Ὁμιλίες στὸν Ἀσπρόπυργο

.

Παρασκευή13Δεκέμβριος2013

Ὁμιλίες στὸν Ἀσπρόπυργο

Στὶς ἐνορίες Ἁγίου Ἐλευθερίου, Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, Ἁγίας Τριάδος καὶ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Ἀσπροπύργου βρέθηκε καὶ ὁμίλησε ὁ Ἐπίσκοπὸς μας, μὲ θέμα

''Ἐλεημοσύνη ἡ βασίλισσα τῶν ἀρετῶν''