσει τὴ μοναχικὴ πολιτεία , μὲ σκοπὸ νὰ ὁμοιάσει στοὺς Ἁγίους , νὰ γίνει Ἅγιος, τότε αὐτοὶ οἱ δῆθεν χριστιανοὶ ἀποτρέπουν τὸ παιδί τους νὰ ἀκολουθήσει αὐτὴ τὴν ὁδό. Δηλαδὴ δὲν ἀφήνουν τὸ παιδί τους νὰ γίνει ΑΓΙΟΣ!

Ἐνῶ τοὺς Ἁγίους τοὺς παρακαλοῦν γιὰ νὰ γίνουν καλά! Μεγάλη εἰρωνεία καὶ ἐμπαιγμὸς πρὸς τὸ Θεὸ καὶ τοὺς Ἁγίους μας.