Ὁμιλίες στὶς ἐνορίες Ἀσπροπύργου

.

Τετάρτη04Δεκέμβριος2013

Ὁμιλίες στὶς ἐνορίες Ἀσπροπύργου

Στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς Ἁγίου Ἐλευθερίου , Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, Ἁγίας Τριάδος, Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης  τοῦ Ἀσπροπύργου μίλησε ὁ Ἐπίσκοπός μας μὲ θέμα «ἡ εἴσοδος τῆς ψυχῆς εἰς τ΄ Ἅγια τῶν Ἁγίων ».

Ἡ ἀνταπόκριση τῶν πιστῶν ἦταν θετικὴ παρὰ  τὶς δυσμενεῖς καιρικὲς συνθῆκες .